• Účtování příspěvku z FKSP na penzijní připojištění

  20.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  MMR poslalo k připomínkám reformu přezkumu veřejných zakázek

  20.6.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh reformy přezkumu veřejných zakázek, která má zajistit rychlejší, transparentní a odborné posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže…
  více
  Zámek

  Stravné při tuzemských pracovních cestách - zvýšené stravovací výdajeGarance

  19.6.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná se o paušální příspěvek, který slouží ke krytí zvýšených výdajů vznikajících zaměstnanci tím, že se na pracovní cestě stravuje v různých stravovacích…
  více
  Zámek

  Příspěvek z FKSP na produkty spoření na stáří

  19.6.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daně v dotazech a odpovědích

  18.6.2024, Zdroj: Finanční správa
  Odpovědi na otázky položené jinými mohou nabídnout řešení našich rébusů.
  více
  Zámek

  Hromadné čerpání dovolené

  18.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v případě, že se zaměstnavatel rozhodne pro hromadné čerpání dovolené, ať již u všech zaměstnanců, či na vybraných pracovištích, musí respektovat obecné zásady, které pro čerpání dovolené…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

  17.6.2024, Zdroj: VZP
  K létu neodmyslitelně patří cestování. A k němu zase zdravotní pojištění, na které je třeba pamatovat.
  více
  Zámek

  Zamezení čerpání prostředků z FKSP

  17.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Místo výkonu práce a pravidelné pracovištěGarance

  14.6.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I méně zkušený personalista by měl vědět, že místo výkonu práce a pravidelné pracoviště není (nemusí být) vždy totéž. Místo výkonu práce představuje jednu z nutných obsahových náležitostí pracovní smlouvy, jím je vymezena dispozice zaměstnavatele s pracovní…
  více
  Zámek

  Závislá a nezávislá činnost daňovou optikouGarance

  13.6.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec, anebo osoba samostatně výdělečně činná? Toť otázka, na kterou se pokusí odpovědět následující řádky.
  více
  Zámek

  Zajišťování správy domu a zdravotní pojištěníGarance

  13.6.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanceGarance

  13.6.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Platíme našemu zaměstnanci z Ukrajiny příspěvek na přechodné ubytování ve výši 3 000 Kč měsíčně, a to přímo ubytovateli.
  více
  Zámek

  Práce i studium? Jde to.

  13.6.2024, Zdroj: ČTK
  Práce při studiu na vysoké škole výsledky studentů neovlivňuje, pokud nezabírá více než 20 hodin týdně.
  více
  Zámek

  Určení čerpání dovolené zaměstnancem

  11.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z každého pravidla existuje výjimka. Platí to i pro určení čerpání dovolené, které je v pravomoci zaměstnavatele. Ale neplatí to stoprocentně.
  více
  Zámek

  Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

  10.6.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…
  více
  Zámek

  Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které…
  více
  Zámek

  Evidenční a informační povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním občanů Evropské unieGarance

  9.6.2024, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V dnešní době, kdy existuje v rámci Evropské unie (dále jen „EU”) volný pohyb pracovníků, je zcela běžné, že čeští zaměstnavatelé zaměstnávají i občany z jiných členských států EU. Toto je umožněno díky tomu, že občané EU a jejich rodinný příslušníci Definice…
  více
  Zámek

  Dohoda o provedení práce - novinky od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025Garance

  7.6.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonem č. 349/2023 Sb. (konsolidační balíček) byly provedeny zásadní změny v zákoně o nemocenském pojištění, pokud se týká dohod o provedení práce. Účinnost těchto změn měla nastat 1. 7. 2024. S ohledem na právní nejistotu u placení pojistného se zpožděním…
  více
  Zámek

  Dohody o provedení práce od 1. 1. 2025

  7.6.2024, Zdroj: ČTK
  Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která přináší půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce.
  více
  Zámek

  Transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách a další navrhované změny v zákoníku práceGarance

  6.6.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  V Poslanecké sněmovně se nachází novela zákoníku práce a některých dalších zákonů. Podívejme se na její obsah.
  více
  Zámek

  Snadnější vstup na český trh práce

  6.6.2024, Zdroj: ČTK
  Od července nebudou zájemci z devíti zemí mimo EU, kteří budou chtít pracovat v České republice, potřebovat pracovní povolení či zaměstnanecké karty.
  více
  Zámek

  Frekvence poskytování příspěvku na produkty spoření na stáří

  6.6.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Průměrná mzda aktuálně

  5.6.2024, Zdroj: ČTK
  Podle údajů Českého statistického úřadu průměrná nominální mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí meziročně vzrostla o sedm procent na 43 941 korun.
  více
  Zámek

