• Vnitřní platový předpisArchiv

  1.12.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní platový předpis upravuje platová práva zaměstnanců v pracovněprávních vztazích se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
  více
  Zámek

  Vybrané oblasti pracovního práva a zdravotní pojištěníGarance

  28.11.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Posuzování přesčasové práceGarance

  28.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

  28.11.2023, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  § 348 ZP Doby posuzované jako výkon práceGarance

  27.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnání pečujících osob a zdravotní pojištěníGarance

  27.11.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP”), je stát prostřednictvím státního rozpočtu České republiky plátcem pojistného za příjemce rodičovského…
  více
  Zámek

  Pružná pracovní doba

  27.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdanění důchodců a závislá činnostGarance

  26.11.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Řada občanů pobírajících starobní důchod je i nadále výdělečně činná. Podívejme se blíže na zdanění jejich příjmů dosahovaných v rámci pracovněprávního vztahu, tedy v rámci pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní…
  více
  Zámek

  Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem a novele zákoníku práceGarance

  25.11.2023, JUDr. Jaroslav Stránský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prostřednictvím transpoziční novely zákoníku práce byly do českého právního řádu s účinností k 1. říjnu 2023 zapracovány změny vycházející ze směrnice EU o rovnováze mezi pracovním a rodinným životem. Byla přijata podrobnější pravidla pro podávání žádosti o…
  více
  Zámek

  § 337 ZP Doručování písemnosti zaměstnancemGarance

  24.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Prezident podepsal konsolidační balíček

  24.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Prezident republiky Petr Pavel ve středu podepsal ozdravný balíček, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč. Opatření z celkem 65 novel zákonů začnou platit již od 1. ledna…
  více
  Zámek

  Důchodová reforma je v legislativním procesu

  22.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
  více
  Zámek

  § 334a ZP Obecné ustanovení o doručování písemnosti zaměstnavatelemGarance

  21.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dotace z Evropské unieGarance

  21.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 334 ZP Společné ustanovení o doručováníGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
  více
  Zámek

  Důchodová reforma putuje do legislativního procesu

  20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Její součástí je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných kroků, které podpoří rodiny.
  více
  Zámek

  Transfery poskytované ze státního rozpočtu

  20.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí vydalo Metodický pokyn k obsahu rozpočtu územního samosprávného celku podle rozpočtových pravidel územních rozpočtů - transfery poskytované ze státního rozpočtu.
  více
  Zámek

  Jste spokojení se svou mzdou?

  17.11.2023, Zdroj: ČTK
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Výkon práce během dočasné pracovní neschopnostiGarance

  16.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stávat by se to nemělo, ale v praxi se tak občas prostě děje. Totiž že zaměstnanec je sice uznán ošetřujícím lékařem za dočasně práceneschopného, práci ale v témže pracovněprávním vztahu koná pro zaměstnavatele v omezeném rozsahu dále. Vyjde vstříc…
  více
  Zámek

  Instagram a mzdová srovnání

  16.11.2023, Zdroj: ČTK
  O penězích se v Německu mluví zřídka, a už vůbec ne o platech. Na novém instagramovém fóru je ale všechno jinak.
  více
  Zámek

  Nezabavitelná částka v exekuci a insolvenciGarance

  15.11.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při provádění exekučních srážek, ale i v případě srážek na základě dohod o srážce ze mzdy musí být povinnému z jeho mzdy vyplacena nezabavitelná částka, a to podle ustanovení § 278 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ”). Způsob výpočtu…
  více
  Zámek

  Výpověď daná zaměstnavatelemGarance

  13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní organizační směrnice ve školství pro oblast pracovního právaGarance

  13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vydávání vnitřních předpisů zaměstnavatelem upravuje zákoník práce v ustanovení § 305 a násl. ZP.
  více
  Zámek

  Dohoda o pracovní činnostiGarance

  13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohoda o provedení práceGarance

  13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis školy o poskytování dovolenéGarance

  13.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis upravuje nárok na poskytování dovolené zaměstnanců, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
  více
  Zámek

  Práce na dálkuGarance

  13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…
  více
  Zámek

  Dlouhodobý majetek příspěvkové organizaceGarance

  13.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek představují významné účetní kategorie majetku, které se vyskytují prakticky v každé příspěvkové organizaci.
  více
  Zámek

  Vnitřní pracovní řád školyGarance

  12.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní pracovní řád školy vydává _____________ (přesné označení, adresa) (dále jako „Škola“ nebo též jako…
  více
  Zámek

  Zaměstnanecký paušál ke koupi pracovního oblečení z pohledu daňovéhoGarance

  12.11.2023, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odvolání výpovědi z pracovního poměruGarance

  10.11.2023, Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Karolina Konečná, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním z nejčastějších způsobů rozvázání pracovního poměru je výpověď, která se současně od některých jiných způsobů rozvázání (např. okamžitého zrušení pracovního poměru) liší tím, že mezi rozvázáním a skončením pracovního poměru existuje určitá delší časová…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada výdajů při tuzemských cestáchGarance

  10.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři jsou uvedeny náhrady jízdních výdajů, které přísluší zaměstnancům v podnikatelské sféře. Ve smyslu § 174 ZP postupuje obdobně zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených…
  více
  Zámek

  Ozdravný balíček schválen

  10.11.2023, Zdroj: Ministerstvo financí
  Senát schválil návrh ozdravného balíčku, který během příštích dvou let sníží rozpočtové deficity celkem o 150 mld. Kč.
  více
  Zámek

  § 39 ZP Pracovní poměr na dobu určitouGarance

  9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 317 ZP Práce na dálkuGarance

  9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pracovní poměr na dobu určitouGarance

  9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr lze uzavřít na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Zákoník práce přitom vychází z toho, že nebyla-li písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Chce-li proto zaměstnavatel dobu trvání pracovního…
  více
  Zámek

  Sněmovna schválila změny pravidel pro agentury práce

  9.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Agentury práce se zřejmě budou řídit přísnějšími pravidly a nelegální práce získá nové vymezení.
  více
  Zámek

  Kratší pracovní dobaGarance

  8.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní dobu je možné sjednat v nižším (kratším) rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba upravená v § 79 ZP. Zákoník práce výslovně možnost sjednání kratší pracovní doby neuvádí. Toto oprávnění vyplývá z obecné zásady o možnosti odchylné úpravy oproti…
  více
  Zámek

  Sněmovna schválila valorizaci odměn obecních a krajských zastupitelů

  7.11.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odměny obecních a krajských zastupitelů budou namísto vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat.
  více
  Zámek

  § 37 ZP Informování o obsahu pracovního poměruGarance

  6.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  FKSPGarance

  6.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…
  více
  Zámek

  Darované pianino pro ZUŠ

  6.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek