• Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

  15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer
  Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce schválena

  14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy zaměstnanců

  13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Důchody v lednu znovu porostou

  12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.
  více
  Zámek

  Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

  1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…
  více
  Zámek

  Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

  28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

  28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…
  více
  Zámek

  Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

  25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.
  více
  Zámek

  Vyúčtování cestovního příkazu

  11.8.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Asistent pedagoga na dobu určitou

  7.8.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek na penzijní připojištění z jiných prostředků

  3.8.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Spotřební daň z nafty se zvyšuje od 1. 8.

  1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prezident republiky Petr Pavel podepsal dne 31. 7. zákon ze dne 27. 7. 2023, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění…
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce vrácena do Sněmovny

  31.7.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Senátem neprošla novela zákoníku práce! Vrátil ji zpět Poslanecké sněmovně s pružnějšími pravidly pro dohody o provedení práce. 
  více
  Zámek

  Ministerstvo financí k ozdravnému balíčku

  18.7.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku.
  více
  Zámek

  Odpisování dlouhodobého majetku

  17.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtování o odpisech

  7.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytnuté volno na činnost vedoucího tábora

  26.6.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Základ daně si můžete snížit i darováním krve

  12.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na 14. června připadá Světový den dárců krve, který má zvýšit povědomí o potřebě zdravé, bezpečné krve a také poděkovat dobrovolným dárcům.
  více
  Zámek

  Zákon na ochranu oznamovatelů

  9.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon na ochranu oznamovatelů, tzv. whistleblowing podepsal ve středu prezident Petr Pavel.
  více
  Zámek

  Více peněz na platy učitelů

  8.6.2023, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Učitelé mají mít plat kolem 130 procent průměrné mzdy, schválil Senát.
  více
  Zámek

  Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku

  1.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Použití fondu odměn

  25.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Metodická podpora MF k tématu Rozpočtová pravidla územních rozpočtů - Použití fondu odměn.
  více
  Zámek

  Zveřejňování dokumentů ÚSC

  23.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách informace ke zveřejňování dokumentů – rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet, smlouvy o poskytnutí…
  více
  Zámek

  Vyhlášení veřejné zakázky ÚSC

  22.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. je možné uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční…
  více
  Zámek

  Vláda představila ozdravný balíček

  15.5.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Vláda představila konsolidační balíček čítající 58 opatření, která budou mít souhrnný pozitivní dopad na saldo státního rozpočtu v letech 2024-2025 ve výši 147,5 mld. Kč.
  více
  Zámek

  Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v letošním roce

  12.5.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023.
  více
  Zámek

  Oprava chyby v oprávkách z minulých let

  11.5.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023

  21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa začala rozesílat informace pro placení daně z nemovitých věcí na rok 2023.
  více
  Zámek

  Upozornění pro poplatníky daně z nemovitých věcí

  21.4.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa upozorňuje poplatníky daně z nemovitých věcí, kterým byla v roce 2023 zřízena datová schránka ze zákona.
  více
  Zámek

  Dotační výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro NNO

  12.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační výzvu na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.…
  více
  Zámek

  Čerpání rezervního fondu

  31.3.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

  31.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání.
  více
  Zámek

  Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

  30.3.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na novou povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.
  více
  Zámek

  Zvyšování kvalifikace pro zaměstnankyni na rodičovské dovolené

  16.3.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

  13.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.
  více
  Zámek

  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

  10.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…
  více
  Zámek

  Stavební úpravy rezidenčního bytu (TZ)

  6.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daň z příjmů u spolkůGarance

  1.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…
  více
  Zámek

  MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

  28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.
  více
  Zámek

  Daňové přiznání s předstihem

  24.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Upozornění k tiskopisům 2023

  16.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022.
  více
  Zámek

  Podmínky pro příspěvek na stravování z pohledu zaměstnance

  13.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V novém pokynu D-59 k zákonu o daních z příjmů jsou shrnuty podmínky pro příspěvky na stravování či stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci.
  více
  Zámek

  Ekonomické aktivity PO

  3.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pojistné milostivé léto

  2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím.
  více
  Zámek

  Doručování prostřednictvím datových schránek

  27.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informace k písemnostem doručovaných zpřístupněnou datovou schránkou a k listinné podobě doručení.
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcí na rok 2023

  18.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Použití rezervního fondu

  16.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPArchiv

  15.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

  13.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek