• Zahraniční stravnéGarance

  26.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle. To znamená, že…
  více
  Zámek

  Přelom let 2022/2023 ve zdravotním pojištěníGarance

  25.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při plnění zákonných povinností, tedy zejména v souvislosti s oznamováním změn za zaměstnance a při stanovení vyměřovacího základu, vycházejí zaměstnavatelé primárně z právní úpravy zdravotního pojištění, dané především zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na…
  více
  Zámek

  Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdyGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu, znalečné, odměna soudnímu exekutorovi apod. Způsob provádění…
  více
  Zámek

  Pořadí srážek a postup při jejich prováděníGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ze mzdy se přednostně srazí daň z příjmu, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Tyto srážky se označují jako zákonné srážky a sráží se z hrubé mzdy zaměstnance podle závazných právních předpisů. Další srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy s ohledem na…
  více
  Zámek

  Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištěníGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  OSSZ jsou oprávněny provádět pouze srážky exekuční (výkon rozhodnutí nařízených soudy, soudními exekutory a správními úřady). Exekuční srážky provádí OSSZ jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V souladu s § 50 ZNP nelze dohodu o srážkách z dávek…
  více
  Zámek

  Dohody o srážkách ze mzdyGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úpravu dohod o srážkách ze mzdy od roku 2014 řeší § 2045 až 2047 NOZ. „Dluh bylo možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu nebo z náhrady mzdy ve výši nepřesahující jejich polovinu.” Zákonem č. 460/2016 Sb., který nabyl účinnosti…
  více
  Zámek

  Uvolnění zaměstnance na dětský táborGarance

  18.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podpis zaměstnance na platovém výměruGarance

  17.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

  16.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

  15.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…
  více
  Zámek

  Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  2.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Je-li pojištěnec jako poživatel – například starobního – důchodu registrován v příslušném kalendářním měsíci u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát (a to i po část tohoto kalendářního měsíce nebo třeba i jen jeden den), má v tomto…
  více
  Zámek

  Zvyšování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

  1.11.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je doplácena do průměrného výdělku před vznikem škody, je třeba tento průměrný výdělek průběžně zvyšovat, aby nedocházelo k poškození zaměstnanců, kteří tuto náhradu škody…
  více
  Zámek

  Pár slov k připravované novele zákoníku práceGarance

  28.10.2022, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dočasná pracovní neschopnost - náhrada mzdy + praktické výpočtyVideo záznamGarance

  24.10.2022, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:04
  Za jakých podmínek poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, platu či odměny při dočasné pracovní neschopnosti, jak určit počátek pracovní neschopnosti a jak vypočítat náhradu mzdy? To jsou jen některé body tohoto…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - platby státu a odpočty po změnáchGarance

  19.10.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podívejme se ve stručnosti, jaké změny přináší poslední novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
  více
  Zámek

  Souběžné příjmy v rámci EU z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  19.10.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Ztráta na výdělku a odškodnění pracovního úrazuGarance

  19.10.2022, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZP Stát jako účastník pracovněprávních vztahůGarance

  18.10.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu nejen v 2. pololetí 2022Garance

  13.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ani v 2. pololetí letošního roku si personalisté a mzdové účetní neoddechnou, protože postupně přicházejí další přijaté či připravované změny týkající se jejich práce.
  více
  Zámek

  § 147-149 ZP Pořadí a postup srážek ze mzdyGarance

  13.10.2022, JUDr. Bořivoj Šubrt, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku k 1. 9. 2022Garance

  3.10.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Mzda s přihlédnutím k práci přesčas v případě mzdových výměrůGarance

  22.9.2022, JUDr. Věra Bogárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzda za přiměřenou dobu na oddech a jídlo v návaznosti na rozsudek C-107/19Garance

  21.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnavatelé a vzniklá škoda ve zdravotním pojištěníGarance

  20.9.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  14.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  12.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  9.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  8.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

  7.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce odpadlých směn. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy ve výši průměrné délky…
  více
  Zámek

  StravnéGarance

  6.9.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Závodní stravování, stravnéGarance

  5.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na stravování:
  více
  Zámek

  Započtení 1 % nebo 0,5 % vstupní ceny osobního automobiluGarance

  2.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny (od 1. 7. 2022), jedná-li se o nízkoemisní…
  více
  Zámek

  § 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

  1.9.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzdy a platy - přehledyGarance

  1.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní…
  více
  Zámek

  Plátce pojistného - státGarance

  31.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stát je prostřednictvím státního rozpočtu plátcem pojistného ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát.
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  § 339-339a ZP Činnosti předcházející přechodu práv a povinnostíGarance

  16.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Převod dovolené k jinému zaměstnavateli - mzdové řešeníGarance

  12.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Lhůty ve zdravotním pojištěníGarance

  11.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená za kalendářní rok a její poměrná částGarance

  10.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnanec a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

  10.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je odvádět pojistné za zaměstnance ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. Proto dotaz na příslušnost zaměstnance ke zdravotní pojišťovně by měl být ze strany zaměstnavatele…
  více
  Zámek

  Změna úvazku v průběhu trvání pracovního poměru a limitní kumulativní překážky nad 20 týdnůGarance

  8.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V následujícím příkladu je vypočítán nárok na dovolenou podle skutečně odpracovaných hodin. Pro zjednodušení jsou výpočty prováděny za celá čtvrtletí. Pro výpočet nároku na dovolenou je podstatný harmonogram směn a vyrovnávací období v souladu s právní…
  více
  Zámek

  § 11 ZP Vedoucí zaměstnanciGarance

  1.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Další zvýšení nezabavitelné částky od 1. 7. 2022Garance

  23.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve Sbírce předpisů v částce 92/2022 Sb. bylo zveřejněno nařízení vlády č. 204/2022 Sb., o zvýšení částek životního minima a existenčního minima, které nabylo účinnosti dne 1. 7. 2022. Životní minimum se v roce 2022 zvýšilo k 1. 4. 2022 z částky 3 860 Kč na…
  více
  Zámek

  Studium z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  23.7.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole, středním odborném učilišti. Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní.…
  více
  Zámek