• Přehled judikatury trochu jinak - Podstatné zhoršení pracovních podmínek při přechodu práv a povinností z pracovněprávního vztahuGarance

  24.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ne vždycky tomu tak je. Ačkoliv mzdové (platové) a další pracovní podmínky by měly po přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zůstat zaměstnanci zachovány na dosavadní úrovni, není vyloučeno, že nový (přejímající) zaměstnavatel přistoupí dříve…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Spor o platnost rozvázání pracovního poměru a náhrada za potencionální dovolenouGarance

  24.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V případě neúspěšného soudního sporu o platnost rozvázání pracovního poměru je to pro zaměstnavatele naprosto zásadní věc – když zaměstnanec písemně oznámil, že trvá na pokračování pracovního poměru, a dle ustanovení § 69 odst. 1 ZP je mu zaměstnavatel…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelemGarance

  12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákaz výpovědi z pracovního poměru. Jeden z případů, kdy právní úprava chrání zaměstnance, tady až na výjimky před výpovědí z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v tzv. ochranné době. Výčet ochranných dob obsahuje ustanovení § 53 odst. 1 ZP. Patří mezi…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní či nepracovní úrazGarance

  12.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vánoční večírek pořádaný zaměstnavatelem pro zaměstnance. Místo u rozbalování dárků skončí ale zaměstnanec ve zdravotnickém zařízení, protože se mu na této akci stal úraz. Může jít o úraz pracovní a odpovídá zaměstnavatel za újmu způsobenou tímto úrazem…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

  11.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ty právní věty zopakoval Nejvyšší soud v poslední době hned několikrát. Totiž že o překážku v práci na straně zaměstnavatele ve smyslu ustanovení § 208 ZP jde tehdy, neplní-li nebo nemůže-li zaměstnavatel plnit povinnost vyplývající pro něj z pracovního poměru…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Odvolání zaměstnance a nabídková povinnost zaměstnavateleGarance

  28.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jsou to spojité nádoby – odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa (popř. vzdání se takového pracovního místa) a nabídková povinnost zaměstnavatele. Jinak řečeno, tím odvoláním ani vzdáním se pracovní poměr zaměstnance nekončí a zaměstnavatel musí…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Rozdíly v odměňování u zaměstnanců vykonávajících stejnou práciGarance

  20.3.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ten judikát Nejvyššího soudu byl velmi medializován. A aby ne, šlo totiž o posouzení důležité právní otázky, totiž zdali může zaměstnavatel obhájit rozdílné odměňování dvou zaměstnanců vykonávajících stejnou práci (práci stejné hodnoty) ve smyslu ustanovení §…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Svátek připadající na pracovní den zaměstnance odměňovaného provizní mzdouGarance

  8.3.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Když zaměstnanci připadne na jeho směnu svátek dle zvláštního právního předpisu a tuto směnu přesto odpracuje, jeho pracovněprávní nároky jsou jasné – mzda (plat) a k tomu náhradní volno s náhradou mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku, popř. namísto něho po…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Přestávka v práci na jídlo a oddechGarance

  29.11.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Možná jste v uplynulých týdnech také zaznamenali rozhodnutí Ústavního soudu, které se týkalo přestávek v práci. Podívejme se na něj podrobněji.
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti zaměstnanceGarance

  12.9.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdybych začal od konce, ústavní stížnost byla odmítnuta. Kdybych se pak vrátil na začátek, v té ústavní stížnosti se zaměstnanec bránil rozhodnutím jiných soudních instancí včetně Nejvyššího soudu, které nepřisvědčily jeho názoru, že výpověď z pracovního…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Srovnatelné pracovní a mzdové podmínkyGarance

  30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním z principů spojených s agenturním zaměstnáváním je dle ustanovení § 309 odst. 5 ZPprincip srovnatelných pracovních a mzdových podmínek. Dle výše uvedeného ustanovení zákoníku práce platí, že agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Neomluvená absence jako důvod pro okamžité ukončení pracovního poměruGarance

  30.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Častá a opakující se otázka personalistů: Kolik dnů neomluvené absence zaměstnance stačí k tomu, aby s ním zaměstnavatel oprávněně rozvázal pracovní poměr okamžitým zrušením pro porušení „pracovní kázně” zvlášť hrubým způsobem? Tři? Čtyři? Pět? V praxi se…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Ukončení pracovního poměru z důvodu dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnanceGarance

