• Uvolnění zaměstnanců na dětské tábory

  24.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál.
  více
  Zámek

  Příspěvek na dítě v dotazech a odpovědích

  24.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Rodiče se mohou těšit na pětitisícový příspěvek na dítě.
  více
  Zámek

  Nárok na péči v zahraničí

  24.6.2022, Zdroj: VZP
  Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic…
  více
  Zámek

  Odstoupení od pracovní smlouvyGarance

  23.6.2022, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V obecné rovině představuje institut odstoupení od jakékoli smlouvy jednostranné právní jednání jedné ze smluvních stran již uzavřené smlouvy, kterým se tato smlouva, respektive závazek vyplývající z této smlouvy, ruší od počátku (ex tunc) a působí tedy…
  více
  Zámek

  Zásady čerpání dovolené na zotavenouGarance

  23.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přestávky v práci a jejich rozvrženíGarance

  23.6.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Limit pro registraci k DPH a využívání paušální daně vzroste na dva miliony

  23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí
  Vláda schválila návrh zákona Ministerstva financí, kterým se s účinností od 1. ledna 2023 zvýší roční limit pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč. Na dvojnásobek od příštího roku vzroste také podmínka limitu ročních příjmů pro vstup do režimu…
  více
  Zámek

  Průměrný a pravděpodobný výdělek

  23.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Ministerstva pro místní rozvoj a zahraničních věcí odstartovala letní turistickou sezónu

  23.6.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Zřízení letních konzulárních jednatelství, společné hlídky českých a místních policistů či online příručka pro cestovatele. To jsou hlavní opatření, která na letošní léto připravila Ministerstva zahraničních věcí a pro místní…
  více
  Zámek

  Od července za polovic

  22.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Od 1. července 2022 začne platit pro osoby invalidní ve třetím stupni nová sleva.
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění u absolventů středních a vysokých škol

  22.6.2022, Zdroj: VZP
  Absolventi škol by si měli ohlídat, kdy za ně stát přestává platit zdravotní pojištění.
  více
  Zámek

  Dovolená a její prodloužení

  21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…
  více
  Zámek

  Prodloužení dovolené

  21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…
  více
  Zámek

  Jak je to s hromadným čerpáním dovolené?

  21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Hromadné čerpání dovolené vyjadřuje tu skutečnost, že dovolená je určena na stejný termín všem nebo více zaměstnancům zaměstnavatele.
  více
  Zámek

  Pracovní smlouva a dohody z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  20.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K zajištění svých potřeb uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci buď „klasické” pracovní smlouvy, nebo sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V následující analýze se mj. zaměříme na podmínky v oblasti pracovněprávní, jakož i na odlišnosti…
  více
  Zámek

  Pracovní podmínky zaměstnanců školy vyslaných na mimoškolní akci v zahraničíGarance

  17.6.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zahraniční mimoškolní akce musí být ze strany zaměstnavatele dostatečně personálně zajištěna. K tomu, aby mohl zaměstnavatel tento pracovní úkol zaměstnancům uložit, bude vyžadována dohoda o vysílání na pracovní cesty mezi smluvními stranami, zaměstnancem a…
  více
  Zámek

  Předávací protokol při změně ředitele základní školyGarance

  17.6.2022, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnanceGarance

  17.6.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli povolit zaměstnanci přerušení tuzemské i zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, tj. z jeho soukromých důvodů. Přestože během takového přerušení zaměstnanci cestovní náhrady v zásadě nepřísluší, poskytují…
  více
  Zámek

  Úvazek učitele

  17.6.2022, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dětské tábory a náhrada mzdy

  16.6.2022, Zdroj: ČSSZ
  Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál.
  více
  Zámek

  Když se výplata opozdí

  14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Od tohoto ideálu se občas někteří zaměstnavatelé…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 30. 5. 2022 do 12. 6. 2022

  14.6.2022, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Právní úprava souběžných pracovněprávních vztahů

  13.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi týmž zaměstnancem a zaměstnavatelem může existovat i více pracovněprávních vztahů. Obvykle to bývá kombinace pracovního poměru s některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní…
  více
  Zámek

  Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

  12.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.
  více
  Zámek

  Kamerový systém na pracovišti zaměstnavateleGarance

  10.6.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života a nikoho již nepřekvapí, že pracoviště zaměstnavatelů nezůstala výjimkou. Podobně jako i  při jiném způsobu monitorování zaměstnanců se při instalaci a užívání kamerových systémů střetávají zájmy…
  více
  Zámek

  Informace k novele zákona o dani silniční

  10.6.2022, Zdroj: Finanční správa
  Zákonem č. 142/2022 Sb., který novelizoval kromě jiného zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (dále "novela"), byly provedeny změny ve zdaňování vozidel.
  více
  Zámek

  Povinnosti plátce daněGarance

  9.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:
  více
  Zámek

  Oznamovací povinnost poplatníkaGarance

  8.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daňové zvýhodněníGarance

  7.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník – fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo…
  více
  Zámek

  Nárok na péči v zahraničí

  7.6.2022, Zdroj: VZP
  Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic…
  více
  Zámek

  Přesčasová práce - mzdové řešení

  7.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Náhradní volno, příplatek či mzda sjednaná s přihlédnutím k přesčasové práci - to jsou tři způsoby, které má zaměstnavatel k dispozici, pokud zaměstnanec vykonává přesčasovou…
  více
  Zámek

  Pokles průměrné mzdy

  6.6.2022, Zdroj: ČTK
  Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí reálně, tedy po zahrnutí inflace, klesla v průměru o 3,7 procenta.
  více
  Zámek

  Zvyšování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

  1.6.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je doplácena do průměrného výdělku před vznikem škody, je třeba tento průměrný výdělek průběžně zvyšovat, aby nedocházelo k poškození zaměstnanců, kteří tuto náhradu škody…
  více
  Zámek

  Specifika zdravotního a sociálního pojištěníGarance

  1.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Čas od času se objeví názory, že postupy ve zdravotním a sociálním pojištění jsou v podstatě obdobné a žádné výraznější rozdíly mezi nimi nespatřujeme. Je tomu skutečně tak?…
  více
  Zámek

  Doplatek pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu

  31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V praxi dochází k oběma situacím - někdy zaměstnavatel není povinen provádět dopočet a doplatek pojistného a někdy naopak ano. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Návrh na snížení odvodů u kratších úvazků

  30.5.2022, Zdroj: ČTK
  Vláda by měla ve středu projednávat návrh na snížení sociálních odvodů u kratších úvazků.
  více
  Zámek

  Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidelGarance

  26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůGarance

  26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Příloha č. 4 - Dohoda - vlastní vozidlaGarance

  26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Střípky z personální praxeGarance

  26.5.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Byť v praxi personalistů a mzdových účetních nejde naštěstí o život, chybné vyhodnocení konkrétní situace je může stát čas, nervy a leckdy i peníze. Opakovaně se setkávám s nesprávným pochopením některých zákonných pravidel, a to i tam, kde bych to nečekal.…
  více
  Zámek

  Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

  26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…
  více
  Zámek

  Nabídka brigád v letošním létě

  26.5.2022, Zdroj: ČTK
  Typickým brigádníkem v posledních letech už není student, ale běžný člověk, který střídáním sezónních prací vnáší do života větší pestrost a také si tak může vydělat více…
  více
  Zámek

  Systém příspěvků a dávek na děti

  25.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  ČSSZ připravila aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče, díky níž se zorientují v systému dávek.
  více
  Zámek

  Úhrada daně z nemovitých věcí

  25.5.2022, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění u absolventů středních a vysokých škol po ukončení studia

  25.5.2022, Zdroj: VZP
  Absolventi škol by si měli ohlídat, kdy za ně stát přestává platit zdravotní pojištění.
  více
  Zámek

  Když se řekne zvyšování kvalifikace

  24.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jak má postupovat zaměstnavatel, pokud se zaměstnanec z vlastní vůle rozhodne zvýšit si kvalifikaci?
  více
  Zámek

  Finanční zabezpečení jednatele po dobu nemociGarance

  23.5.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání

  23.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Aby ti, kdo pobírají náhrady za výdělek, o který přišli v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pozůstalí po nich, dostávali vyšší kompenzace, sáhla vláda k nutným…
  více
  Zámek