• Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při neplatném rozvázání pracovního poměruGarance

  2.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  NÁHRADA MZDY ZA NEVYČERPANOU DOVOLENOU PŘI NEPLATNÉM ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Výkon práce během dočasné pracovní neschopnostiGarance

  16.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stávat by se to nemělo, ale v praxi se tak občas prostě děje. Totiž že zaměstnanec je sice uznán ošetřujícím lékařem za dočasně práceneschopného, práci ale v témže pracovněprávním vztahu koná pro zaměstnavatele v omezeném rozsahu dále. Vyjde vstříc…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Přílohy k žádosti o zaměstnání cizinceGarance

  31.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním z titulů, na jehož základě může cizinec vykonávat práci na území České republiky, je povolení k zaměstnání. Dle ustanovení § 91 odst. 2 písm. a) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, platí, že k žádosti o povolení k zaměstnání musí cizinec přiložit…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Náhradní volno za práci přesčasGarance

  6.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ta možnost je ve mzdové i platové sféře stejná. Totiž možnost, aby se zaměstnavatel dohodl se zaměstnancem na případném poskytnutí náhradního volna za práci přesčas. Rozdíl je ale v tom, namísto čeho to náhradní volno vlastně je. Pokud je zaměstnanec odměňován…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o prodloužení výpovědní dobyGarance

  23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Že délka výpovědní doby činí až na výjimky dva měsíce, je všeobecně známo. Jenom zasvěcení ale ví, že zmíněná délka je minimální, že výpovědní dobu lze písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prodloužit a že v takovém případě musí být stejná pro…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o poskytování neplaceného volnaGarance

  23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní volno bez náhrady příjmu nebo chcete-li neplacené volno. Byť v zákoníku práce jeho výslovnou právní úpravu nenajdete, tento právní předpis na něho přesto svým způsobem pamatuje. Konkrétně ve svých § 78 odst. 1 písm. i) ZP a § 348 odst. 1 písm. a) ZP,…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Uzavírání pracovního poměru na dobu určitouGarance

  5.5.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Chce-li zaměstnavatel uzavřít se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, musí respektovat obecné pravidlo obsažené v ustanovení § 39 odst. 2 ZP. V praxi je známé pod označením „třikrát tři” nebo též „třikrát a dost”. Jazyk právního předpisu ho vyjadřuje…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Překážka v práci na straně zaměstnavateleGarance

  24.3.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemůže-li zaměstnavatel přidělovat zaměstnanci práci z důvodů na své straně, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele s právem zaměstnance na náhradu mzdy nebo platu ve výši příslušného počtu procent z průměrného výdělku. Pro zjištění průměrného výdělku…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Kritéria pro správné zařazení zaměstnance do platové třídyGarance

  10.3.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Soudních rozhodnutí týkajících se nároků zaměstnance na mzdu je celá řada. Pokud jde ale o otázky vztahující se k platu zaměstnance, tedy odměny poskytované mu za práci u zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce…
  více
  Zámek

  Obecná úpravaGarance

  2.1.2023, JUDr. Jarmila Štefek, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava spotřebitelských smluv je v NOZ upravena v § 1810 až 1867 NOZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně, ledaže by byla…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Spor o platnost rozvázání pracovního poměru a náhrada za potencionální dovolenouGarance

  24.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V případě neúspěšného soudního sporu o platnost rozvázání pracovního poměru je to pro zaměstnavatele naprosto zásadní věc – když zaměstnanec písemně oznámil, že trvá na pokračování pracovního poměru, a dle ustanovení § 69 odst. 1 ZP je mu zaměstnavatel…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Podstatné zhoršení pracovních podmínek při přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahuGarance

  24.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ne vždycky tomu tak je. Ačkoliv mzdové (platové) a další pracovní podmínky by měly po přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zůstat zaměstnanci zachovány na dosavadní úrovni, není vyloučeno, že nový (přejímající) zaměstnavatel přistoupí dříve…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelemGarance

  12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Jeden z případů, kdy právní úprava chrání zaměstnance, tady až na výjimky před výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v tzv. ochranné době. Výčet ochranných dob obsahuje ustanovení § 53 odst. 1 ZP. Patří mezi…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní či nepracovní úrazGarance

  12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vánoční večírek pořádaný zaměstnavatelem pro zaměstnance. Místo u rozbalování dárků skončí ale zaměstnanec ve zdravotnickém zařízení, protože se mu na této akci stal úraz. Může jít o úraz pracovní a odpovídá zaměstnavatel za újmu způsobenou tímto úrazem…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

  11.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ty právní věty zopakoval Nejvyšší soud v poslední době hned několikrát. Totiž že o překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 ZP jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Odvolání zaměstnance a nabídková povinnost zaměstnavateleGarance

