• Kulturní služby a DPHGarance

  19.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let

  9.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  5.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Metodika zdanění firemních školek coby nepeněžního benefitu

  2.2.2024, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa chce vyvrátit pochybnosti ohledně přístupu ke zdanění firemních školek, které poskytují zaměstnavatelé jako nepeněžní benefit svým zaměstnancům.
  více
  Zámek

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  29.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  29.1.2024, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  22.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  15.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu 2024Garance

  9.1.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S koncem jednoho kalendářního roku a začátkem dalšího jsou vždy spojeny nějaké legislativní změny. Oblast pracovního práva nevyjímaje. Nejdůležitější jsou vždy změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), ale za…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 25. 12. 2023 do 7. 1. 2024

  9.1.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Metodická informace k zaměstnaneckým benefitům od 1. 1. 2024

  4.1.2024, Zdroj: Finanční správa
  Generální finanční ředitelství vydalo metodickou informaci ke změnám ve zdanění zaměstnaneckých benefitů. Reaguje tak na konsolidační balíček, který od 1. 1. 2024 omezuje některé daňové úlevy. Jde o důležitý návod především pro zaměstnavatele, úřad tím chce…
  více
  Zámek

  Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

  1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souvislosti s výkonem práce na dálku sjednaným mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle § 317 ZP písemně, příp. nařízeným zaměstnanci podle § 317 odst. 3 ZP, vznikají zaměstnanci zpravidla vždy nějaké výdaje (náklady).…
  více
  Zámek

  Přehled nejen legislativních novinek v gesci MPSV pro rok 2024

  29.12.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a…
  více
  Zámek

  Změny od ledna 2024 v gesci MF

  28.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést…
  více
  Zámek

  FKSP od 1. 1. 2024Garance

  21.12.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2024 nastanou při hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) tyto změny:
  více
  Zámek

  Danění benefitu firemních školek

  7.12.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Finanční správa nyní dokončuje metodiku zdanění tohoto benefitu od 1. 1. 2024 v návaznosti na schválený ozdravný balíček. 
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

  28.11.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Prezident podepsal konsolidační balíček

  24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Prezident republiky Petr Pavel ve středu podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…
  více
  Zámek

  Důchodová reforma je v legislativním procesu

  22.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
  více
  Zámek

  Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
  více
  Zámek

  Transfery poskytované ze státního rozpočtu

  20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.
  více
  Zámek

  Práce na dálkuGarance

  13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada výdajů při tuzemských cestáchGarance

  10.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři jsou uvedeny náhrady jízdních výdajů, které přísluší zaměstnancům v podnikatelské sféře. Ve smyslu § 174 ZP postupuje obdobně zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených…
  více
  Zámek

  Ozdravný balíček schválen

  10.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Senát schválil návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč.
  více
  Zámek

  Pracovní poměr na dobu určitouGarance

  9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr lze uzavřít na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Zákoník práce přitom vychází z toho, že nebyla-li písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Chce-li proto zaměstnavatel dobu trvání pracovního…
  více
  Zámek

  Sněmovna schválila změny pravidel pro agentury práce

  9.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Agentury práce se zřejmě budou řídit přísnějšími pravidly a nelegální práce získá nové vymezení.
  více
  Zámek

  Sněmovna schválila valorizaci odměn obecních a krajských zastupitelů

  7.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odměny obecních a krajských zastupitelů budou namísto vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat.
  více
  Zámek

  MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů

  6.11.2023, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.
  více
  Zámek

  Evidence pracovní dobyArchiv

  2.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen na základě § 96 ZP vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví konané podle § 93a ZP, noční práce a doby v době pracovní pohotovosti a je také povinen vést…
  více
  Zámek

  Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

  1.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Část sedmá zákoníku práce upravuje poskytování náhrad výdajů zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, a to zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel:
  více
  Zámek

  Oceňování majetku účetně i daňověGarance

  30.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až § 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se…
  více
  Zámek

  Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíArchiv

  23.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb. se po několika letech do právní úpravy vrací možnost, aby vyjmenovaní zdravotničtí zaměstnanci v některých provozech a za stanovených podmínek mohli konat další dohodnutou práci přesčas nad limity obecně…
  více
  Zámek

  Budování kapacit dětských skupin

  19.10.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  V rámci Národního plánu obnovy vyhlásilo MPSV výzvu Budování kapacit dětských skupin.
  více
  Zámek

  Poslanecká sněmovna schválila návrh ozdravného balíčku

  16.10.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna schválila v pátek 13. 10. ve třetím čtení návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld.…
  více
  Zámek

  Informační povinnost zaměstnavateleGarance

  12.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Již do výběrového řízení vstupuje uchazeč o zaměstnání s nějakou představou o tom, za jakých podmínek by práci u daného zaměstnavatele konal, čeho by se mu dostávalo, za co by nesl odpovědnost apod. Základní informace lze vyčíst z nabídky pracovního místa,…
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  11.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce obsahuje ve svém § 3 ZP zásadní pravidlo – závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o…
  více
  Zámek

  Nová platforma k řešení problémů spojených s invazními druhy v ČR

  2.10.2023, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
  Nutrie říční, jelen sika, pajasan žláznatý, bolševník velkolepý, rak mramorovaný či sršeň asijská - to je jen několik z mnoha druhů, které dělají starosti odborníkům na biologické invaze i ochráncům přírody. Ti všichni se sešli na půdě Botanického ústavu AV ČR…
  více
  Zámek

  Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtováníGarance

  1.10.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci, který je vyslán na tuzemskou anebo na zahraniční pracovní cestu, je zaměstnavatel povinen poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud není dohodnuto, že záloha poskytnuta nebude. Zaměstnanec tedy o zálohu na pracovní cestu…
  více
  Zámek

  Práce přesčasGarance

  1.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prací přesčas se podle § 78 odst. 1 písm. i) ZP rozumí taková práce, kterou zaměstnanec koná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konanou mimo rámec…
  více
  Zámek

  Právo stavbyGarance

  27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…
  více
  Zámek

  PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

  15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer
  Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce schválena

  14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.
  více
  Zámek

  Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

  13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
  více
  Zámek

  Důchody v lednu znovu porostou

  12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.
  více
  Zámek

  Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

  1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…
  více
  Zámek

  Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

  28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…
  více
  Zámek

  Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

  25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.
  více
  Zámek

  Spotřební daň z nafty se zvyšuje od 1. 8.

  1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prezident republiky Petr Pavel podepsal dne 31. 7. zákon ze dne 27. 7. 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění…
  více
  Zámek