• Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

  31.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání.
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  30.3.2023, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

  30.3.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na novou povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

  13.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.
  více
  Zámek

  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

  10.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…
  více
  Zámek

  Daň z příjmů u spolkůGarance

  1.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…
  více
  Zámek

  MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

  28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.
  více
  Zámek

  Daňové přiznání s předstihem

  24.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Upozornění k tiskopisům 2023

  16.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022.
  více
  Zámek

  Podmínky pro příspěvek na stravování z pohledu zaměstnance

  13.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V novém pokynu D-59 k zákonu o daních z příjmů jsou shrnuty podmínky pro příspěvky na stravování či stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci.
  více
  Zámek

  Pojistné milostivé léto

  2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím.
  více
  Zámek

  Doručování prostřednictvím datových schránek

  27.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informace k písemnostem doručovaných zpřístupněnou datovou schránkou a k listinné podobě doručení.
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcí na rok 2023

  18.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  12.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu 2022/2023Garance

  10.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S koncem jednoho kalendářního roku a začátkem dalšího jsou vždy spojeny nějaké legislativní změny. Oblast pracovního práva nevyjímaje. Nejdůležitější jsou vždy změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), ale za…
  více

  Legislativní změny od 26. 12. 2022 do 8. 1. 2023

  10.1.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  9.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Změny v oblasti sociálního zabezpečení na počátku roku 2023Garance

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto zvýšení za vychované děti náleží jak k řádnému starobnímu důchodu, tak k předčasnému starobnímu důchodu, na který vzniká nárok podle § 31 ZDPo. Za…
  více
  Zámek

  Změny v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy 

  3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Hospodaření s valutami a devizami pro NNOGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Tvorba dohadných položek pro NNOGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. od 1. 1. 2023Garance

  1.1.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 1. 1. 2023 (dále jen nařízení…
  více
  Zámek

  Vláda zvýšila životní a existenční minimum

  29.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýší o 5,2 procenta.
  více
  Zámek

  Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

  28.12.2022, Zdroj: Ministerstvo financí
  Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky…
  více
  Zámek

  Zvýšení minimální mzdy od ledna 2023

  23.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 Kč, porostou i některé stupně zaručené mzdy.
  více
  Zámek

  Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám

  16.12.2022, Zdroj: Finanční správa
  V reakci na to, že k 1. lednu 2023 má novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dojít (nicméně tomu tak nakonec být nemusí - viz dále) k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují "automaticky" (resp. bez ohledu na…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 28. 11. 2022 do 11. 12. 2022

  13.12.2022, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Lékařská posudková služba bude efektivnější

  7.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  více
  Zámek

  Informace k novele zákona o DPH

  2.12.2022, Zdroj: Finanční správa
  Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.
  více
  Zámek

  Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen

  18.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné podepsal ve středu prezident.
  více
  Zámek

  Od 1. 11. 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

  14.10.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022.
  více
  Zámek

  Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů

  10.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy…
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

  23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 22. 8. 2022 do 4. 9. 2022

  6.9.2022, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  MŠMT podpoří znevýhodněné školy

  1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně…
  více
  Zámek

  Milostivé léto II

  30.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Milostivé léto II začne 1. 9. 2022 a protáhne se do konce listopadu. Je určené těm, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
  více
  Zámek

  Platy státních zaměstnanců se od září zvýší

  29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Platy státních zaměstnanců se zvýší od 1. září o 10 procent, dohodli se zástupci vlády a odborů.
  více
  Zámek

  Stravenkový paušál od 20. 8. 2022

  29.8.2022, Zdroj: Finanční správa
  Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022.
  více
  Zámek

  Metody účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v NNOGarance

  22.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se na první pohled nejeví nijak složitě, zvláště když vezmeme v úvahu, že NNO (nevládní neziskové organizace) ve většině případů nepotřebují účtovat o celé škále možných případů tohoto majetku, jako je tomu u…
  více
  Zámek

  Konec jednorázových plastů

  19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
  Prezident republiky již podepsal zákon zakazující jednorázové plasty v České republice.
  více
  Zámek

  Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

  17.8.2022, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.
  více
  Zámek

  Daňové změny od 1. 1. 2023

  18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo financí
  Daňový balíček, který má podnikatelům od 1. ledna 2023 přinést řadu změn, prošel v Poslanecké sněmovně prvním čtením.
  více
  Zámek

  Sněmovna zrychleně změnila zákon o evidenci skutečných majitelů

  15.7.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Vymezení skutečných majitelů se v zákoně o jejich evidenci zřejmě změní.
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 27. 6. 2022 do 10. 7. 2022

  12.7.2022, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Pomoc Ukrajině - rozpočtové zachycení (platnost od 1. 7. 2022)

  4.7.2022, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí zveřejnilo metodický postup k zajištění jednotného zatřídění výdajů, případně příjmů, územních rozpočtů souvisejících s poskytnutou pomocí…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 13. 6. 2022 do 26. 6. 2022

  28.6.2022, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Uvolnění zaměstnanců na dětské tábory

  24.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál.
  více
  Zámek

  Nárok na péči v zahraničí

  24.6.2022, Zdroj: VZP
  Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic…
  více
  Zámek