• Opravné položkyGarance

  28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…
  více
  Zámek

  Pojistné plnění při vytopení pronajaté budovy

  28.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Časové rozlišování v širším kontextuGarance

  21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…
  více
  Zámek

  Příbuzenský vztah ve státní správě

  14.11.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Časové rozlišeníGarance

  10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…
  více
  Zámek

  Erasmus - účtování o projektu

  10.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek na stravování a jeho výpočet

  3.11.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

  31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
  více
  Zámek

  ONIV a stravné zaměstnanců

  24.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Ubytovací služby v PO

  21.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu nejen v 2. pololetí 2022Garance

  13.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ani v 2. pololetí letošního roku si personalisté a mzdové účetní neoddechnou, protože postupně přicházejí další přijaté či připravované změny týkající se jejich práce.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

  3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příplatek za práci třídního učitele

  22.9.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

  12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Škola - stravování pro zaměstnance

  2.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přestávky na jídlo a oddech

  31.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Obrat pro účely registrace k DPH

  29.8.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

  26.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pracovní poměr na dobu určitou

  17.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtování poštovních služeb Kreditem PostBox

  12.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  FKSP a veřejné zakázky

  9.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Teambuilding hrazený z FKSP

  4.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Tvorba FKSP

  2.8.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Finanční neúčelový dar

  29.7.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Novinky v oblasti daní a v souvisejících oblastech za 1. pololetí 2022Garance

  28.7.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři informujeme čtenáře o legislativních a metodických změnách v oblasti daňové a v dalších souvisejících oblastech. Nejdříve bychom se zaměřili na předpisy zveřejněné ve Sbírce zákonů a poté na další materiály, zejména materiály zveřejněné na…
  více
  Zámek

  Penzijní připojištění - příspěvek z FKSP

  28.7.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  FKSP a cestovní pojištění

  25.7.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Práce z domova

  22.7.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu pro 2. pololetí 2022Garance

  21.7.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od posledního vydání Aktualit z oblasti pracovního práva se stalo hned několik věcí, na které je třeba personalisty a mzdové účetní upozornit. A s velkou pravděpodobností se dá předpokládat, že k důležitým změnám dojde i v 2. pololetí letošního roku a začátkem…
  více
  Zámek

  Rozšíření doplňkové činnosti

  20.7.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vyloučené doby na ELDP

  15.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Nárok na dovolenou

  1.7.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vedoucí zdravotního úseku - platová třída

  27.6.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Průměrný a pravděpodobný výdělek

  23.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Úvazek učitele

  17.6.2022, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

  26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…
  více
  Zámek

  Čerpání z FKSP u nového zaměstnance

  19.5.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdanění příspěvků z FKSP

  16.5.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtování o dotacích pro školu

  12.5.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Směrnice o schvalování účetní závěrky POGarance

  9.5.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu pro 2. čtvrtletí roku 2022Garance

  29.4.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo si myslel, že rok 2022 bude ve znamení „klidu”, spletl se jak v obecné rovině, tak po stránce pracovněprávní. Byť některé změny v pracovním právu působí možná komplikovaně a přinášejí problémy, důležité je, že v nich opravdu nejde o…
  více
  Zámek

  Směrnice pro hospodaření s majetkem příspěvkové organizaceGarance

  27.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek na obědy z FKSP důchodcům

  25.4.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  19.4.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Stravování - školníGarance

  12.4.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zařízení školního stravování je upraveno v § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v prováděcí vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho služby jsou určeny především…
  více
  Zámek

  Metodika sestavení rozpočtuGarance

  5.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

  4.4.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek