• Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící poskytování paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

  23.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Roční zúčtování za rok 2023Garance

  23.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovnéGarance

  23.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Slevu za umístění dítěte si mohou naposledy za rok 2023 uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
  více
  Zámek

  § 324a ZP Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohodyGarance

  22.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

  22.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
  více
  Zámek

  Úlevy pro pracující důchodce

  22.2.2024, Zdroj: ČTK
  Lidem, kteří i v důchodu dál pracují, by se místo mírného trvalého zvyšování penze měly nově začít odpouštět sociální odvody.
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce na dálku (mimo pracoviště zaměstnavatele)Garance

  21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele pro sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
  více
  Zámek

  Měna účetnictvíGarance

  21.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povoláníGarance

  21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání je upraveno v § 365 ZP. V souvislosti s tímto ustanovením bylo vydáno též nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování boleti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním…
  více
  Zámek

  Chyby ve mzdové účtárněGarance

  21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

  20.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………………(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)    zastoupený…
  více
  Zámek

  Přehledně o náhradě mzdy či platu při dočasné pracovní neschopnosti

  20.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je zvláštním druhem náhrady ušlého příjmu zaměstnance, a protože plní obdobnou funkci jako nemocenské z nemocenského pojištění, má též zvláštní právní režim, pokud jde o podmínky vzniku práva na tuto náhradu a na…
  více
  Zámek

  Dovolená a svátekGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by jinak byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 ZP a čerpání…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenouGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před…
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Krácení dovolené z důvodu neomluvené absenceGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Kulturní služby a DPHGarance

  19.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Převedení zaměstnance na jiné pracoviště a na jinou práciGarance

  19.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa 

  19.2.2024, Zdroj: Finanční správa
  Pokud zaměstnanci pracují vzdáleně, je třeba pamatovat na náhradu nákladů, které jim vznikají.
  více
  Zámek

  Zastupování vedoucího zaměstnanceGarance

  18.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Výměra dovolenéGarance

  16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem) činí 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků…
  více
  Zámek

  Odpracovaná doba pro účely dovolenéGarance

  16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého…
  více
  Zámek

  Dovolená a nepřetržité trvání pracovního poměruGarance

  16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výhradně pro účely dovolené je stanoveno, že za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Jde o výjimku z obecného pravidla, že každý…
  více
  Zámek

  Přesčasová práce před dočasným uzavřením provozuGarance

  16.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Uplatnění úroku z úvěru ze stavebního spořeníGarance

  16.2.2024, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Minimální mzda ve zdravotním pojištěníGarance

  15.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední školeGarance

  13.2.2024, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, který:
  více
  Zámek

  Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnanceGarance

  13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. 1. 2024 se zavedlo nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %. Celková výše odvodu pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance se tak navýšila z 6,5 % na 7,1…
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečeníGarance

  13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro rok 2024 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 2 110 416 Kč (48násobek průměrné mzdy 43 967 Kč). Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o. a členů kolektivních orgánů právnické osobyGarance

  13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změna pracovní smlouvy  - kdy a jak

  13.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vše se mění a platí to i o pracovní smlouvě. Změna je v takovém případě možná, dohodnou-li se na ní zaměstnanec i zaměstnavatel.
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbáchGarance

  12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je plátcem pojistného podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v případě, pokud mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkami uvedenými v § 5 písm.…
  více
  Zámek

  Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměruGarance

  12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

  12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády. Od 1. 1. 2024 činí výše minimální mzdy 18 900 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2…
  více
  Zámek

  Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

  11.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.
  více
  Zámek

  Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiGarance

  9.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  MPSV přichází s největší úpravou systému sociálních dávek za 30 let

  9.2.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Historicky největší reformu v oblasti sociálních dávek nyní připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

  8.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce hodin připadajících na odpadlé směny. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy za hodiny…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy, platu, odměny u práce na dálku a pružné pracovní dobyGarance

  8.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V případě práce na dálku podle § 317 ZP, kdy si zaměstnanec práci sám rozvrhuje podle dohodnutých podmínek, se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto…
  více
  Zámek

  Podmínky pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  8.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Náhrada mzdy nebo platu podle § 192 ZP přísluší zaměstnanci ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z…
  více
  Zámek

  Novinky ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2024Garance

  7.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Změny ve zdravotním pojištění účinné k datu 1. 1. 2024 se týkají všech skupin plátců pojistného. Těmito skupinami jsou zaměstnavatelé (odvádějící pojistné za zaměstnance i za sebe), osoby samostatně výdělečně činné, osoby bez zdanitelných příjmů a také stát,…
  více
  Zámek

  Reforma systému sociálních dávek

  7.2.2024, Zdroj: ČTK
  Velkou reformu v oblasti sociálních dávek, jejíž účinnost je plánovaná na rok 2025, připravuje ministerstvo práce. Co přinese?
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavateleGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele jsou srážky dle § 147 odst. 1 písm. c), d), e) ZP:
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Slevy na dani z příjmů fyzických osob a daňové zvýhodnění na dítě pro zdaňovací období 2024

  6.2.2024, Zdroj: Finanční správa
  Jak vysoké jsou slevy na dani podle § 35ba zákona o daních z příjmů pro rok 2024? A jak je to s daňovým zvýhodněním na dítě?
  více
  Zámek