• § 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

  3.11.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 55 ZP Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelemGarance

  31.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 49 ZP Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

  25.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 48 ZP Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměruGarance

  20.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZP Stát jako účastník pracovněprávních vztahůGarance

  18.10.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

  1.9.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 339-339a ZP Činnosti předcházející přechodu práv a povinnostíGarance

  16.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 11 ZP Vedoucí zaměstnanciGarance

  1.8.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 55a ZoVZP - Vztah k mezinárodním smlouvámGarance

  17.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 53-53a ZoVZP - Rozhodování a Rozhodčí orgán zdravotní pojišťovnyGarance

  16.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 53c ZoVZP - Rodné číslo a číslo pojištěnceGarance

  16.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rodné číslo představuje základní identifikátor při evidenci pojištěnce u příslušné zdravotní pojišťovny. Pod tímto rodným číslem, případně pod jiným číslem pojištěnce, je osoba vedena u zdravotní pojišťovny, která tak průběžně prověřuje, zda má řešen pojistný…
  více
  Zámek

  § 53b ZoVZP - DoručováníGarance

  16.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 44-44b ZoVZP - Přestupky a pokutyGarance

  13.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 45 ZoVZP - Přirážky k pojistnémuGarance

  13.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 40 ZoVZP - Zdravotní pojišťovnyGarance

  13.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 12 ZoVZP - Povinnosti pojištěnceGarance

  12.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při nástupu do pracovního poměru (zaměstnání) má zaměstnanec povinnost sdělit zaměstnavateli zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn. Stejnou povinnost má i tehdy, stane-li se pojištěncem jiné zdravotní pojišťovny v době trvání zaměstnání. Tuto povinnost…
  více
  Zámek

  § 11 ZoVZP - Práva pojištěnceGarance

  12.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním ze základních práv občanů, pojištěnců českého systému veřejného zdravotního pojištění, je právo na výběr zdravotní pojišťovny, pokud ZoVZP nestanoví jinak. S účinností od 1. 9. 2015 jsou podmínky pro určení příslušnosti ke zdravotní pojišťovně a změnu…
  více
  Zámek

  § 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnostGarance

  11.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZoVZP - Výše a způsob placení pojistného na zdravotní pojištění a penáleGarance

  11.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klíčovou otázkou pro všechny plátce je výpočet výše pojistného a způsob jeho placení, kdy v prvním odstavci je k této problematice uveden odkaz na samostatný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Druhý odstavec se týká poměru hrazení pojistného…
  více
  Zámek

  § 7 ZoVZP - Pojištěnci, za které je plátcem pojistného státGarance

  10.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce…
  více
  Zámek

  § 5 ZoVZP - Zaměstnanci, OSVČ a OBZPGarance

  10.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci mimo výjimek zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší povinnost placení pojistného…
  více
  Zámek

  § 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 26e ZPVZP - Poskytování informací plátcům pojistnéhoGarance

  6.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 18-19 ZPVZP - PenáleGarance

  5.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 3c ZPVZP - Vyměřovací základ osob, za které je plátcem pojistného státGarance

  4.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2022 činí vyměřovací základ pro platbu pojistného státem za osoby, za které je plátcem pojistného stát, částku 14 570 Kč. Platba pojistného za osobu, za kterou stát pojistné platí, se od 1. 1. 2022 zvýšila na 1 967 Kč. Vyměřovací základ…
  více
  Zámek

  § 3a ZPVZP - Vyměřovací základ OSVČGarance

  4.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 14 ZPVZP - Přeplatek pojistnéhoGarance

  3.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 7-8a ZPVZP - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činnéGarance

  3.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby samostatně výdělečně činné představují ve zdravotním pojištění důležitou skupinu plátců pojistného. Pojištěnci, považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ, jsou vyjmenováni v ustanovení § 5 písm. b) ZoVZP. Mezi základní povinnosti podnikající…
  více
  Zámek

  § 15 ZPVZP - Úhrada dlužného pojistnéhoGarance

  3.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 3 ZPVZP - Vyměřovací základ zaměstnancůGarance

  2.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 4 ZPVZP - Rozhodné obdobíGarance

  2.5.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozhodné období určuje skupinám plátců pojistného časový úsek, za který jsou tyto skupiny povinny pojistné platit. Ve zdravotním pojištění aktuálně rozlišujeme v zásadě dvě rozhodná období, a sice:kalendářní měsíc (u zaměstnavatelů a zaměstnanců, osob bez…
  více
  Zámek

  § 307 ZP Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazíchGarance

  29.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 305-306 ZP Vnitřní předpisyGarance

  28.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 109 ZNP - Uplatňování nároku na výplatu dávekGarance

  28.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí na základě žádosti, která se, s výjimkou nemocenského, v případě zaměstnanců uplatňuje u zaměstnavatele (srov. § 97; zaměstnavatel by měl zkontrolovat, zda je žádost o dávku řádně vyplněná a zda je také podepsána…
  více
  Zámek

  § 24 ZPVZP - Povinnosti osob samostatně výdělečně činnýchGarance

  27.4.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy zdaňované podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP, považuje se z tohoto titulu ve zdravotním pojištění za OSVČ. Osoby považované ve zdravotním pojištění za OSVČ, tedy s povinností placení pojistného a…
  více
  Zámek

  § 41a ZNP - Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovnéGarance

  27.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dlouhodobé ošetřovné jako dávka nemocenského pojištění je zavedena od 1. června 2018. Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné jsou upraveny ve vícero ustanovení ZNP, tj. v § 41a až 41d ZNP. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, který pečuje o osobu…
  více
  Zámek

  § 38b ZNP - Podpůrčí doba u otcovskéGarance

  26.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podpůrčí doba (tj. doba poskytování dávky) u otcovské činí2 týdny, tj. 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích; v případech uvedených v odstavci 2 však může být podpůrčí doba kratší. Nástup na otcovskou určuje pojištěnec v období ode dne narození dítěte nebo…
  více
  Zámek

  § 38a ZNP - Podmínky nároku na otcovskouGarance

  26.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Otcovská (zákonný název dávky je podle § 4 ZNP „dávka otcovské poporodní péče”) je zavedena od 1. února 2018. Nárok na otcovskou může vzniknout jen v době trvání účasti na nemocenském pojištění, tj. nikoliv z titulu ochranné lhůty.Nárok na otcovskou má jednak…
  více
  Zámek

  § 48 ZNP - Nároky na více dávek z jednoho nebo více pojištěníGarance

  26.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednomu pojištěnci může vzniknout z jednoho pojištění nárok na výplatu více dávek, neboť splní všechny podmínky nároku na výplatu u jednotlivých dávek. V tomto případě platí tyto zásady (vycházející z principu, že současně se může za kalendářní den vyplácet…
  více
  Zámek

  § 39 ZNP - Podmínky nároku na ošetřovnéGarance

  25.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podmínkou nároku na ošetřovné je buď ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiné fyzické osoby z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu, že vznikla stanovená…
  více
  Zámek

  § 21-22 ZNP - Redukce denního vyměřovacího základuGarance

  25.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 23 ZNP - Podmínky nároku na nemocenskéGarance

  25.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociálními událostmi, s nimiž je spojen vznik nároku na nemocenské, je vznik dočasné pracovní neschopnosti a nařízení karantény. Podmínkou nároku na nemocenské je, aby dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvaly stanovenou dobu, tj. déle než 14…
  více
  Zámek

  Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničíGarance

  22.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 22b ZPSZ - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

  21.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní povinností zaměstnavatele je podat ve stanovené lhůtě (tj. ve lhůtě stanovené podle § 9 odst. 1 ZPSZ) na předepsaném tiskopisu a stanoveným způsobem přehled o výši vyměřovacích základů a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Pokud zaměstnavatel…
  více
  Zámek

  Osobní ochranné pracovní prostředkyGarance

  20.4.2022, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
  více
  Zámek

  § 15a ZPSZ - Maximální vyměřovací základyGarance

  20.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od roku 2008 je zaveden maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy (s výjimkou let 2010 a 2011, kdy maximálním…
  více
  Zámek

  § 20 ZPSZ - PenáleGarance

  20.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nebylo-li pojistné zaplaceno včas anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je zaměstnavatel povinen platit penále. Výše penále se stanoví od roku 2022 podle předpisů práva občanského o výši úroků z prodlení; předpisem, který…
  více
  Zámek

  § 37 ZOPSZ - Vedení a předkládání záznamůGarance

  19.4.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V odstavci 1 je taxativně uvedeno, jaké údaje musí mít zaměstnavatel ve své evidenci pro účely důchodového pojištění. Záznam zaměstnavatele o tom, zda jeho zaměstnanec pobírá důchod z důchodového pojištění, se od roku 2012 týká jen předčasného starobního…
  více
  Zámek