• Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

  29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…
  více
  Zámek

  Otazníky kolem  zvýšení minimální mzdy

  26.5.2023, Zdroj: ČTK
  Zvýší se? Nezvýší? Názory na růst minimální mzdy se rozcházejí.
  více
  Zámek

  Použití fondu odměn

  25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.
  více
  Zámek

  Zveřejňování dokumentů ÚSC

  23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace ke zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí…
  více
  Zámek

  Zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob v Ozdravném balíčku

  22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Vládní Ozdravný balíček počítá s celou řadou úsporných opatření, která by měla začít platit od příštího roku. Podívejme se na ta, která se týkají daňových úlev.
  více
  Zámek

  Vyhlášení veřejné zakázky ÚSC

  22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční…
  více
  Zámek

  Projednávání  novely zákoníku práce

  19.5.2023, Zdroj: ČTK
  Vládní novelu zákoníku práce podpořila v úvodním kole Sněmovna. Na posouzení ve výborech budou  mít poslanci místo 60 dnů pouze 25.
  více
  Zámek

  Používání soukromých vozidel na pracovních cestáchGarance

  18.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou z podmínek konání pracovní cesty, kterou je zaměstnavatel povinen podle § 183 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, určit, je způsob dopravy. Není přitom v zásadě nijak omezen. Pokud jde o vozidla, tak to může být vozidlo, které…
  více
  Zámek

  Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

  18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…
  více
  Zámek

  Seznámení zaměstnance s rozvrhem pracovní dobyGarance

  17.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Jízdní výdaje při přerušení pracovní cestyGarance

  17.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Řetězení pracovních poměru u akademických pracovníkůGarance

  16.5.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnávání „státních pojištěnců" a zdravotní pojištěníGarance

  16.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vláda představila ozdravný balíček

  15.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Vláda představila konsolidační balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč.
  více
  Zámek

  Převody dovolené z pohledu pracovního právaGarance

  14.5.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr, et Mgr. Tomáš Trojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava dovolené je obsažena v ustanoveních § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP”), vychází z principu, že zaměstnanec by měl dovolenou zásadně průběžně čerpat. Ne vždy se však podaří určit dovolenou…
  více
  Zámek

  Důkazní břemeno v pracovněprávních vztazíchGarance

  12.5.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ne všechny spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se vyřeší smírně nebo za pomoci vyjednávání s odborovou organizací. Některé skončí u soudu. I když je vedením řízení zpravidla pověřen právník, často se rozhoduje o úspěšnosti ve sporu již při samotné…
  více
  Zámek

  Tvorba úvazků pedagogickým pracovníkum na VOŠ

  12.5.2023, JUDr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v letošním roce

  12.5.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023.
  více
  Zámek

  Neplacené volno zaměstnance a povinnosti v oblasti zdravotního pojištěníGarance

  11.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V přímé návaznosti na placení pojistného zaměstnavatelem, s přihlédnutím k povinnosti případně dodržet u zaměstnance minimální vyměřovací základ, se při řešení neplaceného volna (a také neomluvené absence) vychází ve zdravotním pojištění zejména z ustanovení §…
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  11.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Oprava chyby v oprávkách z minulých let

  11.5.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Konec daňového zvýhodnění volnočasových benefitů

  11.5.2023, Zdroj: ČTK
  Plánované vládní úspory se dotknou také zaměstnaneckých benefitů.
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Uzavírání pracovního poměru na dobu určitouGarance

  5.5.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Chce-li zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, musí respektovat obecné pravidlo obsažené v ustanovení § 39 odst. 2 ZP. V praxi je známé pod označením „třikrát tři” nebo též „třikrát a dost”. Jazyk právního předpisu ho vyjadřuje…
  více
  Zámek

  Přiměřená minimální mzda z unijní perspektivyGarance

  3.5.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 14. listopadu 2022 nabyla účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2041 o přiměřených minimálních mzdách podmínkách v Evropské unii (dále jen „směrnice o PMM”). Jejím prostřednictvím se evropský zákonodárce snaží naplnit především zásadu 6…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  2.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Pravidla pro zvýšení kvalifikace

  2.5.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce v§ 231 stanoví, co se považuje za zvýšení kvalifikace zaměstnance.
  více
  Zámek

  Daňové a účetní aktuality - duben 2023Video záznamGarance

  30.4.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:16
  Z obsahu vybíráme: placení daní z nemovitých věcí na rok 2023 (ve vazbě na datové schránky) * chystaná novela zákoníku práce * nový zákon o účetnictí až od roku 2025 * revize programového prohlášení vlády a chystané daňové dopady * milostivé léto * porovnání pokynu…
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 4. částGarance

  28.4.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtování o nájmech bytů u PO

  27.4.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vzdělávací a rekvalifikační e-shop

  27.4.2023, Zdroj: ČTK
  Ministerstvo práce a sociálních věcí podpoří zájem de o další vzdělávání. Pomůže nově připravené e-shop.
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

  26.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  Transparentní odměňování a jeho právní úprava

  26.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Dne 24. 4. 2023 byla formálně na unijní úrovni přijata takzvaná směrnice o transparentnosti odměňování.
  více
  Zámek

  Platba daně z nemovitých věcí na rok 2023

  25.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Dnem 31. 5. 2023 končí lhůta pro zaplacení celé částky případně první splátky daně z nemovitých věcí pro tento rok.
  více
  Zámek

  Stravování zaměstnancůGarance

  21.4.2023, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023

  21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023.
  více
  Zámek

  Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

  21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona.
  více
  Zámek

  § 307a-309a ZP Agenturní zaměstnáváníGarance

  20.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podpora práce v důchodovém věku

  20.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  více
  Zámek

  Čerpání náhradního volna při pružné pracovní doběGarance

  19.4.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Škoda na firemním vozidleGarance

  19.4.2023, Ing. Pavel Novák, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnanceGarance

  19.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sjednání zkušební doby

  18.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zkušební doba umožní jak zaměstnanci, tak zaměstnavateli ukončit pracovní poměr jednoduchým způsobem. Podívejme se podrobněji na to, jak její sjednání upravuje zákoník práce.
  více
  Zámek

  Statut sociálního fondu obce (města)Garance

  17.4.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
  více
  Zámek

  Nekolidující zaměstnání a nárok na podporu v nezaměstnanostiGarance

  17.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sjednání a nepřiznání tzv. osobního ohodnocení

  17.4.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda se sjednává v kolektivní smlouvě, pracovní smlouvě nebo jiné smlouvě, popř. ji zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem nebo mzdovým výměrem. Se zaměstnanci lze  sjednat nebo jim stanovit i určitou složku mzdy v podobě tzv. osobního…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

  14.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  Peněžitý příspěvek na stravování v roce 2023Garance

  14.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. 1. 2021 došlo k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP”), upravujícího příspěvek na stravování a též ke změně v bodu 4 § 24 odst. 2 písm. j) ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje. …
  více
  Zámek