• Čerpání rezervního fondu

  31.3.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příjem fyzické osoby vyšší než 5 mil. Kč osvobozený od daně je nutné oznámit

  31.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Oznámení o osvobozených příjmech je nutné podat ve stejné lhůtě, která platí pro daňové přiznání.
  více
  Zámek

  Nová povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech

  30.3.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na novou povinnost zaměstnavatelů přihlašovat od 1. 4. 2023 zaměstnance s dočasnou ochranou i v nepojištěných činnostech.
  více
  Zámek

  Zvyšování kvalifikace pro zaměstnankyni na rodičovské dovolené

  16.3.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

  13.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.
  více
  Zámek

  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

  10.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…
  více
  Zámek

  Stavební úpravy rezidenčního bytu (TZ)

  6.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daň z příjmů u spolkůGarance

  1.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Spolky, jejichž definice a náplň činnosti vyplývá z § 214 a násl. NOZ, náleží z hlediska daně z příjmů mezi tzv. veřejně prospěšné poplatníky. Podle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšným poplatníkem poplatník, který jako svoji hlavní činnost vykonává…
  více
  Zámek

  MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

  28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.
  více
  Zámek

  Daňové přiznání s předstihem

  24.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Upozornění k tiskopisům 2023

  16.2.2023, Zdroj: Finanční správa
  Upozornění k tiskopisům daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období kalendářního roku 2022.
  více
  Zámek

  Podmínky pro příspěvek na stravování z pohledu zaměstnance

  13.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V novém pokynu D-59 k zákonu o daních z příjmů jsou shrnuty podmínky pro příspěvky na stravování či stravenky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci.
  více
  Zámek

  Ekonomické aktivity PO

  3.2.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pojistné milostivé léto

  2.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím.
  více
  Zámek

  Doručování prostřednictvím datových schránek

  27.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informace k písemnostem doručovaných zpřístupněnou datovou schránkou a k listinné podobě doručení.
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcí na rok 2023

  18.1.2023, Zdroj: Finanční správa
  více
  Zámek

  Použití rezervního fondu

  16.1.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní směrnice - Pravidla o hospodaření s FKSPGarance

  15.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

  13.1.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny v odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy 

  3.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis školy o poskytování cestovních náhradGarance

  1.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále též „škola” nebo…
  více
  Zámek

  Vláda zvýšila životní a existenční minimum

  29.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Částky životního a existenčního minima se od ledna zvýší o 5,2 procenta.
  více
  Zámek

  Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

  28.12.2022, Zdroj: Ministerstvo financí
  Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky…
  více
  Zámek

  Zvýšení minimální mzdy od ledna 2023

  23.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Minimální mzda se od příštího roku zvýší o 1 100 Kč, porostou i některé stupně zaručené mzdy.
  více
  Zámek

  Servis lyží zaměstnance školy

  19.12.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Informační shrnutí a odpovědi na dotazy k datovým schránkám

  16.12.2022, Zdroj: Finanční správa
  V reakci na to, že k 1. lednu 2023 má novelou zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů dojít (nicméně tomu tak nakonec být nemusí - viz dále) k rozšíření okruhu osob, kterým se datové schránky zřizují "automaticky" (resp. bez ohledu na…
  více
  Zámek

  Lékařská posudková služba bude efektivnější

  7.12.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  více
  Zámek

  Informace k novele zákona o DPH

  2.12.2022, Zdroj: Finanční správa
  Dnem 1. 1. 2023 nabyde účinnosti novela zákona o DPH, která mimo jiné zvyšuje limit obratu pro vznik plátcovství z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč.
  více
  Zámek

  Pojistné plnění při vytopení pronajaté budovy

  28.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen

  18.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné podepsal ve středu prezident.
  více
  Zámek

  Erasmus - účtování o projektu

  10.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek na stravování a jeho výpočet

  3.11.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  ONIV a stravné zaměstnanců

  24.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Ubytovací služby v PO

  21.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Od 1. 11. 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

  14.10.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022.
  více
  Zámek

  Na podporu z IROPu na speciální vybavení školních učeben dosáhne více žadatelů

  10.10.2022, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš se sešel se zástupci Svazu měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR, Asociace krajů ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy kvůli nastavení parametrů výzvy…
  více
  Zámek

  Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

  3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

  23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.
  více
  Zámek

  Příplatek za práci třídního učitele

  22.9.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

  12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  MŠMT podpoří znevýhodněné školy

  1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně…
  více
  Zámek

  Milostivé léto II

  30.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Milostivé léto II začne 1. 9. 2022 a protáhne se do konce listopadu. Je určené těm, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
  více
  Zámek

  Platy státních zaměstnanců se od září zvýší

  29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Platy státních zaměstnanců se zvýší od 1. září o 10 procent, dohodli se zástupci vlády a odborů.
  více
  Zámek

  Stravenkový paušál od 20. 8. 2022

  29.8.2022, Zdroj: Finanční správa
  Informace ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů ze závislé činnosti pro peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) od 20. 8. 2022.
  více
  Zámek

  Obrat pro účely registrace k DPH

  29.8.2022, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Konec jednorázových plastů

  19.8.2022, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí ČR
  Prezident republiky již podepsal zákon zakazující jednorázové plasty v České republice.
  více
  Zámek

  Pracovní poměr na dobu určitou

  17.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vybrané dotazy k předávání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

  17.8.2022, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa upozorňuje na správné vyplnění e-mailu v souvislosti s předáváním účetních závěrek prostřednictvím správce daně rejstříkovému soudu.
  více
  Zámek

  Účtování poštovních služeb Kreditem PostBox

  12.8.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek