• Stravné při pracovní cestě do AustrálieGarance

  15.9.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Problematika tzv. „nadúvazkových hodin" odpracovaných zaměstnancem na sjednanou kratší pracovní dobuGarance

  2.9.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohoda o práci přesčasGarance

  19.8.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištěníGarance

  17.8.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Bez minima ve zdravotním pojištěníGarance

  26.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného. V této souvislosti je zřejmé, že se zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své úřední a kontrolní činnosti primárně zaměřují právě na tyto plátce. Proto je žádoucí, aby si…
  více
  Zámek

  Zaměstnavatelé, zaměstnanci a oznamovací povinnost ve zdravotním pojištěníGarance

  26.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Oznamování příslušných skutečností je řešeno v ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”). Zákon ukládá…
  více
  Zámek

  Pružná pracovní doba a konto pracovní doby v příkladechGarance

  21.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 103 ZP Povinnosti zaměstnavateleGarance

  14.7.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnávání studentů z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  13.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v polovině roku 2023Garance

  11.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Přinášíme aktualizovaný přehled důležitých změn, které se vztahují (více, či méně) k pracovněprávní praxi.
  více
  Zámek

  § 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

  3.7.2023, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práceGarance

  16.6.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základním pilířem pro poskytování veškerých mzdových náležitostí v souladu s právní úpravou je správné rozvrhování pracovní doby.
  více
  Zámek

  Nemoc zaměstnance a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

  15.6.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Používání soukromých vozidel na pracovních cestáchGarance

  18.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou z podmínek konání pracovní cesty, kterou je zaměstnavatel povinen podle § 183 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, určit, je způsob dopravy. Není přitom v zásadě nijak omezen. Pokud jde o vozidla, tak to může být vozidlo, které…
  více
  Zámek

  Jízdní výdaje při přerušení pracovní cestyGarance

  17.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní dobyGarance

  17.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnávání „státních pojištěnců" a zdravotní pojištěníGarance

  16.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Převody dovolené z pohledu pracovního právaGarance

  14.5.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr, et Mgr. Tomáš Trojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava dovolené je obsažena v ustanoveních § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP”), vychází z principu, že zaměstnanec by měl dovolenou zásadně průběžně čerpat. Ne vždy se však podaří určit dovolenou…
  více
  Zámek

  Neplacené volno zaměstnance a povinnosti v oblasti zdravotního pojištěníGarance

  11.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V přímé návaznosti na placení pojistného zaměstnavatelem, s přihlédnutím k povinnosti případně dodržet u zaměstnance minimální vyměřovací základ, se při řešení neplaceného volna (a také neomluvené absence) vychází ve zdravotním pojištění zejména z ustanovení §…
  více
  Zámek

  Přiměřená minimální mzda z unijní perspektivyGarance

  3.5.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 14. listopadu 2022 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 o přiměřených minimálních mzdách podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice o PMM”). Jejím prostřednictvím se evropský zákonodárce snaží naplnit především zásadu 6…
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 4. částGarance

  28.4.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

  26.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  § 307a-309a ZP Agenturní zaměstnáváníGarance

  20.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Čerpání náhradního volna při pružné pracovní doběGarance

  19.4.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

  14.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  Periodická lékařská prohlídka po novele v dotazech a odpovědích - 2. částGarance

  4.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2023 došlo v oblasti pracovnělékařských služeb k řadě změn. Podívejme se na situace, které se v této souvislosti v praxi objevují. Ukážeme si, jak je řešit.…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  30.3.2023, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Nepravidelná pracovní dobaGarance

  23.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Povinnost uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služebGarance

  23.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Pracovnělékařské služby z pohledu judikaturyGarance

  16.3.2023, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělkuGarance

  10.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

  10.3.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 7 ZoVZP - Pojištěnci, za které je plátcem pojistného státArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce…
  více
  Zámek

  § 8 ZoVZP - Povinnost platit pojistné na zdravotní pojištěníArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto zákonném ustanovení je specifikováno období, resp. den, od kterého vzniká a následně zaniká povinnost jednotlivých subjektů platit pojistné. V odstavcích 1, 2 a 3 je postupně stanoveno období povinnosti platit pojistné pro pojištěnce, zaměstnavatele i…
  více
  Zámek

  § 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnostArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZoVZP - Výše a způsob placení pojistného na zdravotní pojištění a penáleArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klíčovou otázkou pro všechny plátce je výpočet výše pojistného a způsob jeho placení, kdy v prvním odstavci je k této problematice uveden odkaz na samostatný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Druhý odstavec se týká poměru hrazení pojistného…
  více
  Zámek

  § 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistnéhoArchiv

  9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc (u zaměstnavatele) nebo za kalendářní rok (u OSVČ) odvedeno v souladu se…
  více
  Zámek

  § 5 ZoVZP - Zaměstnanci, OSVČ a OBZPArchiv

  9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci (mimo výjimek, kdy se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje) zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší…
  více
  Zámek

  § 3a ZPVZP - Vyměřovací základ OSVČArchiv

  6.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu za rozhodné období kalendářního roku, případně i s potřebou dodržet u OSVČ minimální vyměřovací základ. Vykazuje-li tedy pojištěnec příjmy ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP,…
  více
  Zámek

  § 17 ZPVZP - Způsob placení pojistnéhoArchiv

  3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Placení pojistného zdravotní pojišťovně je nejčastěji realizováno dvojím způsobem, a to buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet příslušné zdravotní pojišťovny nebo úhradou v hotovosti prostřednictvím banky či držitele poštovní licence.…
  více
  Zámek

  § 13 ZPVZP - Odvod pojistného při souběhu příjmůArchiv

  3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel nebo pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné ze všech příjmů podléhajících povinnosti odvodu pojistného. Jedná-li se o OSVČ nebo zaměstnance, za které současně platí pojistné stát, hradí pojistné (kromě státu) i OSVČ,…
  více
  Zámek

  Novinky v právní úpravě pracovnělékařské péčeGarance

  2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a…
  více
  Zámek