  14.7.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Troufám si říci, že je to jedna z těch situací v pracovněprávním vztahu, kdy si zaměstnavatelé nebyli doposud stoprocentně jistí a svářilo se v nich „sociální cítění” s potřebou neplatit něco „zbytečně”. Na mysli mám případ, kdy poskytovatel pracovnělékařských…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Spor o neplatnost ukončení pracovního poměru a právo na dovolenouGarance

  14.6.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klasická posloupnost – zaměstnavatel rozváže se zaměstnancem pracovní poměr, zaměstnanec je přesvědčen o tom, že právní jednání je neplatné, oznámí proto zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání a podá v tomto smyslu soudní žalobu. Nic příjemného pro obě…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Sjednání odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  3.2.2021, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za výkon závislé práce v pracovním poměru dostává zaměstnanec buď mzdu, nebo plat, to podle toho, u jakého zaměstnavatele je zaměstnán. Pokud by závislou práci vykonával na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, musí od…
  více
  Zámek

  Povinnosti jednatele při řízení společnostiGarance

  12.11.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výkon funkce jednatele je spojen s řadou povinností. Mezi hlavní činnosti jednatele patří zastupování společnosti navenek a obchodní vedení společnosti. K dalším povinnostem jednatele patří zajištění řádného vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení…
  více
  Zámek

  Zákaz konkurenceGarance

  30.10.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním ze zájmů společnosti v konkurenčním prostředí je chránit se před ohrožením ze strany těch, kteří při hospodářském spojení se společností nabyli informace, znalosti technologických postupů a jiné výhody, které by mohli využít k prospěchu svému nebo…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Pracovní poměr na dobu určitou a jeho změna na dobu neurčitouGarance

  29.10.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Když už zaměstnavatel sjednává se zaměstnancem pracovní poměr na dobu určitou, měl by vedle omezujících pravidel dle ustanovení § 39 ZP myslet též na to, co obsahuje ustanovení § 65 odst. 2 ZP a co se mu může někdy vymstít. Podle uvedeného paragrafu a odstavce…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada škody započtením vůči pohledávce zaměstnanceGarance

  5.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatele to láká, protože je to rychlý způsob, jak přijít k náhradě škody, kterou mu dle jeho mínění zaměstnanec způsobil. Jednostranné započtení, a to zpravidla vůči pohledávce zaměstnance na mzdu nebo…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Rozvázání pracovního poměru se zaměstnancem - členem orgánu odborové organizaceGarance

  5.8.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dalo by se to označit jako dvojitá ochrana před rozvázáním pracovního poměru ze strany zaměstnavatele. Jednak ochrana zaměstnance jako tzv. odborového funkcionáře dle ustanovení § 61 odst. 2 až 4 ZP, jednak zákaz výpovědi dle ustanovení § 53…
  více
  Zámek

  Obecná úpravaGarance

  8.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava spotřebitelských smluv je v NOZ upravena v § 1810 až 1867 NOZ. Až na výjimky se téměř ve všech případech jedná o kogentní ustanovení, což znamená, že si smluvní strany nemohou sjednat vzájemnou úpravu práv a povinností odchylně, ledaže by byla…
  více
  Zámek

  § 35 ZP Zkušební dobaGarance

  20.4.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - neomluvená absence a její důsledkyGarance

  20.3.2020, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neomluvené zameškání směny či více směn může zaměstnanci přinést neblahé pracovněprávní důsledky – vedle rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo okamžitým zrušením mj. též zkrácení dovolené ve smyslu ustanovení § 223 odst. 2 ZP, a to o 1 až 3 dny dovolené za…
  více
  Zámek

  Příjmy z prodeje bytůGarance

  14.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příjmy z prodeje bytů (jednotek) patří v praxi často mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro osvobození je ale nutné splnit určité podmínky, které musí být přesně dodrženy. Tyto podmínky jsou upraveny zejména v § 4 odst. 1 písm.…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a náhrada mzdyGarance

  9.12.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Uvítala ho řada lidí zainteresovaných na pracovním právu. Od advokátů až po mzdové účetní. Nikoliv proto, zda souhlasí se závěrem toho rozhodnutí, jako spíše z toho důvodu, že už je v té otázce trochu více jasno. Tou otázkou je výpočet náhrady mzdy (platu),…
  více
  Zámek

  Přehledu judikatury trochu - Trestní řízení a převedení zaměstnance na jinou práciGarance

