• Příloha č. 2 - Test ověření znalostí v souvislosti s provozem vozidelGarance

  26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Řidiči referentsky řízených vozidel a svých vlastních vozidel zaměstnanci ....... (konkretizovat zaměstnavatele) zde pozor - správná odpověď C je pro organizaci, která řízením pověřuje pouze řidiče referenty a povoluje jízdy řidičům jejich vlastním osobním…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředkůGarance

  26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ...................................(uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Příloha č. 4 - Dohoda - vlastní vozidlaGarance

  26.5.2022, Ing. Miroslava Horská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sjednání základy sazby stravného při zahraniční pracovní cestěArchiv

  9.5.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………………………………………… (název a sídlo,…
  více
  Zámek

  Směrnice o schvalování účetní závěrky POGarance

  9.5.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Žádost zaměstnavatele o prominutí penáleArchiv

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Žádost zaměstnavatele o vrácení přeplatku na pojistnémArchiv

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Čestné prohlášení osoby „pečující" o dítě (děti)Archiv

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm. c) ZPZP. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné listy) mého dítěte…
  více
  Zámek

  Ukončení registrace zaměstnance na úřadě práceArchiv

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  „Pečující" osoba, zaměstnání a neplacené volnoArchiv

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sestavení rozpočtu ÚSC (města)Garance

  29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohoda o zkrácení zkušební dobyGarance

  28.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Oznámení zaměstnance, že trvá na dalším zaměstnávání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitouGarance

  28.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec ………………………. (jméno, příjmení, bydliště, datum narození, pracovní zařazení)    
  více
  Zámek

  Dohoda o zrušení konkurenční doložkyGarance

  28.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………………………………………… (název a sídlo,…
  více
  Zámek

  Směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkové organizaceGarance

  27.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Uznání závazkuGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Žádost o převedení na jinou práciGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  .......................................... (uvést název a sídlo zaměstnavatele)…
  více
  Zámek

  Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcíGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený .................…
  více
  Zámek

  Žádost zaměstnavatele o úhradu škodyGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohoda o změně pracovní smlouvy z doby neurčité na dobu určitouGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ............................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Návrh zaměstnance na změnu pracovní smlouvy podle § 40 ZPGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený…
  více
  Zámek

  Oznámení zaměstnavatele o výši náhrady škodyGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  ..................................(uvést jméno a příjmení, adresu zaměstnance)…
  více
  Zámek

  Žádost o provedení inventarizaceGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Informování odborové organizace a rady zaměstnanců o hromadném propouštěníArchiv

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohoda o změně pracovní smlouvyGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO), zastoupený .................…
  více
  Zámek

  Kvalifikační dohodaGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ................ (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ) , zastoupený .................…
  více
  Zámek

  Požadavek zaměstnavatele na úhradu vynaložených nákladuGarance

  25.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Čestné prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělečné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČArchiv

  25.4.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Čestně prohlašuji, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem mých příjmů a jako osoba samostatně výdělečně činná pravidelně platím ve zdravotním pojištění alespoň minimální zálohy na pojistné jako OSVČ.…
  více
  Zámek

  Metodika sestavení rozpočtuGarance

  5.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

  4.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

  29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  (Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

  29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…
  více
  Zámek

  Vnitřní platový předpisGarance

  28.3.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Stravování zaměstnancůGarance

  28.3.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice o zabezpečení daňové kontrolyGarance

  21.3.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účetní jednotka: ......................
  více
  Zámek

  Inventarizace pro NNOGarance

  5.3.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účetní jednotka: ……………………. Označení: ………………………………
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v příspěvkové organizaciGarance

  4.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice“) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), ve znění pozdějších předpisů, a…
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

  3.3.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v obci/městěGarance

  23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Přílohy směrnice - finanční kontrola v obci/městěGarance

  23.2.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 10 z 30. 9. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o práci v nociGarance

  18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o pravidlech při prohlubování kvalifikaceGarance

  18.2.2022, Mgr. Veronika Plešková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující postup při svěření nástrojů, ochranných pracovních prostředků a předmětů zaměstnanců k výkonu práce a uzavírání dohod o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcíGarance

  18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO)
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující poskytování přestávek v práciGarance

  18.2.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektuGarance

  18.2.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na úrovni evropského práva byla přijata nová evropská úprava whistleblowingu ve formě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Evropská směrnice”). Členské státy…
  více
  Zámek