• Pedagogický pracovník - předpoklady pro výkon činnostiGarance

  20.9.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení a pedagogických pracovníků v zařízeních sociálních služeb upravují příslušná ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o…
  více
  Zámek

  Peněžitý příspěvek na dovolenou - zdanit či nikolivGarance

  7.9.2023, Ing. MartinDěrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klasické benefity jako stravenky, mobil, auto, příspěvky na sport, kulturu, pojištění atd. se staly normou. Objevují se proto nové, atraktivnější a neobvyklé zaměstnanecké výhody. Některé firmy zkouší osvědčené benefity nabídnout v jiné formě. Například místo…
  více
  Zámek

  Problematika tzv. „nadúvazkových hodin" odpracovaných zaměstnancem na sjednanou kratší pracovní dobuGarance

  2.9.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 5. částGarance

  19.8.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V další části seriálu o přestupcích, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí, se zaměříme na vybrané prohřešky v oblasti zaměstnanosti a na to, jak postupovat, aby k nim nedocházelo.…
  více
  Zámek

  Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - poskytování vyšších plnění umožněných zákoníkem práceGarance

  17.8.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce, který je založený na filozofii „co není zakázáno, je dovoleno”, umožňuje zaměstnavateli poskytovat nadlimitní plnění zaměstnancům a různá plnění ve formě zaměstnaneckých benefitů. V článku se zaměřím na zaměstnanecké výhody, které přežijí i…
  více
  Zámek

  Bez minima ve zdravotním pojištěníGarance

  26.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé představují ve zdravotním pojištění rozhodující skupinu plátců pojistného. V této souvislosti je zřejmé, že se zdravotní pojišťovny v rámci výkonu své úřední a kontrolní činnosti primárně zaměřují právě na tyto plátce. Proto je žádoucí, aby si…
  více
  Zámek

  Zaměstnavatelé, zaměstnanci a oznamovací povinnost ve zdravotním pojištěníGarance

  26.7.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Oznamování příslušných skutečností je řešeno v ustanovení § 10 zákona č. 48/1997 Sb., zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”). Zákon ukládá…
  více
  Zámek

  Pružná pracovní doba a konto pracovní doby v příkladechGarance

  21.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Několik poznámek k peněžitému příspěvku na stravováníGarance

  10.7.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Následující řádky doplňují text článku Peněžitý příspěvek na stravování 2023.
  více
  Zámek

  Dohoda o rozvázání pracovního poměru uzavřená pod nátlakemGarance

  7.7.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr je možné ukončit různými způsoby, jejich taxativní výčet je uveden v § 48 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZP”). Kromě dohody o skončení pracovního poměru se jedná o právní jednání, které činí pouze…
  více
  Zámek

  Rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práceGarance

  16.6.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základním pilířem pro poskytování veškerých mzdových náležitostí v souladu s právní úpravou je správné rozvrhování pracovní doby.
  více
  Zámek

  Proměny benefitů v současnosti a jejich daňové řešení - zajištění péče o dítěGarance

  9.6.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podpora může mít podobu  provozování vlastní firemní mateřské školy, anebo o poskytování příspěvků zaměstnancům na úhradu pobytu dítěte v předškolním zařízení jiného provozovatele. Dále přichází v úvahu uplatnění slevy na dani z příjmů fyzických osob…
  více
  Zámek

  Používání soukromých vozidel na pracovních cestáchGarance

  18.5.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou z podmínek konání pracovní cesty, kterou je zaměstnavatel povinen podle § 183 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, určit, je způsob dopravy. Není přitom v zásadě nijak omezen. Pokud jde o vozidla, tak to může být vozidlo, které…
  více
  Zámek

  Převody dovolené z pohledu pracovního právaGarance

  14.5.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr, et Mgr. Tomáš Trojan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava dovolené je obsažena v ustanoveních § 211 až § 223 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „ZP”), vychází z principu, že zaměstnanec by měl dovolenou zásadně průběžně čerpat. Ne vždy se však podaří určit dovolenou…
  více
  Zámek

