• Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

  16.7.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Léto a dětské tábory patří k sobě. A ke každému táboru patří také vedoucí, čímž se dostáváme k pracovnímu volnu, které je v takovém případě nutné.
  více
  Zámek

  Úhrada poskytnuté náhrady mzdy a platu při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež v roce 2024

  16.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Otázky nároku na úhradu poskytnuté náhrady mzdy nebo platu, jeho uplatnění na základě žádosti a způsob a průběh vyřízení věci upravuje s účinností od 1. 1. 2024 zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, konkrétně §…
  více
  Zámek

  Novela zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  16.7.2024, Zdroj: ČTK
  Pracovníci, kteří mají na starosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci, by od příštího roku mohli vést a podepisovat požadované dokumenty elektronicky.
  více
  Zámek

  Složky státu se už nebudou muset nechávat povinně zastupovat ÚZSVM

  15.7.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer
  Organizační složky státu zřejmě už nebudou mít povinnost nechat se v právních sporech zastupovat Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).
  více
  Zámek

  Zahrnuto do připravované novely zákoníku práce

  15.7.2024, Zdroj: ČTK
  Zákoník práce by mohl umožnit zavedení směn o délce až 24 hodin pro zaměstnance ve zdravotnických zařízeních s nepřetržitým provozem, například u záchranné služby.
  více
  Zámek

  Příspěvek z FKSP na dioptrické brýle

  12.7.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohody o provedení práce - rekapitulace změn

  10.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Opakování je matkou moudrosti, proto si připomeňme aktuální legislativní změny týkající se dohod o provedení práce.
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 24. 6. 2024 do 7. 7. 2024

  9.7.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v 2. polovině roku 2024Garance

  8.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Také rok 2024 je bohatý na legislativní změny, pracovní právo nevyjímaje. Proto níže jako obvykle přinášíme přehled dalších přijatých a důležitých změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  Zahraniční pracovní cestyGarance

  8.7.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K rozšiřování mezinárodní spolupráce a s tím související zvyšování četnosti zahraničních pracovních cest nedochází pouze v rámci podnikání obchodních společností, ale také v nepodnikatelské sféře. Na rozdíl od obchodních společností však mohou příspěvkové a…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v 2. polovině roku 2024Garance

  8.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Také rok 2024 je bohatý na legislativní změny, pracovní právo nevyjímaje. Proto níže jako obvykle přinášíme přehled dalších přijatých a důležitých změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více

  Daňové řešení produktu spoření na stáří - 1. dílGarance

  7.7.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S diskutovanou důchodovou reformou roste zájem o zaměstnanecké benefity, které se týkají zajištění ve stáří. V následujícím příspěvku je zhodnotíme z hlediska daňového a připomeneme legislativní novinky v této oblasti.…
  více
  Zámek

  Vybrané problémy po novele zákoníku práceGarance

  5.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Omezený přivýdělek u poživatelů předčasného starobního důchodu

  5.7.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Předčasný starobní důchod má zajistit příjem lidem předdůchodového věku, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat. Po odchodu do předčasného starobního důchodu pak ze zákona pracovat téměř nemohou, tedy až na zákonem stanovené…
  více
  Zámek

  Volná pracovní místaGarance

  4.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 75 ZP Dohoda o provedení práceGarance

  2.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  K obsahu připravované novely zákoníku práce

  2.7.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna schválila vládní novelu zákoníku práce, která zavádí mechanismus valorizace minimální mzdy.
  více
  Zámek

  Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničíGarance

  1.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  1.7.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce obsahuje ve svém § 3 ZP zásadní pravidlo – závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o…
  více
  Zámek

  Platba soukromou kartou za zboží pro PO

  1.7.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dohody o provedení práce - legislativní změny

  28.6.2024, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
  Od srpna musí zaměstnavatelé počítat u dohod o provedení práce se zásadními změnami.
  více
  Zámek

  FKSP a dlouhodobý investiční produktGarance

  24.6.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dlouhodobý investiční produkt představuje nový pojem v českém právním řádu, jedná se o alternativní možnost spoření na stáří s daňovými výhodami. Nejedná se však o zbrusu nový finanční produkt, nýbrž o speciální režim pro již zavedené produkty investičního…
  více
  Zámek

  Změny konsolidačního balíčku vyšly ve Sbírce zákonů

  24.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Avizované změny, které měly opravit a doplnit některé body nové legislativní úpravy, kterou přinesl od roku 2024 tzv. konsolidační balíček, byly definitivně přijaty. Přináší je nový zákon č. 163/2024 Sb., který je (až na výjimky) účinný od 1. 7.…
  více
  Zámek

  Vyřazení části DHM s využitím funkčních vyřazovaných částí

  24.6.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

  21.6.2024, Zdroj: VZP
  Než se vydáte na cesty do zahraničí, nezapomeňte na adekvátní zdravotní pojištění.  
  více
  Zámek

  Účtování příspěvku z FKSP na penzijní připojištění

  20.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  MMR poslalo k připomínkám reformu přezkumu veřejných zakázek

  20.6.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj odeslalo do meziresortního připomínkového řízení návrh reformy přezkumu veřejných zakázek, která má zajistit rychlejší, transparentní a odborné posuzování Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže…
  více
  Zámek

  Stravné při tuzemských pracovních cestách - zvýšené stravovací výdajeGarance

  19.6.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná se o paušální příspěvek, který slouží ke krytí zvýšených výdajů vznikajících zaměstnanci tím, že se na pracovní cestě stravuje v různých stravovacích…
  více
  Zámek

  Příspěvek z FKSP na produkty spoření na stáří

  19.6.2024, Ing. Alena Kochová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daně v dotazech a odpovědích

  18.6.2024, Zdroj: Finanční správa
  Odpovědi na otázky položené jinými mohou nabídnout řešení našich rébusů.
  více
  Zámek

  Hromadné čerpání dovolené

  18.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v případě, že se zaměstnavatel rozhodne pro hromadné čerpání dovolené, ať již u všech zaměstnanců, či na vybraných pracovištích, musí respektovat obecné zásady, které pro čerpání dovolené…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění na cestách do zahraničí

  17.6.2024, Zdroj: VZP
  K létu neodmyslitelně patří cestování. A k němu zase zdravotní pojištění, na které je třeba pamatovat.
  více
  Zámek

  Zamezení čerpání prostředků z FKSP

  17.6.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Místo výkonu práce a pravidelné pracovištěGarance

  14.6.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I méně zkušený personalista by měl vědět, že místo výkonu práce a pravidelné pracoviště není (nemusí být) vždy totéž. Místo výkonu práce představuje jednu z nutných obsahových náležitostí pracovní smlouvy, jím je vymezena dispozice zaměstnavatele s pracovní…
  více
  Zámek

  Závislá a nezávislá činnost daňovou optikouGarance

  13.6.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec, anebo osoba samostatně výdělečně činná? Toť otázka, na kterou se pokusí odpovědět následující řádky.
  více
  Zámek

  Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanceGarance

  13.6.2024, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Platíme našemu zaměstnanci z Ukrajiny příspěvek na přechodné ubytování ve výši 3 000 Kč měsíčně, a to přímo ubytovateli.
  více
  Zámek

  Zajišťování správy domu a zdravotní pojištěníGarance

  13.6.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Práce i studium? Jde to.

  13.6.2024, Zdroj: ČTK
  Práce při studiu na vysoké škole výsledky studentů neovlivňuje, pokud nezabírá více než 20 hodin týdně.
  více
  Zámek

  Určení čerpání dovolené zaměstnancem

  11.6.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z každého pravidla existuje výjimka. Platí to i pro určení čerpání dovolené, které je v pravomoci zaměstnavatele. Ale neplatí to stoprocentně.
  více
  Zámek

  Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

  10.6.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…
  více
  Zámek

  Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

  10.6.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která zjednodušuje procesy spojené s náhradní péčí o děti. Cílem je výrazně urychlit a zefektivnit celý systém. Novela mimo jiné přinese zvýšení státního příspěvku pro subjekty, které…
  více
  Zámek

  Evidenční a informační povinnosti v souvislosti se zaměstnáváním občanů Evropské unieGarance

  9.6.2024, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V dnešní době, kdy existuje v rámci Evropské unie (dále jen „EU”) volný pohyb pracovníků, je zcela běžné, že čeští zaměstnavatelé zaměstnávají i občany z jiných členských států EU. Toto je umožněno díky tomu, že občané EU a jejich rodinný příslušníci Definice…
  více
  Zámek

  Dohoda o provedení práce - novinky od 1. 7. 2024 a od 1. 1. 2025Garance

  7.6.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonem č. 349/2023 Sb. (konsolidační balíček) byly provedeny zásadní změny v zákoně o nemocenském pojištění, pokud se týká dohod o provedení práce. Účinnost těchto změn měla nastat 1. 7. 2024. S ohledem na právní nejistotu u placení pojistného se zpožděním…
  více
  Zámek

  Dohody o provedení práce od 1. 1. 2025

  7.6.2024, Zdroj: ČTK
  Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která přináší půlroční odklad placení pojistného z dohod o provedení práce.
  více
  Zámek

  Transpozice směrnice o přiměřených minimálních mzdách a další navrhované změny v zákoníku práceGarance

  6.6.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  V Poslanecké sněmovně se nachází novela zákoníku práce a některých dalších zákonů. Podívejme se na její obsah.
  více
  Zámek