  Odklad placení pojistného z dohod

  5.6.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Půlroční odklad placení pojistného z dohod na 1. leden 2025 senátoři schválili.
  více
  Zámek

  Pružná pracovní doba a překážky v práci na straně zaměstnance

  4.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Posuzování překážek v práci bezprostředně souvisí s úpravou obsaženou v § 85 odst. 5 zákoníku práce, která stanoví, kdy se pružné rozvržení pracovní doby neuplatní. Na toto ustanovení je občas při praktickém řešení dopadů a posuzování výkonu práce ve vztahu…
  více
  Zámek

  Zabezpečení stravování zaměstnanců školy

  3.6.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  K navrhovaným změnám v zákoníku práce

  3.6.2024, Zdroj: ČTK
  Sloučení výpovědních důvodů v případě ztráty zdravotní způsobilosti do jedné kategorie, které přinese novelizovaný zákoník práce z dílny ministerstva práce a sociálních věcí, pomůže zaměstnavatelům i…
  více
  Zámek

  Oprava doby odepisování majetku

  31.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce

  31.5.2024, Zdroj: ČTK
  Zaměstnavatelé  získají půlroční odklad pro platbu odvodů na pojistném u dohod o provedení z práce.
  více
  Zámek

  Povinnosti plátce daněGarance

  30.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:
  více
  Zámek

  Oznamovací povinnost poplatníkaGarance

  30.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Generační rozdíly v benefitech

  30.5.2024, Zdroj: ČTK
  Každá generace zaměstnanců očekává od zaměstnavatelů jiné benefity.
  více
  Zámek

  Odpočet hodnoty bezúplatného plnění (darů)Garance

  29.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při uplatnění nezdanitelné částky ve výši poskytnutého bezúplatného plnění (daru) se vychází ze základu daně. Od základu daně lze hodnotu poskytnutých darů odečíst v tom zdaňovacím období, ve kterém byly prokazatelně…
  více
  Zámek

  Odpočet na produkty spoření na stáří a na pojištění dlouhodobé péčeGarance

  29.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od zdaňovacího období 2024 byl v legislativní rovině nově stanoven pojem produkty podpory spoření poplatníků na stáří, konkrétně byly vymezeny produkty, které jsou daňově podporovány v ustanoveních § 15a a § 15b ZDP. Poplatník daně z příjmů fyzických osob si…
  více
  Zámek

  Odpočet na bydleníGarance

  29.5.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od základu daně se podle § 15 odst. 3 a 4 ZDP odečte částka, která se rovná úrokům zaplaceným ve zdaňovacím období v úhrnné výši do 150 000 Kč
  více
  Zámek

  Překážky z důvodu obecného zájmuGarance

  28.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecně platí, že k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu (§ 200 ZP). Náhrada mzdy (platu) v…
  více
  Zámek

  Statut sociálního fondu obce (města)Garance

  28.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
  více
  Zámek

  Souběžné příjmy z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  28.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Noční práce nezletilých zaměstnancůGarance

  28.5.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdravotní nezpůsobilost zaměstnance a její řešeníGarance

  28.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Jiná úprava pracovní doby

  28.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel i zaměstnanec se mohou dohodnout na jiném rozvržení pracovní doby, než které u zaměstnavatele obecně platí. Podívejme se, jaké zásady je třeba při takovém ujednání…
  více
  Zámek

  Zaměstnávání mladistvých na DPP

  28.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Žádost zaměstnance o čerpání rodičovské dovolené podle § 196 ZPGarance

  27.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
  více
  Zámek

  Postřehy k platbě pojistného na sociální zabezpečeníGarance

  27.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na co pamatovat při platbě pojistného na sociální zabezpečení, Vám připomeneme v následujícím příspěvku.
  více
  Zámek

  Kurzové rozdílyGarance

  27.5.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kurz k přepočtu měn je v podstatě poměr ocenění cizí měny vůči české měně a naopak. Kurzový rozdíl připadá v úvahu zejména ve vztahu k cizím měnám.…
  více
  Zámek

  Odcházím, protože...

  27.5.2024, Zdroj: ČTK
  Rostoucí životní náklady jsou nejčastějším důvodem, proč se zaměstnanci poohlížejí po práci jinde.
  více
  Zámek

  Vláda schválila vznik sousedských dětských skupin

  27.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila návrh novely zákona o dětských skupinách, kterou předložil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Novela zjednodušuje pravidla pro fungování dětských skupin i administraci státního…
  více
  Zámek