• Čas na elektronické podání daňových přiznání je do 2. 5.

  23.4.2024, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná termín pro elektronické podání přiznání k dani z příjmů, který v letošním roce připadá na čtvrtek 2. května 2024.
  více
  Zámek

  Příplatky za práci o víkendu

  23.4.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Volný přístup na český trh práce pro sedm zemí

  22.4.2024, Zdroj: ČTK
  Cizinci z Austrálie, Japonska, Kanady, Jižní Koreje, Nového Zélandu, Británie a USA nejspíš nebudou potřebovat od července v Česku pracovní povolení či zaměstnanecké karty.
  více
  Zámek

  Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateliGarance

  21.4.2024, Ing. Petr Koubovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Očkování zaměstnanců proti černému kašliGarance

  20.4.2024, Ing. Martin Veselý, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Prodloužení výpovědní dobyGarance

  19.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odklad platby pojistného z dohod

  19.4.2024, Zdroj: ČTK
  Povinnost zaměstnavatelů platit odvody na pojistném u dohod o provedení z práce se zřejmě posune z letošního 1. července na 1. leden příštího roku.
  více
  Zámek

  Přesun zaměstnanců na jinou provozovnuGarance

  18.4.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce - cesta k flexibilnějšímu pracovnímu trhu

  18.4.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Posílit konkurenceschopnost zaměstnavatelů a zároveň zachovat ochranu zaměstnanců - to je cíl další připravované novely zákoníku práce. Podívejme se na změny, které obsahuje.
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

  17.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…
  více
  Zámek

  Tvorba a použití peněžních fondů PO - změny 2024Garance

  17.4.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava peněžních fondů u účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.:
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 1. 4. 2024 do 14. 4. 2024

  16.4.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Vedoucí zaměstnanci z pohledu pracovního právaGarance

  15.4.2024, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojem vedoucí zaměstnanec je z hlediska pracovního práva vymezen velmi široce a zahrnuje zaměstnance na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, tedy těch nejvyšších i nejnižších. Prozkoumejme ho podrobněji.…
  více
  Zámek

  Odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  15.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohoda) náleží za výkon práce odměna. Jde o jiné plnění poskytované zaměstnavatelem za práci, než je plat nebo mzda. Odměnu za výkon práce na dohodu nelze zaměňovat…
  více
  Zámek

  Příběhy k zamyšlení - Oddělená přikázáníGarance

  12.4.2024, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento příběh nás zavede do arabského světa. Ale klidně se může odehrát kdekoliv ve firmě, škole či rodině.
  více
  Zámek

  Používání hybridních vozidel na pracovních cestáchGarance

  12.4.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stále častěji se prodávají a používají tzv. hybridní vozidla, což jsou obecně vozidla, která k pohonu používají nejméně dva různé zdroje energie, nejčastěji pak benzínový motor a elektromotor. Hlavním zdrojem energie přitom je spalovací motor, elektromotor…
  více
  Zámek

  Kontrola u zaměstnavatele ze strany zdravotní pojišťovny

  11.4.2024, Zdroj: VZP
  Jsou návštěvy, na které se těšíme, a návštěvy, které očekáváme s obavami. Podívejme se krátce na ty druhé.
  více
  Zámek

  DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

  10.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…
  více
  Zámek

  Vláda schválila nařízení o regulaci PHmax pro základní a střední školy

  10.4.2024, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
  Vláda na návrh Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy rozhodla o úpravě maximálního počtu vyučovacích hodin hrazených ze státního rozpočtu na základních a středních školách a konzervatořích na 95 % původních…
  více
  Zámek

  A co dál?

  9.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odchod do důchodu - někteří ho toužebně očekávají, jiní se ho děsí. Zejména v dnešní době, která poměřuje hodnotu svých členů podle jejich ekonomické užitečnosti, jsou čerství důchodci konfrontováni se skutečností, jak si vážit a cenit sebe sama nezávisle na…
  více
  Zámek

  Ochrana mladistvých a povinnosti zaměstnavatele při jejich zaměstnávání

  9.4.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mladistvým zaměstnancem se pro účely pracovněprávních vztahů rozumí zaměstnanec mladší než 18 let. Zaměstnavatelé mají vůči nim řadu povinností.
  více
  Zámek

  Příjmy z nájmu a jejich zdaněníGarance

  8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až §…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou při neplatném rozvázání pracovního poměruGarance

  2.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  NÁHRADA MZDY ZA NEVYČERPANOU DOVOLENOU PŘI NEPLATNÉM ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
  více
  Zámek

  Veřejná kulturní instituce

  2.4.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 123 ZNP - Registry zaměstnavatelůGarance

  29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 124 ZNP - Odpovědnost za přeplatekGarance

  29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  O přeplatek na dávce se jedná tehdy, jestliže dávkabyla vyplacena, ačkoli vyplacena být neměla, buď proto, že byly chybně posouzeny podmínky potřebné pro vznik nároku na příslušnou dávku či pro její výplatu, nebo proto, že dávka byla vyplacena jiné osobě než…
  více
  Zámek

  § 145 ZNP - Zahájení řízeníGarance

  29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V § 145 ZNP je upraveno zahájení řízení ve vyjmenovaných případech. Řízení ve věcech nemocenského pojištění se zahajuje na návrh pojištěnce, popřípadě jiné určené osoby, nebo z moci úřední; řízení o dávku nemocenského pojištění lze zahájit jen na základě…
  více
  Zámek

