• Říci si o víc

  4.10.2022, Zdroj: ČTK
  „Chci přidat…“ Tato věta se neříká Čechům příliš snadno.
  více
  Zámek

  Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku k 1. 9. 2022Garance

  3.10.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování od 20. 8. 2022Garance

  3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

  3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 1. částGarance

  30.9.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mají právními předpisy uloženu celou řadu povinností. Při porušení některých z nich (zejména těch méně významných), nehrozí zaměstnavateli žádná sankce a takové porušení nanejvýš vytkne inspektor v protokolu o kontrole. Jinak je tomu však…
  více
  Zámek

  Plošné zvyšování mezd

  30.9.2022, Zdroj: ČTK
  více
  Zámek

  Zkrácené úvazky chybí

  28.9.2022, Zdroj: ČTK
  V České republice využívá zkrácený úvazek desetina žen, průměr v západní Evropě je 35 procent.
  více
  Zámek

  Home office podle nových podmínek

  26.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Připravovaná novela zákoníku práce počítá s poměrně detailní úpravou práce na dálku. Co přináší?
  více
  Zámek

  Navýšení příspěvku na bydlení

  23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října výrazně navýší.
  více
  Zámek

  Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

  23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.
  více
  Zámek

  Dodržení srovnatelných podmínek odměňování u agenturních zaměstnancůGarance

  22.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzda s přihlédnutím k práci přesčas v případě mzdových výměrůGarance

  22.9.2022, JUDr. Věra Bogárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Příplatek za práci třídního učitele

  22.9.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzda za přiměřenou dobu na oddech a jídlo v návaznosti na rozsudek C-107/19Garance

  21.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přeplatek z ročního zúčtování daněGarance

  21.9.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 1. 2023

  21.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Od ledna se navýší životní a existenční minimum. Přídavky na děti vzrostou zhruba o 30 %.
  více
  Zámek

  Zaměstnavatelé a vzniklá škoda ve zdravotním pojištěníGarance

  20.9.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sjednat, stanovit, určit

  20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Netransparentnost - častý neduh mzdových systémů

  20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Složitost, nespravedlnost, netransparentnost, tak by se daly shrnout nejčastější chyby firemních mzdových systémů. Dnes se zaměříme na posledně jmenovaný.
  více
  Zámek

  Zákon o sociálním podnikání

  15.9.2022, Zdroj: ČTK
  Návrh zákona o sociálním podnikání by měla vláda dostat koncem letošního roku.
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  14.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Zůstat, či odejít?

  14.9.2022, Zdroj: ČTK
  Až do důchodu hodlají vydržet v současné profesi čtyři z deseti lidí.
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  12.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

  12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  9.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Dříve do důchodu

  9.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Úprava, která má začít platit od 1. 1. 2023, se netýká všech, ale vybrané skupiny zaměstnanců - záchranářů.
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  8.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

  7.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce odpadlých směn. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy ve výši průměrné délky…
  více
  Zámek

  Zaměstnavatelé a odborové organizaceGarance

  7.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pokles reálné mzdy

  7.9.2022, Zdroj: ČTK
  Reálná mzda po zahrnutí inflace v Česku klesla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 9,8 %.
  více
  Zámek

  StravnéGarance

  6.9.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Elektronický dokument a jeho doručování zaměstnanci

  6.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní předpisy obecně v rámci pracovního práva výslovně elektronickou formu nezakazují, praktická nemožnost jejího použití nicméně může vyplynout z jiných požadavků právních předpisů, zejména v oblasti…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 22. 8. 2022 do 4. 9. 2022

  6.9.2022, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Závodní stravování, stravnéGarance

  5.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na stravování:
  více
  Zámek

  Započtení 1 % nebo 0,5 % vstupní ceny osobního automobiluGarance

  2.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny (od 1. 7. 2022), jedná-li se o nízkoemisní…
  více
  Zámek

  Slevy na pojistném na sociální pojištění zaměstnavateleGarance

  2.9.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dnem 1. února 2023 nabývá účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účelem tohoto zákona je…
  více
  Zámek

  Škola - stravování pro zaměstnance

  2.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzdy a platy - přehledyGarance

  1.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní…
  více
  Zámek

  MŠMT podpoří znevýhodněné školy

  1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně…
  více
  Zámek

  Přestávky na jídlo a oddech

  31.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Práce na dálku z pohledu novely zákoníku práce

  31.8.2022, Zdroj: ČTK
  Lidem, kteří pracují na dálku, by měli zaměstnavatelé nejspíš už brzy začít poskytovat náhradu nákladů. Přispívat by mohli na energie, teplo či vodu.
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Milostivé léto II

  30.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Milostivé léto II začne 1. 9. 2022 a protáhne se do konce listopadu. Je určené těm, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
  více
  Zámek

  Platy státních zaměstnanců se od září zvýší

  29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Platy státních zaměstnanců se zvýší od 1. září o 10 procent, dohodli se zástupci vlády a odborů.
  více
  Zámek