  13.11.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S pojmem „trestní řízení” se v pracovněprávních předpisech setkáte jen málokde. Jedním z případů, kdy se o něm zmiňuje sám zákoník práce, je převedení zaměstnance na jinou práci dle ustanovení § 41 odst. 2 písm. b) ZP, tedy v situaci, kdy proti němu bylo…
  více
  Zámek

  § 62-64 ZP Hromadné propouštěníGarance

  16.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnotyGarance

  16.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Věk alespoň 18 let. Existence pracovněprávního vztahu (nejčastěji pracovního poměru) a v jeho rámci výkon práce, při kterém dochází ke styku s hodnotami, jež jsou předmětem obratu a oběhu (zaměstnanec s nimi osobně disponuje). Tak nějak se dá ve stručnosti…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada škody způsobená zaměstnancem srážkou ze mzdyGarance

  16.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ten scénář se opakuje poměrně často. Zaměstnavatel tvrdí, že mu zaměstnanec svým zaviněným protiprávním jednáním při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním způsobil škodu a je povinen ji nahradit. Zaměstnanec se dušuje, že se ničeho takového…
  více
  Zámek

  § 42 ZP Pracovní cestaGarance

  11.10.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Zastoupení zaměstnavateleGarance

  25.9.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava obsažená v občanském zákoníku rozlišuje mezi zákonným a smluvním zastoupením. Že právnickou osobu jako zaměstnavatele může podle zákona zastupovat její zaměstnanec, o tom není sporu a v praxi se tak běžně děje. Občanský zákoník práce to vyjadřuje…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Klamání zaměstnavateleGarance

  24.9.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I když dovolání zaměstnance ve věci neplatnosti rozvázání pracovního poměru jeho okamžitým zrušením bylo nakonec Nejvyšším soudem odmítnuto, rovněž z usnesení soudu o tom lze vysledovat některé zajímavé závěry. Skutkový stav byl jasný – zaměstnanec pracoval…
  více
  Zámek

  § 304 ZP Výkon jiné výdělečné činnostiGarance

  16.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Nabídková povinnost zaměstnavateleGarance

  12.7.2019, PhDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedna věc je vedoucího zaměstnance z jeho pracovního místa odvolat, druhá věc je pak správně nastartovat a posléze též ukončit proces vedoucí ke změně jeho pracovního zařazení nebo k rozvázání pracovního poměru výpovědí ve smyslu ustanovení § 73a odst. 2 ZP.…
  více
  Zámek

  § 34-34b ZP Náležitosti pracovní smlouvyGarance

  10.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 66 ZP Zrušení pracovního poměru ve zkušební doběGarance

  1.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 271a ZP Náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnostiGarance

  1.7.2019, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 301a ZP Jiné povinnosti zaměstnancůGarance

  1.7.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  NovaceGarance

  19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  KvitanceGarance

  19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava kvitance je obsažena v § 1949 až 1951 NOZ. Kvitancí se rozumí potvrzení věřitele o splnění dluhu. V případě, kdy věřitel přebírá od dlužníka plnění, je dlužník oprávněn od věřitele požadovat vystavení kvitance. V případě, že by věřitel potvrzení…
  více
  Zámek

  Slib odškodněníGarance

  8.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava slibu odškodnění je obsažena v § 2890 až 2893 NOZ. Úprava slibu odškodnění v NOZ je dispozitivní a strany si mohou ujednat odchylnou úpravu.
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Odchodné a dobré mravyGarance

  14.1.2019, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Je to vysoký, příjemný a občas s nádechem zlata… Pokud netušíte, na mysli mám „finanční padák” (nebo chcete-li, tak „odchodné”), který pomáhá zaměstnanci zvládnout lépe manévry po jeho odvolání z vedoucího pracovního místa nebo vzdání se téhož ve smyslu…
  více
  Zámek

  § 318 ZP Pracovněprávní vztahy mezi manžely nebo partneryGarance

  8.11.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 317 ZP Práce mimo pracoviště zaměstnavateleGarance

  1.11.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 69-72 ZP Neplatné rozvázání pracovního poměruGarance

  19.7.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 65 ZP Skončení pracovního poměru na dobu určitouGarance

  16.7.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 201 ZP Výkon veřejné funkceGarance

  18.1.2018, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 271h ZP Náhrada nákladů na výživu pozůstalýchGarance

  11.1.2018, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 74 ZP Obecná ustanovení o dohodách konaných mimo pracovní poměrGarance

  20.10.2017, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek