• Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Zvyšování kvalifikace pro zaměstnankyni na rodičovské dovolené

  16.3.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní platový předpisGarance

  9.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Stavební úpravy rezidenčního bytu (TZ)

  6.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

  28.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Daň z příjmů u DDM

  28.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dar z FKSP při prvním přiznání předčasného starobního důchodu bez výplaty

  23.2.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v rámci příspěvkové organizace pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředkůGarance

  21.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kritéria účelnosti, hospodárnosti a afektivnosti příspěvkových organizací byla stanovena na základě úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále jen…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  20.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v příspěvkové organizaci se sloučenou pozicí správce rozpočtu a hlavní účetníGarance

  14.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…
  více
  Zámek

  Penzijní připojištění z FKSP

  14.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pronájem nebytových prostor v PO

  6.2.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - poskytování záloh a vyúčtování pracovní cestyGarance

  3.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci před vysláním na tuzemskou i zahraniční pracovní cestu poskytnout zálohu ve výši předpokládaných výdajů. Záloha může být poskytnuta v různé formě, např. vyplacením hotovosti, cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty…
  více
  Zámek

  Ekonomické aktivity PO

  3.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

  2.2.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  27.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Stravné při tuzemských pracovních cestách - zvýšené stravovací výdajeGarance

  24.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná se o paušální příspěvek, který slouží ke krytí zvýšených výdajů vznikajících zaměstnanci tím, že se na pracovní cestě stravuje v různých stravovacích…
  více
  Zámek

  Zahraniční pracovní cestyGarance

  23.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K rozšiřování mezinárodní spolupráce a s tím související zvyšování četnosti zahraničních pracovních cest nedochází pouze v rámci podnikání obchodních společností, ale také v nepodnikatelské sféře. Na rozdíl od obchodních společností však mohou příspěvkové a…
  více
  Zámek

  Silniční daňGarance

  18.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…
  více
  Zámek

  Stravování - závodníGarance

  17.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…
  více
  Zámek

  Použití rezervního fondu

  16.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  12.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V…
  více
  Zámek

  413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  502 - Spotřeba energieGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  241 - Běžný účetGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  441 - RezervyGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkámGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v rozvaze ve sloupci „Korekce”.
  více
  Zámek

  042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  557 - Náklady z vyřazených pohledávekGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu 2022/2023Garance

  10.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S koncem jednoho kalendářního roku a začátkem dalšího jsou vždy spojeny nějaké legislativní změny. Oblast pracovního práva nevyjímaje. Nejdůležitější jsou vždy změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), ale za…
  více

  Nemocenské pojištěníGarance

  9.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Změny v oblasti sociálního zabezpečení na počátku roku 2023Garance

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto zvýšení za vychované děti náleží jak k řádnému starobnímu důchodu, tak k předčasnému starobnímu důchodu, na který vzniká nárok podle § 31 ZDPo. Za…
  více
  Zámek

  411 - Fond odměnGarance

  2.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice o zabezpečení daňové kontrolyGarance

  1.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účetní jednotka: ......................
  více
  Zámek

  Odpisový plán BGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Cílem této úpravy je sjednocení základních postupů pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku v souladu se stanovením doby používání dlouhodobého majetku a určit odpovědnost za věcnou a obsahovou správnost odpisových plánů, případných změn a způsobů…
  více
  Zámek

  Směrnice o schvalování účetní závěrky POGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

  1.1.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přezkušování a oběh dokladůGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odpisový plán AGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  901-998 - Podrozvahové účtyGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  333 - Jiné závazky vůči zaměstnancůmGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. od 1. 1. 2023Garance

  1.1.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 1. 1. 2023 (dále jen nařízení…
  více
  Zámek

  Servis lyží zaměstnance školy

  19.12.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podpis zaměstnance na platovém výměru

  16.12.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady za školní akce

  15.12.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek z FKSP na rekreaci

  8.12.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

  5.12.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…
  více
  Zámek

  Opravné položkyGarance

  28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…
  více
  Zámek