  28.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jsou to spojité nádoby – odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (popř. vzdání se takového pracovního místa) a nabídková povinnost zaměstnavatele. Jinak řečeno, tím odvoláním ani vzdáním se pracovní poměr zaměstnance nekončí a zaměstnavatel musí…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Rozdíly v odměňování u zaměstnanců vykonávajících stejnou práciGarance

  20.3.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ten judikát Nejvyššího soudu byl velmi medializován. A aby ne, šlo totiž o posouzení důležité právní otázky, totiž zdali může zaměstnavatel obhájit rozdílné odměňování dvou zaměstnanců vykonávajících stejnou práci (práci stejné hodnoty) ve smyslu ustanovení §…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Svátek připadající na pracovní den zaměstnance odměňovaného provizní mzdouGarance

  8.3.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Když zaměstnanci připadne na jeho směnu svátek dle zvláštního právního předpisu a tuto směnu přesto odpracuje, jeho pracovněprávní nároky jsou jasné – mzda (plat) a k tomu náhradní volno s náhradou mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku, popř. namísto něho po…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Přestávka v práci na jídlo a oddechGarance

  29.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Možná jste v uplynulých týdnech také zaznamenali rozhodnutí Ústavního soudu, které se týkalo přestávek v práci. Podívejme se na něj podrobněji.
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnanceGarance

  12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdybych začal od konce, ústavní stížnost byla odmítnuta. Kdybych se pak vrátil na začátek, v té ústavní stížnosti se zaměstnanec bránil rozhodnutím jiných soudních instancí včetně Nejvyššího soudu, které nepřisvědčily jeho názoru, že výpověď z pracovního…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Neomluvená absence jako důvod pro okamžité ukončení pracovního poměruGarance

  30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Častá a opakující se otázka personalistů: Kolik dnů neomluvené absence zaměstnance stačí k tomu, aby s ním zaměstnavatel oprávněně rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem? Tři? Čtyři? Pět? V praxi se…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Srovnatelné pracovní a mzdové podmínkyGarance

  30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním z principů spojených s agenturním zaměstnáváním je dle ustanovení § 309 odst. 5 ZPprincip srovnatelných pracovních a mzdových podmínek. Dle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce platí, že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

  14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Troufám si říci, že je to jedna z těch situací v pracovněprávním vztahu, kdy si zaměstnavatelé nebyli doposud stoprocentně jistí a svářilo se v nich „sociální cítění” s potřebou neplatit něco „zbytečně”. Na mysli mám případ, kdy poskytovatel pracovnělékařských…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Spor o neplatnost ukončení pracovního poměru a právo na dovolenouGarance

  14.6.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klasická posloupnost – zaměstnavatel rozváže se zaměstnancem pracovní poměr, zaměstnanec je přesvědčen o tom, že právní jednání je neplatné, oznámí proto zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a podá v tomto smyslu soudní žalobu. Nic příjemného pro obě…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  3.2.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za výkon závislé práce v pracovním poměru dostává zaměstnanec buď mzdu, nebo plat, to podle toho, u jakého zaměstnavatele je zaměstnán. Pokud by závislou práci vykonával na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, musí od…
  více
  Zámek

  Povinnosti jednatele při řízení společnostiGarance

  12.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výkon funkce jednatele je spojen s řadou povinností. Mezi hlavní činnosti jednatele patří zastupování společnosti navenek a obchodní vedení společnosti. K dalším povinnostem jednatele patří zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení…
  více
  Zámek

  Zákaz konkurenceGarance

  30.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním ze zájmů společnosti v konkurenčním prostředí je chránit se před ohrožením ze strany těch, kteří při hospodářském spojení se společností nabyli informace, znalosti technologických postupů a jiné výhody, které by mohli využít k prospěchu svému nebo…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní poměr na dobu určitou a jeho změna na dobu neurčitouGarance

  29.10.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Když už zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, měl by vedle omezujících pravidel dle ustanovení § 39 ZP myslet též na to, co obsahuje ustanovení § 65 odst. 2 ZP a co se mu může někdy vymstít. Podle uvedeného paragrafu a odstavce…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada škody započtením vůči pohledávce zaměstnanceGarance

  5.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatele to láká, protože je to rychlý způsob, jak přijít k náhradě škody, kterou mu dle jeho mínění zaměstnanec způsobil. Jednostranné započtení, a to zpravidla vůči pohledávce zaměstnance na mzdu nebo…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem - členem orgánu odborové organizaceGarance

  5.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dalo by se to označit jako dvojitá ochrana před rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Jednak ochrana zaměstnance jako tzv. odborového funkcionáře dle ustanovení § 61 odst. 2 až 4 ZP, jednak zákaz výpovědi dle ustanovení § 53…
  více
  Zámek