  Důkazní břemeno v pracovněprávních vztazíchGarance

  12.5.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ne všechny spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se vyřeší smírně nebo za pomoci vyjednávání s odborovou organizací. Některé skončí u soudu. I když je vedením řízení zpravidla pověřen právník, často se rozhoduje o úspěšnosti ve sporu již při samotné…
  více
  Zámek

  Neplacené volno zaměstnance a povinnosti v oblasti zdravotního pojištěníGarance

  11.5.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V přímé návaznosti na placení pojistného zaměstnavatelem, s přihlédnutím k povinnosti případně dodržet u zaměstnance minimální vyměřovací základ, se při řešení neplaceného volna (a také neomluvené absence) vychází ve zdravotním pojištění zejména z ustanovení §…
  více
  Zámek

  Kvalifikační dohoda a závazky z ní vyplývajícíGarance

  31.3.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pracovnělékařské služby z pohledu judikaturyGarance

  16.3.2023, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

  3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Několik poznatků z kontrolní činnosti orgánů inspekce práceGarance

  3.3.2023, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto příspěvku představím čtenářům Zpravodaje některé poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Dozvíte se, jaká nejčastější porušení pracovněprávních předpisů byla na základě kontrol zjištěna. Vycházím kromě jiného i z Roční souhrnné zprávy o…
  více
  Zámek

  Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2023Garance

  2.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu…
  více
  Zámek

  Konkurenční doložkaGarance

  1.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…
  více
  Zámek

  Roční zúčtování za rok 2022Garance

  23.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovnéGarance

  23.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Slevu za umístění dítěte si mohou uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povoláníGarance

  21.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání je upraveno v § 365 ZP. V souvislosti s tímto ustanovením bylo vydáno též nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování boleti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním…
  více
  Zámek

  Chyby ve mzdové účtárněGarance

  21.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená a svátekGarance

  20.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by jinak byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 ZP a čerpání…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenouGarance

  20.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před…
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  20.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Krácení dovolené z důvodu neomluvené absenceGarance

  17.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o. a členů kolektivních orgánů právnické osobyGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená a nepřetržité trvání pracovního poměruGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výhradně pro účely dovolené je stanoveno, že za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Jde o výjimku z obecného pravidla, že každý…
  více
  Zámek

  Odpracovaná doba pro účely dovolenéGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého…
  více
  Zámek

  Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnanceGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Výměra dovolenéGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem) činí 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků…
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečeníGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro rok 2023 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 1 935 552 Kč (48násobek průměrné mzdy 40 324 Kč). Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.…
  více
  Zámek

  Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměruGarance

  15.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

  15.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády. Od 1. 1. 2023 činí výše minimální mzdy 17 300 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2…
  více
  Zámek

  Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

  14.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od roku 2015 má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavateleGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele jsou srážky dle § 147 odst. 1 písm. c), d), e) ZP:
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Časté chyby v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a ročním zúčtováníGarance

  12.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento příspěvek shrnuje základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a v rámci ročního zúčtování za rok 2022 a nabízí postup, jak se vyvarovat častých omylů.…
  více
  Zámek

  Podpůrčí doba u nemocenskéhoGarance

  11.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do…
  více
  Zámek

  Peněžitá pomoc v mateřstvíGarance

  11.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 3. částGarance

  10.2.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mají uloženu celou řadu povinností, avšak pouze v případě pochybení, která jsou označena za přestupky, jim hrozí pokuty a další nepříjemnosti. V tomto článku se budeme věnovat přestupkům na úseku rovného zacházení a tomu, jak by měl…
  více
  Zámek

  Dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtěGarance

  10.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí v případě dočasné pracovní neschopnosti 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však…
  více
  Zámek

  Kdy není nárok na dávky nemocenského pojištěníGarance

  10.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou
  více
  Zámek

  Vyloučené dnyGarance

  10.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek