• MMR poslalo k připomínkám reformu přezkumu veřejných zakázek

  20.6.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh reformy přezkumu veřejných zakázek, která má zajistit rychlejší, transparentní a odborné posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže…
  více
  Zámek

  Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které…
  více
  Zámek

  Odklad placení pojistného z dohod

  5.6.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Půlroční odklad placení pojistného z dohod na 1. leden 2025 senátoři schválili.
  více
  Zámek

  Vláda schválila vznik sousedských dětských skupin

  27.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního…
  více
  Zámek

  Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí

  23.5.2024, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách vyjádření k daňovému posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024.
  více
  Zámek

  Vyřizování dávek nemocenského pojištění se zrychlí

  17.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění.
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 29. 4. 2024 do 12. 5. 2024

  14.5.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…
  více
  Zámek

  400 milionů korun pro obce na přípravu bytových projektů

  10.5.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.
  více
  Zámek

  Důchodová reforma připravená MPSV

  7.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcí na rok 2024

  26.4.2024, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa zahájila rozesílání informací pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2024.
  více
  Zámek

  Sněmovna schválila odklad placení pojistného z dohod na 1. leden 2025

  25.4.2024, Zdroj: Poslanecká sněmovna, Verlag Dashöfer
  Povinnost zaměstnavatelů platit odvody na pojistném u dohod o provedení z práce se zřejmě posune z letošního 1. července na 1. leden příštího roku.
  více
  Zámek

  Čas na elektronické podání daňových přiznání je do 2. 5.

  23.4.2024, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na čtvrtek 2. května 2024.
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

  22.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 1. 4. 2024 do 14. 4. 2024

  16.4.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  15.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohoda) náleží za výkon práce odměna. Jde o jiné plnění poskytované zaměstnavatelem za práci, než je plat nebo mzda. Odměnu za výkon práce na dohodu nelze zaměňovat…
  více
  Zámek

  Vláda schválila nařízení o regulaci PHmax pro základní a střední školy

  10.4.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách a konzervatořích na 95 % původních…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Veřejná kulturní instituce

  2.4.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Minimální mzda se bude pravidelně valorizovat, schválila vláda

  27.3.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy. Zákon stanoví jasná a předvídatelná pravidla pro výpočet a aktualizaci minimální mzdy.
  více
  Zámek

  Placení daně z nemovitých věcí v letošním roce

  22.3.2024, Zdroj: Finanční správa
  V letošním roce se v důsledku legislativních změn zvýšila daň z nemovitých věcí průměrně o 80 %. Řadě poplatníků se daň mění také kvůli úpravě místního koeficientu, který letos uplatnilo zhruba 1 100 obcí. Finanční úřad za vás novou výši daně vypočte a zašle…
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  21.3.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Oprava chybného daňového příznání

  18.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Určitě i příspěvková organizace se jako daňový subjekt může ocitnout v situaci, kdy zjistí, že v daňovém přiznání, které podala, uvedla chybné údaje, a daň má být tudíž vyšší nebo…
  více
  Zámek

  Informace k daňovému přiznání

  12.3.2024, Zdroj: Finanční správa
  Všechny potřebné informace k podávání daňového přiznání za rok 2023 naleznete na stránkách Finanční správy.
  více
  Zámek

  Finanční správa v březnu poradí s daňovým přiznáním po telefonu i osobně v terénu

  7.3.2024, Zdroj: Finanční správa
  Na podání přiznání k dani z příjmů v listinné (papírové) podobě je letos čas do úterý 2. dubna, na elektronické podání do 2. května. Ti, kterým přiznání podává daňový poradce, a také povinně auditované firmy mají čas až do 1.…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  5.3.2024, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Limity počtu zaměstnanců v regionálním školství letos nebudou závazné

  22.2.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Vláda souhlasila s návrhem ministra školství, aby tzv. limity počtu zaměstnanců v krajském a obecním školství, které dosud školám stanovuje stát, nebyly v tomto roce závazné. Pro ředitele krajských a obecních škol to znamená, že stanovený objem…
  více
  Zámek

  Kulturní služby a DPHGarance

  19.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let

  9.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  5.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

  2.2.2024, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.
  více
  Zámek

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  29.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  29.1.2024, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  22.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  15.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu 2024Garance

  9.1.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S koncem jednoho kalendářního roku a začátkem dalšího jsou vždy spojeny nějaké legislativní změny. Oblast pracovního práva nevyjímaje. Nejdůležitější jsou vždy změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), ale za…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 25. 12. 2023 do 7. 1. 2024

  9.1.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. 1. 2024

  4.1.2024, Zdroj: Finanční správa
  Generální finanční ředitelství vydalo metodickou informaci ke změnám ve zdanění zaměstnaneckých benefitů. Reaguje tak na konsolidační balíček, který od 1. 1. 2024 omezuje některé daňové úlevy. Jde o důležitý návod především pro zaměstnavatele, úřad tím chce…
  více
  Zámek

  Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

  1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souvislosti s výkonem práce na dálku sjednaným mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle § 317 ZP písemně, příp. nařízeným zaměstnanci podle § 317 odst. 3 ZP, vznikají zaměstnanci zpravidla vždy nějaké výdaje (náklady).…
  více
  Zámek

  Přehled nejen legislativních novinek v gesci MPSV pro rok 2024

  29.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a…
  více
  Zámek

  Změny od ledna 2024 v gesci MF

  28.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést…
  více
  Zámek

  FKSP od 1. 1. 2024Garance

  21.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2024 nastanou při hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tyto změny:
  více
  Zámek

  Danění benefitu firemních školek

  7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Finanční správa nyní dokončuje metodiku zdanění tohoto benefitu od 1. 1. 2024 v návaznosti na schválený ozdravný balíček. 
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

  28.11.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Prezident podepsal konsolidační balíček

  24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Prezident republiky Petr Pavel ve středu podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…
  více
  Zámek

  Důchodová reforma je v legislativním procesu

  22.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
  více
  Zámek

  Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
  více
  Zámek

  Transfery poskytované ze státního rozpočtu

  20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.
  více
  Zámek

  Práce na dálkuGarance

  13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…
  více
  Zámek