  § 35 ZP Zkušební dobaGarance

  20.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - neomluvená absence a její důsledkyGarance

  20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neomluvené zameškání směny či více směn může zaměstnanci přinést neblahé pracovněprávní důsledky – vedle rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením mj. též zkrácení dovolené ve smyslu ustanovení § 223 odst. 2 ZP, a to o 1 až 3 dny dovolené za…
  více
  Zámek

  Příjmy z prodeje bytůGarance

  14.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příjmy z prodeje bytů (jednotek) patří v praxi často mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro osvobození je ale nutné splnit určité podmínky, které musí být přesně dodrženy. Tyto podmínky jsou upraveny zejména v § 4 odst. 1 písm.…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a náhrada mzdyGarance

  9.12.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Uvítala ho řada lidí zainteresovaných na pracovním právu. Od advokátů až po mzdové účetní. Nikoliv proto, zda souhlasí se závěrem toho rozhodnutí, jako spíše z toho důvodu, že už je v té otázce trochu více jasno. Tou otázkou je výpočet náhrady mzdy (platu),…
  více
  Zámek

  Přehledu judikatury trochu - Trestní řízení a převedení zaměstnance na jinou práciGarance

  13.11.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S pojmem „trestní řízení” se v pracovněprávních předpisech setkáte jen málokde. Jedním z případů, kdy se o něm zmiňuje sám zákoník práce, je převedení zaměstnance na jinou práci dle ustanovení § 41 odst. 2 písm. b) ZP, tedy v situaci, kdy proti němu bylo…
  více
  Zámek

  § 62-64 ZP Hromadné propouštěníGarance

  16.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada škody způsobená zaměstnancem srážkou ze mzdyGarance

  16.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ten scénář se opakuje poměrně často. Zaměstnavatel tvrdí, že mu zaměstnanec svým zaviněným protiprávním jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním způsobil škodu a je povinen ji nahradit. Zaměstnanec se dušuje, že se ničeho takového…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnotyGarance

  16.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Věk alespoň 18 let. Existence pracovněprávního vztahu (nejčastěji pracovního poměru) a v jeho rámci výkon práce, při kterém dochází ke styku s hodnotami, jež jsou předmětem obratu a oběhu (zaměstnanec s nimi osobně disponuje). Tak nějak se dá ve stručnosti…
  více
  Zámek

  § 42 ZP Pracovní cestaGarance

  11.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Zastoupení zaměstnavateleGarance

  25.9.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava obsažená v občanském zákoníku rozlišuje mezi zákonným a smluvním zastoupením. Že právnickou osobu jako zaměstnavatele může podle zákona zastupovat její zaměstnanec, o tom není sporu a v praxi se tak běžně děje. Občanský zákoník práce to vyjadřuje…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Klamání zaměstnavateleGarance

  24.9.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I když dovolání zaměstnance ve věci neplatnosti rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením bylo nakonec Nejvyšším soudem odmítnuto, rovněž z usnesení soudu o tom lze vysledovat některé zajímavé závěry. Skutkový stav byl jasný – zaměstnanec pracoval…
  více
  Zámek

  § 304 ZP Výkon jiné výdělečné činnostiGarance

  16.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Nabídková povinnost zaměstnavateleGarance

  12.7.2019, PhDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedna věc je vedoucího zaměstnance z jeho pracovního místa odvolat, druhá věc je pak správně nastartovat a posléze též ukončit proces vedoucí ke změně jeho pracovního zařazení nebo k rozvázání pracovního poměru výpovědí ve smyslu ustanovení § 73a odst. 2 ZP.…
  více
  Zámek

  § 34-34b ZP Náležitosti pracovní smlouvyGarance

  10.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 66 ZP Zrušení pracovního poměru ve zkušební doběGarance

  1.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 271a ZP Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnostiGarance

  1.7.2019, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 301a ZP Jiné povinnosti zaměstnancůGarance

  1.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  NovaceGarance

  19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  KvitanceGarance

  19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava kvitance je obsažena v § 1949 až 1951 NOZ. Kvitancí se rozumí potvrzení věřitele o splnění dluhu. V případě, kdy věřitel přebírá od dlužníka plnění, je dlužník oprávněn od věřitele požadovat vystavení kvitance. V případě, že by věřitel potvrzení…
  více
  Zámek

  Slib odškodněníGarance

  8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava slibu odškodnění je obsažena v § 2890 až 2893 NOZ. Úprava slibu odškodnění v NOZ je dispozitivní a strany si mohou ujednat odchylnou úpravu.
  více
  Zámek