• Paušál pro zaměstnance pracující z domova

  22.9.2023, Zdroj: ČTK
  Výše paušálu  na náklady při práci z domova má činit 4,60 Kč na hodinu.
  více
  Zámek

  Návrh na zdanění zaměstnaneckých benefitů

  21.9.2023, Zdroj: ČTK
  Zaměstnanci zřejmě budou mít příští rok v práci bez zdanění benefity do 21 983 korun.
  více
  Zámek

  Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnostiGarance

  20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o…
  více
  Zámek

  Poskytování pracovního volna

  19.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci poskytnout pracovní volno v případech, které zákoník práce nebo nařízení vlády č. 590/2006 Sb., případně jiné právní předpisy, označují jako překážku v práci na straně zaměstnance a zaměstnavateli ukládají povinnost…
  více
  Zámek

  PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

  15.9.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Stravné při pracovní cestě do AustrálieGarance

  15.9.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Měsíční platba za státní pojištěnce se příští rok zvýší

  15.9.2023, Zdroj: Vláda ČR, Verlag Dashöfer
  Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného bude stát příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2085 Kč, letos je to 1900 Kč.
  více
  Zámek

  Kritika účinnosti novely zákoníku práce

  15.9.2023, Zdroj: ČTK
  Hospodářská komora považuje za zásadní nedostatek v novele zákoníku práce to, že nejvýznamnější změny budou pravděpodobně účinné již od 1. října 2023.
  více
  Zámek

  Výpočet průměrného hodinového výdělkuGarance

  14.9.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce schválena

  14.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna v úterý 12. 9. schválila novelu zákoníku práce, která jí byla k projednání vrácena Senátem.
  více
  Zámek

  Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

  13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy zaměstnanců

  13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Důchody v lednu znovu porostou

  12.9.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Navýší se bezmála o 400 Kč, průměrný starobní důchod tak dosáhne 20 700 Kč.
  více
  Zámek

  Potvrzení o zaměstnání v dotazech a odpovědích

  8.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list slouží zaměstnanci jako písemný důkazní prostředek k prokázání důležitých skutečností týkajících se jeho skončeného pracovního vztahu. V následujícím příspěvku Vám nabídneme odpovědi na časté dotazy, které se v…
  více
  Zámek

  Peněžitý příspěvek na dovolenou - zdanit či nikolivGarance

  7.9.2023, Ing. MartinDěrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klasické benefity jako stravenky, mobil, auto, příspěvky na sport, kulturu, pojištění atd. se staly normou. Objevují se proto nové, atraktivnější a neobvyklé zaměstnanecké výhody. Některé firmy zkouší osvědčené benefity nabídnout v jiné formě. Například místo…
  více
  Zámek

  Výběr nadbytečného zaměstnance

  5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  O výběru nadbytečného zaměstnance, s nímž zaměstnavatel ukončí pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce, rozhoduje výhradně zaměstnavatel. Ovšem ani v tomto případě není jeho svoboda…
  více
  Zámek

  Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

  4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…
  více
  Zámek

  Informační povinnost zaměstnavatele po novele  zákoníku práce

  4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Novela zákoníku práce rozšiřuje povinnost zaměstnavatele informovat zaměstnance o další údaje.
  více
  Zámek

  Problematika tzv. „nadúvazkových hodin" odpracovaných zaměstnancem na sjednanou kratší pracovní dobuGarance

  2.9.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled změn v aktuální (nejen transpoziční) novele zákoníku práceGarance

  1.9.2023, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Novela zákona o pedagogických pracovnících účinná od 1. 9. 2023

  1.9.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Dne 7. 6. 2023 prezident ČR podepsal novelu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Většina novinek je účinná již od 1. září…
  více
  Zámek

  Očekávané propouštění „dohodářů“

  29.8.2023, Zdroj: ČTK
  Třetina firem má v plánu propustit zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr poté, co pro ně budou méně výhodní v důsledku novely zákoníku práce.
  více
  Zámek

  Překážky v práci a dovolená

  29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyjma zákonem stanovených případů může zaměstnavatel při překážce v práci na straně zaměstnance určit čerpání dovolené v této době jen na jeho vlastní…
  více
  Zámek

  Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

  28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Úpravy konsolidačního balíčku schválené stranami vládní koalice

  28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran. Souhrnný dopad pozměňovacích návrhů na státní rozpočet je přibližně neutrální, byla dodržena zásada, že i po…
  více
  Zámek

  Úpravy konsolidačního balíčku

  28.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Koalice se shodla na návrzích úprav a doplnění konsolidačního balíčku, které budou předloženy jako společný pozměňovací návrh všech koaličních stran.
  více
  Zámek

  DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

  25.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…
  více
  Zámek

  Ministerstvo financí k Ozdravnému balíčku

  25.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila návrh ozdravného balíčku, který obsahuje soubor novel celkem 63 zákonů.
  více
  Zámek

  Tichá rezignace

  24.8.2023, Zdroj: ČTK
  Pojem quiet quitting, tedy stav, kdy se zaměstnanec odpoutal od své práce, i když přímo nepodal výpověď, už možná vyšel z módy. Nicméně navzdory tomu se ho řada zaměstnanců snaží uvést do…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o poskytování neplaceného volnaGarance

  23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní volno bez náhrady příjmu nebo chcete-li neplacené volno. Byť v zákoníku práce jeho výslovnou právní úpravu nenajdete, tento právní předpis na něho přesto svým způsobem pamatuje. Konkrétně ve svých § 78 odst. 1 písm. i) ZP a § 348 odst. 1 písm. a) ZP,…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Dohoda o prodloužení výpovědní dobyGarance

  23.8.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Že délka výpovědní doby činí až na výjimky dva měsíce, je všeobecně známo. Jenom zasvěcení ale ví, že zmíněná délka je minimální, že výpovědní dobu lze písemnou smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem prodloužit a že v takovém případě musí být stejná pro…
  více
  Zámek

  Vyjet za prací do zahraničí se vyplatí

  23.8.2023, Zdroj: ČTK
  Lidé, co vyjeli do ciziny s projekty EU, umí lépe jazyky a mají vyšší platy.
  více
  Zámek

  Z rodičovské dovolené zpět na pracoviště - pracovněprávní aspekty

  22.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Každá dovolená jednou skončí a platí to i o rodičovské. Na co má zaměstnanec nárok a na co musí zaměstnavatel v takových případech pamatovat?
  více
  Zámek

  Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

  21.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 5. částGarance

  19.8.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V další části seriálu o přestupcích, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, se zaměříme na vybrané prohřešky v oblasti zaměstnanosti a na to, jak postupovat, aby k nim nedocházelo.…
  více
  Zámek

  Firemní školení v zahraničí z pohledu daňovéhoGarance

  19.8.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohoda o práci přesčasGarance

  19.8.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odměna při odchodu do starobního důchoduGarance

  18.8.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změny vládního balíčku

  18.8.2023, Zdroj: ČTK
  Část vládního konsolidačního balíčku, která se týká pravidel práce na dohodu, se upraví.
  více
  Zámek

  Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - poskytování vyšších plnění umožněných zákoníkem práceGarance

  17.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce, který je založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno”, umožňuje zaměstnavateli poskytovat nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých benefitů. V článku se zaměřím na zaměstnanecké výhody, které přežijí i…
  více
  Zámek

  Zkrácený pracovní úvazek a zdravotní pojištěníGarance

  17.8.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdanění pojistného plnění z pracovního úrazu zaměstnanceGarance

  17.8.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Uzavření pracovní smlouvy - po novele zákoníku práce 2023Garance

  15.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve společnosti s ručením omezeným je možné založit pracovní poměr se zaměstnanci pouze pracovní smlouvou, a není možné založit pracovní poměr se zaměstnanci volbou nebo jmenováním (to bylo možné pouze do 31. 12. 2006). V případě, že by zvláštní právní předpis…
  více
  Zámek

  Návrh zrušení či snížení úlev na dani z příjmů fyzických osob

  15.8.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Mezi 58 opatřeními jsou ve vládním konsolidačním balíčku navrženy s účinností od 1. 1. 2024 změny v oblasti daňových slev a úsporné novinky v oblasti benefitů.
  více
  Zámek

  Dočasná pracovní neschopnost a změna místa pobytu

  15.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Marodit doma nebo i jinde? Za jakých podmínek může zaměstnanec změnit místo pobytu během doby dočasné pracovní neschopnosti?
  více
  Zámek

  Agenturní zaměstnání v dotazech a odpovědích

  11.8.2023, Zdroj: SUIP
  V následujících řádcích Vám nabídneme několik odpovědí na dotazy, které se týkají agenturního zaměstnávání.
  více
  Zámek

  Vyúčtování cestovního příkazu

  11.8.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Právní úprava pracovní pohotovosti

  8.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní pohotovostí je doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu práce podle pracovní smlouvy, avšak je držena na místě odlišném od pracovišť zaměstnavatele. Podívejme se na její úpravu v zákoníku…
  více
  Zámek