• Slevy na pojistném v dotazech a odpovědích - okruh zaměstnanců

  20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  více
  Zámek

  Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací

  17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích.
  více
  Zámek

  Rekapitulace úpravy slev na pojistném

  16.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Již déle než měsíc, konkrétně od 1. 2. 2023, může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném. Zrekapitulujme si stručně novou právní…
  více
  Zámek

  Poskytování zálohy na mzdu či plat

  7.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.
  více
  Zámek

  Výše průměrné mzdy

  6.3.2023, Zdroj: ČTK
  více
  Zámek

  Chyby a časté omyly při podávání daňového přiznání

  3.3.2023, Zdroj: ČTK
  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout? Zajímá-li vás odpověď, čtěte následující řádky.
  více
  Zámek

  Novinky v právní úpravě pracovnělékařské péčeGarance

  2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a…
  více
  Zámek

  Platba daně z nemovitých věcí

  2.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou.
  více
  Zámek

  Několik poznámek k práci z domova

  28.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na co by zaměstnavatelé umožňující pracovat z domova neměli zapomínat?
  více
  Zámek

  Výchovné a poživatelé invalidního důchodu

  8.2.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Osoby v invalidním důchodu mohou získat výchovné až poté, co jim vznikne nárok na starobní důchod.
  více
  Zámek

  Další jednání o novele zákoníku práce

  3.2.2023, Zdroj: ČTK
  Návrh novely zákoníku práce vyvolal čilou diskusi. Kritika se snesla například na úpravu práce z domova a náhradu formou paušálu.
  více
  Zámek

  Minimální mzda od 1. 1. 2023 v příkladechGarance

  2.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nařízení vlády č. 465/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění…
  více
  Zámek

  Lex Ukrajina - novela

  2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Novela zákona Lex Ukrajina upraví podporu uprchlíků, kteří museli opustit své domovy kvůli válce na Ukrajině. Změny přinesou především zefektivnění poskytované podpory.
  více
  Zámek

  Důvod ke krácení dovolené

  30.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce v § 223  zaměstnavatele opravňuje k tomu, aby za podmínek daných tímto ustanovením přistoupil v určitém rozsahu ke krácení zaměstnancova práva na dovolenou. 
  více
  Zámek

  Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ

  30.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Už rok mohou OSVČ využívat službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ na ePortálu ČSSZ, která nahradila rozesílání tzv. inventur pohledávek.
  více
  Zámek

  Informace o změnách v pojistném na sociální zabezpečení pro rok 2023

  27.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Zaměstnavatelé již brzy  do svých datových schránek obdrží informace o změnách v pojistném pro rok 2023.
  více
  Zámek

  Valorizace úrazových rent od 1. 1. 2023Garance

  22.1.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 30. září 2022 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nařízení vlády č. 290/2022 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení…
  více
  Zámek

  Zvýšení limitů u práce na dohodu

  20.1.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vládní koalice bude jednat o navýšení limitů u práce na dohodu. Na novém nastavení by se mohla shodnout do konce února.
  více
  Zámek

  Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

  19.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa upozorňuje, že po zřízení datové schránky bude komunikace probíhat výhradně elektronicky.
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcí za rok 2023

  12.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Informativní důchodová aplikace v dotazech a odpovědích

  11.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  více
  Zámek

  Změny ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2023Garance

  6.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Změny účinné od 1. ledna 2023 mají přímý vliv na placení pojistného jednotlivými skupinami plátců.
  více
  Zámek

  Zvýšení sazby pojistného u některých zaměstnavatelů od 1. 1. 2023

  5.1.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  V souvislosti s dřívějším odchodem do důchodu tzv. zdravotnických záchranářů a členů jednotek hasičského záchranného sboru podniku se zavádí pro jejich zaměstnavatele vyšší odvod…
  více
  Zámek

  Datové schránky a doručování v pracovněprávních vztazíchGarance

  3.1.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Doručování je významné nejen v pracovněprávních vztazích. Často vzniká více pochybení při doručování než při vlastním právním jednání, např. při sepsání výpovědi a formulaci výpovědních důvodů nebo důvodů vedoucích k okamžitému zrušení pracovního poměru.…
  více
  Zámek

