• Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

  31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu nejen v 2. pololetí 2022Garance

  13.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ani v 2. pololetí letošního roku si personalisté a mzdové účetní neoddechnou, protože postupně přicházejí další přijaté či připravované změny týkající se jejich práce.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Novinky v oblasti daní a v souvisejících oblastech za 1. pololetí 2022Garance

  28.7.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři informujeme čtenáře o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a v dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a poté na další materiály, zejména materiály zveřejněné na…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu pro 2. pololetí 2022Garance

  21.7.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od posledního vydání Aktualit z oblasti pracovního práva se stalo hned několik věcí, na které je třeba personalisty a mzdové účetní upozornit. A s velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že k důležitým změnám dojde i v 2. pololetí letošního roku a začátkem…
  více
  Zámek

  Sestavení rozpočtu ÚSC (města)Garance

  29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu pro 2. čtvrtletí roku 2022Garance

  29.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo si myslel, že rok 2022 bude ve znamení „klidu”, spletl se jak v obecné rovině, tak po stránce pracovněprávní. Byť některé změny v pracovním právu působí možná komplikovaně a přinášejí problémy, důležité je, že v nich opravdu nejde o…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  19.4.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

  29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  (Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

  29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  1.3.2022, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Finanční kontrola v obci/městěGarance

  23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Přílohy směrnice - finanční kontrola v obci/městěGarance

  23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 10 z 30. 9. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  17.2.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  13.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  7.2.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  25.1.2022, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V rámci…
  více
  Zámek

  Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

  24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…
  více
  Zámek

  Přehled změn nejen v daňových předpisech 2021/2022Garance

  10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pod č. 285/2021 Sb. byla zveřejněna novela zákona o daních z příjmů, která zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, a také na třetí a další dítě. Dále byla od roku 2022 zrušena maximální výše měsíčního daňového bonusu. Z přechodných ustanovení ovšem vyplývá, že tato…
  více

  Změny v pracovním právu pro rok 2022Garance

  5.1.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vedle řešení pracovněprávních důsledků, které přinesla pandemie onemocnění covid-19, se musejí personalisté a mzdové účetní jako každoročně vyrovnávat s dalším návalem legislativních změn v oblasti pracovního práva. Již na konci roku jsme informovali mj. o…
  více

  Odpisový plánGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vzor „OBALU – TITULNÍHO LISTU” uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí
  více
  Zámek

  Manuál pro hospodaření s majetkem městaGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: obec – veřejnoprávní korporace, územní samosprávný celek
  více
  Zámek

  Přezkušování a oběh dokladůGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Oběh účetních dokladůGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pravidla pro odpisování majetkuGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Harmonogram účetní závěrkyGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: Územní samosprávný celek
  více
  Zámek

  Hospodaření s majetkem obceGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: obec - veřejnoprávní korporace, územně samosprávný celek
  více
  Zámek

  Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

  1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.
  více
  Zámek

  Spisový, archivační a skartační řádGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Rozpočtový proces města - pravidlaGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Tato směrnice stanoví postup při sestavování rozpočtu města XXX a jím zřizovaných organizací, postup při provádění úprav rozpočtu v průběhu kalendářního roku, při kontrole čerpání finančních prostředků rozpočtu, časového profilu rozpočtu během roku a při…
  více
  Zámek

  Ochrana a zpracování osobních údajů (podle GDPR) pro účetní oddělení obceGarance

  1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená „orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt”. Pracovní skupina WP29 má za to, že tento pojem má být stanoven vnitrostátním právními předpisy. Z uvedených důvodů orgány veřejné moci a veřejné…
  více
  Zámek

  Platové zařazení účetní obecního úřadu

  22.10.2021, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Oceňování majetku účetně i daňověGarance

  6.9.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až § 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se…
  více
  Zámek

  Kulturní služby a DPHGarance

  27.5.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  17.5.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce daně. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit…
  více
  Zámek

  Technické zhodnocení dlouhodobého majetku ve vybraných účetních jednotkáchGarance

  19.4.2021, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I když je technické zhodnocení dlouhodobého majetku „doménou” spíše podnikatelských subjektů, neznamená to, že se s ním vybrané účetní jednotky (§ 1 odst. 3 ZoÚ) ve své praxi nesetkávají. A jelikož jde o problematiku, která působí potíže prakticky od svého…
  více
  Zámek

  Účetní metody zpřesňující oceňování majetku a závazkůGarance

  25.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení § 7 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZoÚ”), ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na základě účetních záznamů poskytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční…
  více
  Zámek

  Schvalování účetní závěrkyGarance

  2.3.2021, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: ÚSC XXXXXXXXXXXX
  více
  Zámek

  Uplatnění DPH v účetní jednotce (určeno pro ÚSC)Garance

  22.2.2021, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v malé obci se sloučenou funkcí správce rozpočtu a hlavní účetníGarance

  15.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ nebo „ZFK”), ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Přílohy směrnice - finanční kontrola v malé obci se sloučenou funkcí správce rozpočtu a hlavní účetníGarance

  15.2.2021, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
   Přílohy směrnice finanční kontroly v obci (pro případ, kde je dle § 26 odst. 3 ZFK sloučena funkce správce rozpočtu a hlavní účetní = malé obce).
  více
  Zámek

  Krácení dovolenéGarance

  22.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právo na dovolenou, které zaměstnanci vznikne, je možné od 1. 1. 2021 krátit pouze o neomluveně zameškanou pracovní směnu. Dosavadní způsob zjišťování práva na dovolenou podle minimálního počtu odpracovaných dní a následného případného krácení práva na…
  více
  Zámek

  Náhrada za dovolenou vysílaných zaměstnancůGarance

  20.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Po dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci podle § 222 ZP náhrada mzdy nebo platu a tato náhrada se poskytuje ve výši průměrného výdělku. Ustanovení § 222 se použije vždy, pokud právo na dovolenou zaměstnance vzniká podle příslušných ustanovení zákoníku…
  více
  Zámek

  Náhrada za dovolenouGarance

  19.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dovolená patří mezi doby odpočinku zaměstnance, ale na rozdíl od jiných dob, např. přestávek v práci nebo nepřetržitého odpočinku mezi směnami nebo v týdnu, je dovolená „placené” volno. Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve…
  více
  Zámek

  Dovolená při změně zaměstnáníGarance

  18.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce výslovně upravuje možnost zaměstnance požádat o to, aby mu v případě změny zaměstnání v průběhu kalendářního roku dovolenou, na kterou mu vzniklo právo u dosavadního zaměstnavatele, poskytl zaměstnavatel nový. Z čistě právního pohledu je tato…
  více
  Zámek

  Hromadné čerpání dovolenéGarance

  14.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce upravuje jako zvláštní způsob čerpání dovolené její hromadné čerpání. Tímto pojmem zákoník práce vyjadřuje tu skutečnost, že dovolená je určena na stejný termín všem nebo více zaměstnancům zaměstnavatele. Může se jednat o všechny zaměstnance…
  více
  Zámek

  Čerpání dovolenéGarance

  13.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Obecná ustanovení o dovolenéGarance

  11.1.2021, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro účely dovolené jsou v § 216 ZP definovány používané pojmy a jsou stanovena pravidla, jak při aplikaci některých ustanovení týkajících se dovolené postupovat. Jedná se o společné ustanovení pro oba druhy dovolené upravené v § 211 ZP. Definice a postupy se…
  více
  Zámek