• PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

  15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer
  Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce schválena

  14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.
  více
  Zámek

  Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

  13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
  více
  Zámek

  Důchody v lednu znovu porostou

  12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.
  více
  Zámek

  Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

  1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…
  více
  Zámek

  Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

  28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…
  více
  Zámek

  Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

  25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.
  více
  Zámek

  Spotřební daň z nafty se zvyšuje od 1. 8.

  1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prezident republiky Petr Pavel podepsal dne 31. 7. zákon ze dne 27. 7. 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění…
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce vrácena do Sněmovny

  31.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Senátem neprošla novela zákoníku práce! Vrátil ji zpět Poslanecké sněmovně s pružnějšími pravidly pro dohody o provedení práce. 
  více
  Zámek

  Whistleblowing - ochrana oznamovatelů a povinnosti zaměstnavatelů podle nového zákonaGarance

  25.7.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023. Pro zaměstnavatele z něho vyplývá řada…
  více

  Kulturní služby a DPHGarance

  24.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Ministerstvo financí k ozdravnému balíčku

  18.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku.
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v polovině roku 2023Garance

  14.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Přinášíme aktualizovaný přehled důležitých změn, které se vztahují k pracovněprávní praxi.
  více

  Legislativní změny od 26. 6. 2023 do 2. 7. 2023

  11.7.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 12. 6. 2023 do 25. 6. 2023

  27.6.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 29. 5. 2023 do 11. 6. 2023

  13.6.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  12.6.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Základ daně si můžete snížit i darováním krve

  12.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na 14. června připadá Světový den dárců krve, který má zvýšit povědomí o potřebě zdravé, bezpečné krve a také poděkovat dobrovolným dárcům.
  více
  Zámek

  Zákon na ochranu oznamovatelů

  9.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon na ochranu oznamovatelů, tzv. whistleblowing podepsal ve středu prezident Petr Pavel.
  více
  Zámek

  Více peněz na platy učitelů

  8.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Učitelé mají mít plat kolem 130 procent průměrné mzdy, schválil Senát.
  více
  Zámek

  Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

  5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…
  více
  Zámek

  Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku

  1.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

  29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…
  více
  Zámek

  Použití fondu odměn

  25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.
  více
  Zámek

  Zveřejňování dokumentů ÚSC

  23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace ke zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí…
  více
  Zámek

  Vyhlášení veřejné zakázky ÚSC

  22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční…
  více
  Zámek

  Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

  18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…
  více
  Zámek

  Vláda představila ozdravný balíček

  15.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Vláda představila konsolidační balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč.
  více
  Zámek

  Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v letošním roce

  12.5.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023.
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  11.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  2.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

  26.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  Informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023

  21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023.
  více
  Zámek

  Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

  21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona.
  více
  Zámek

  Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro NNO

  12.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 20. 3. 2023 do 2. 4. 2023

  4.4.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Nový zákon o účetnictví (předpokládaná účinnost od 1. 1. 2024) - vybrané změny nejen pro NNOGarance

  3.4.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Návrh zákona je dostupný na internetových stránkách ministerstva…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

  31.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání.
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  30.3.2023, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

  30.3.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na novou povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

  13.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.
  více
  Zámek

  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

  10.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…
  více
  Zámek

  Daň z příjmů u spolkůGarance

  1.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…
  více
  Zámek

  MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

  28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.
  více
  Zámek

  Daňové přiznání s předstihem

  24.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Upozornění k tiskopisům 2023

  16.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022.
  více
  Zámek