• Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu POGarance

  12.6.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Stravování zaměstnancůGarance

  21.4.2023, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Statut sociálního fondu obce (města)Garance

  17.4.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělkuGarance

  10.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla komunikace na sociálních sítíchGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující předání agendy při skončení pracovněprávního vztahuGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práceGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ............ ................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahuGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní platový předpisGarance

  9.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

  28.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v ÚSC pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředkůGarance

  27.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kritéria účelnosti, hospodárnosti a afektivnosti územně samosprávných celků (dále i ÚSC) byla stanovena na základě úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále také…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stravování zaměstnancůGarance

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování náhrady při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více
  Zámek

  Kolektivní smlouvaArchiv

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzdový řád pro menší firmyGarance

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………….. (název a sídlo) stanoví v souladu se zákoníkem práce po projednání s odborovou organizací tato pravidla pro poskytování mzdy (dále jen…
  více
  Zámek

  Pracovní řádGarance

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Název a sídlo zaměstnavatele …
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o sociálním fondu a zásadách jeho používáníGarance

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………..….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více
  Zámek

  Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v rámci příspěvkové organizace pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředkůGarance

  21.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kritéria účelnosti, hospodárnosti a afektivnosti příspěvkových organizací byla stanovena na základě úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen…
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v obci/městěGarance

  15.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v příspěvkové organizaci se sloučenou pozicí správce rozpočtu a hlavní účetníGarance

  14.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

  2.2.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  více
  Zámek

  Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  mezi:…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlůArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel........................................................(název organizace, sídlo,…
  více
  Zámek

  Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - rozvody plynuArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel........................( název organizace, sídlo, IČ…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná palivaArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ........................ (název organizace, sídlo,…
  více
  Zámek

  Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění pravidelných kontrol a revizí tlakových zařízeníArchiv

  29.1.2023, Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel........................(název, organizace, sídlo,…
  více
  Zámek

  Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti - rozvody plynuArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  více
  Zámek

  Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiArchiv

  29.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
  více
  Zámek

  Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - rozvody plynuArchiv

  28.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPArchiv

  15.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Osvědčení - preventistéArchiv

  9.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odborná příprava preventistů PO firmy …………………………………
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a vzniku poškození zdraví v souvislosti s pracíArchiv

  9.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ........................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Smlouva o poskytování pracovnělékařských služebArchiv

  9.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytovatel zdravotních služeb: identifikační údaje - název, sídlo, zastoupení, IČO, bankovní spojení, číslo účtu, (dále jen „poskytovatel“), zastoupený: identifikační údaje fyzické osoby, která za poskytovatele smlouvu podepisuje, pokud smlouvu nepodepisuje…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práciArchiv

  9.1.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis upravuje poskytování informací o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též „BOZP”) zaměstnavatelem formou:
  více
  Zámek

  Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiArchiv

  9.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  mezi:…
  více
  Zámek

  Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiArchiv

  9.1.2023, Ing. Alžběta Veselá, Zdroj: Verlag Dashöfer
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
  více
  Zámek

  Požární řád pro plynovou kotelnuArchiv

  8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Řád ohlašovny požárůArchiv

  8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pokyny pro činnost preventivní požární hlídkyArchiv

  8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnancůArchiv

  8.1.2023, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer
  k ověření znalostí získaných školením o požární ochraně vedoucích zaměstnanců
  více
  Zámek