  § 161 ZNP - Splnění oznamovací povinnostiGarance

  29.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelům je uložena řada povinností, které je nutno splnit ve stanovené lhůtě; mezi nejvýznamnější povinnosti patří povinnost oznamovací. Tuto povinnost lze splnitpředáním příslušnému orgánu nemocenského pojištění (tj. podání je předáno přímo tomuto…
  více
  Zámek

  Absolventi z pohledu pracovního práva

  29.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Absolventi jsou kategorií zaměstnanců, která požívá v pracovněprávních vztazích zvýšené ochrany.
  více
  Zámek

  § 95 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů vést evidenciGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen vést o svých zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění stanovenou evidenci; rozsah uvedených údajů vyplývá z odstavce 1. Údaje se týkají zaměstnanců účastných nemocenského pojištění; určité údaje [uvedené v odstavci 1 písm. a) až…
  více
  Zámek

  § 109 ZNP - Uplatňování nároku na výplatu dávekGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dávky nemocenského pojištění se vyplácejí na základě žádosti, která se, s výjimkou nemocenského, v případě zaměstnanců uplatňuje u zaměstnavatele (srov. § 97; zaměstnavatel by měl zkontrolovat, zda je žádost o dávku řádně vyplněná a zda je také podepsána…
  více
  Zámek

  § 83 ZNP - Místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečeníGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Místní příslušnost územní správy sociálního zabezpečení se v případě provádění nemocenského pojištění zaměstnanců řídí zásadně místem mzdové účtárny a nemá-li zaměstnavatel mzdovou účtárnu nebo má-li mzdovou účtárnu, avšak její místo je shodné se sídlem…
  více
  Zámek

  § 96 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů uschovávat záznamyGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen uschovávat záznamy o skutečnostech vedených v jeho evidenci podle § 95 ZNPvždy po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají, pokud zvláštní právní předpis nestanoví pro záznamy, které mají charakter účetních…
  více
  Zámek

  § 110 ZNP - Způsob výplaty dávekGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výplatu dávek nemocenského pojištění provádějí příslušné orgány nemocenského pojištění (tj. územní správy sociálního zabezpečení), a to na základě dokladů předložených zaměstnavateli (srov. § 97, § 98 a § 109…
  více
  Zámek

  § 97 ZNP - Povinnost zaměstnavatelů přijímat žádosti o dávkyGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele patří povinnost přijímat žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění (s výjimkou nemocenského) a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je spolu s údaji…
  více
  Zámek

  § 108 ZNP - Příslušnost k výplatě dávekGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dávky nemocenského pojištění nevyplácejí zaměstnancům (s výjimkou osob ve služebním poměru a odsouzených osob) zaměstnavatelé, nýbrž orgány nemocenského pojištění, tj. ÚSSZ; to platí též v případě uplatnění nároku na dávku, na kterou vznikl nárok v ochranné…
  více
  Zámek

  § 99 ZNP - Povinnosti mzdových účtárenGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 93 ZNP - Povinnost přihlášek do registru zaměstnavatelůGarance

  28.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Povinnost být přihlášen v registru zaměstnavatelů se týká těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají zaměstnance účastné nemocenského pojištění. Tato povinnost se týká i toho zaměstnavatele, který zaměstnává jen jednoho zaměstnance účastného nemocenského…
  více
  Zámek

  Daňové změny v roce 2024 - 3. částGarance

  28.3.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V této části výkladu změn daňového řešení z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele v roce 2024, vyplývající z novely zákona o daních z příjmů obsažené v zákonu č. 349/2023 Sb., se blíže zaměříme na daňové řešení zdravotních a volnočasových benefitů. Daňové řešení…
  více
  Zámek

  Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

  28.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…
  více
  Zámek

  Zaměstnávání poživatelů starobních důchodů

  28.3.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod, mohou dále pokračovat v pracovněprávním vztahu, případně uzavřít nový pracovněprávní…
  více
  Zámek

  Bezúplatné plnění od roku 2024

  28.3.2024, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 23 ZNP - Podmínky nároku na nemocenskéGarance

  27.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociálními událostmi, s nimiž je spojen vznik nároku na nemocenské, je vznik dočasné pracovní neschopnosti a nařízení karantény. Podmínkou nároku na nemocenské je, aby dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa trvaly stanovenou dobu, tj. déle než 14…
  více
  Zámek

  § 59 ZNP - Ukončování dočasné pracovní neschopnostiGarance

  27.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V odstavci 1 jsou (v návaznosti na důvody pro vznik dočasné pracovní neschopnosti) uvedeny jednotlivé důvody pro ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Ukončit dočasnou pracovní neschopnost v případě, že ošetřující lékař zjistil, že zdravotní stav pojištěnce…
  více
  Zámek

  § 6 ZNP - Podmínky účasti zaměstnanců na pojištěníGarance

  27.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podmínky účasti zaměstnanců na nemocenském pojištění mají význam jednak pro vznik nároku na dávky nemocenského pojištění (nárok má ten, kdo je účasten pojištění, popř. byl účasten, trvá-li ochranná lhůta), jednak ovlivňují účast na důchodovém pojištění; účast…
  více
  Zámek

  § 39 ZNP - Podmínky nároku na ošetřovnéGarance

  27.3.2024, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podmínkou nároku na ošetřovné je buď ošetřování dítěte mladšího 10 let nebo jiné fyzické osoby z důvodu nemoci nebo úrazu, nebo péče o zdravé dítě mladší 10 let z důvodu, že vznikla stanovená…
  více
  Zámek