  Změny v platbách zdravotního pojištění v roce 2023

  3.1.2023, Zdroj: VZP
  Od 1. 1. 2023 se mění výše plateb na zdravotní pojištění u OSVČ, OBZP, zaměstnanců a státních pojištěnců.
  více
  Zámek

  Sazby ve zdravotním pojištěníGarance

  1.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Průměrná mzda pro rok 2023 činí 40 324 Kč (viz nařízení vlády č. 290/2022 Sb.).
  více
  Zámek

  Výše minimální a zaručené mzdy od 1. 1. 2023

  22.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  S účinností od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení minimální mzdy a zaručené mzdy ve skupině 1. a 8.
  více
  Zámek

  Odškodnění za pracovní úrazy

  21.12.2022, Zdroj: ČTK
  Výše odškodnění za pracovní úraz nebo nemoc z povolání se podle návrhu ministerstva zdravotnictví bude nově odvíjet od aktuální výše průměrné mzdy.
  více
  Zámek

  Pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023

  19.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  V oblasti pojistného na sociální zabezpečení dojde k několika legislativním změnám.
  více
  Zámek

  Novela zákona o důchodovém pojištění

  14.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Sněmovna schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, kterou jí s pozměňovacím návrhem vrátil na začátku prosince Senát.
  více
  Zámek

  Stejná práce, rozdílná odměna

  13.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Nové parametry u dávky otcovské poporodní péče

  8.12.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Od 1. 12. 2022 dochází k rozšíření poskytování dávky otcovské poporodní péče.
  více
  Zámek

  Lékařská posudková služba efektivněji

  6.12.2022, Zdroj: ČTK
  Novelu zákona, která povede k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby, schválil Senát.
  více
  Zámek

  Mzdový vývoj - průměr a medián

  5.12.2022, Zdroj: ČTK
  Reálná mzda v České republice klesla o 9,8 procenta.  Analytici čekají další pokles.
  více
  Zámek

  Žebříček benefitů

  2.12.2022, Zdroj: ČTK
  Nejčastěji nabízeným benefitem je mezi firmami home office. Následují roční bonusy, příspěvek na vzdělávání a na penzijní připojištění.
  více
  Zámek

  Minimální a zaručená mzda od ledna

  1.12.2022, Zdroj: ČTK
  Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje nezvedat všechny zaručené mzdy a tu minimální zvýšit o 1 100 Kč.
  více
  Zámek

  Pojistné na nemocenské pojištění OSVČ od 1. 1. 2023

  30.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ bude od ledna činit 168 Kč.
  více
  Zámek

  Náhrada za ztrátu na výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání

  29.11.2022, Zdroj: ČTK
  Vláda projedná zvýšení náhrad výdělku po pracovním úrazu a nemoci z povolání.
  více
  Zámek

  Přelom let 2022/2023 ve zdravotním pojištěníGarance

  25.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při plnění zákonných povinností, tedy zejména v souvislosti s oznamováním změn za zaměstnance a při stanovení vyměřovacího základu, vycházejí zaměstnavatelé primárně z právní úpravy zdravotního pojištění, dané především zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na…
  více
  Zámek

  Podpora pro zaměstnavatele v roce 2023

  24.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office.
  více
  Zámek

  Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023Garance

  11.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., které nabývá účinnosti 1. 1. 2023, stanoví údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového…
  více
  Zámek

  Práce na dálku a formulář A1 CZ

  4.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila postupy pro určení státu pojištění v případě přeshraniční práce na dálku.
  více
  Zámek

  Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

  4.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Malé "opáčko" nikdy neškodí. Připomeňme si, jaké úkoly v rámci nemocenského pojištění zajišťuje zaměstnavatel.
  více
  Zámek

  Změny v placení paušální daně na rok 2023

  31.10.2022, Zdroj: Finanční správa
  Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc.
  více
  Zámek

  Pár slov k připravované novele zákoníku práceGarance

  28.10.2022, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - platby státu a odpočty po změnáchArchiv

  19.10.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podívejme se ve stručnosti, jaké změny přináší poslední novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
  více
  Zámek

  Kritika novely zákoníku práce

  13.10.2022, Zdroj: ČTK
  Vládní novela zákoníku práce sníží podle Hospodářské komory využitelnost pracovních dohod zaměstnanců. Kvůli administrativní a finanční zátěži zaměstnavatelů hrozí zánik pracovních dohod i práce z…
  více
  Zámek