Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spuštění produktivního provozu PAP

4.7.2012, Zdroj: Ministerstvo financí

Informace o časovém plánu a parametrech Produktivního provozu PAP.

KC IISSP informuje všechny dotčené účetní jednotky, které mají povinnost v roce 2012 zasílat Pomocný analytický přehled (PAP), o časovém plánu a parametrech Produktivního provozu PAP.

Časový plán Produktivního provozu:
Produktivní provoz PAP byl spuštěn od 1. 7. 2012

Základní parametry Produktivního provozu:

  • Účast v rámci Produktivního provozu PAP je pro vybrané účetní jednotky splňující podmínky dle vyhl. č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších novel povinná.
  • Konečný termín pro zaslání výkazu PAP ve stavu k 30. 6. 2012 je dle vyhl. č. 383/2009 Sb. ve znění pozdějších novel stanoven na 31. 7. 2012
  • Výkazy PAP budou zpracovány standardně v produktivním systému CSÚIS obdobně jako probíhá zpracování finančních výkazů a účetních záznamů.
  • Zasílání výkazů PAP bude realizováno standardně prostřednictvím registrované ZO/NZO.
  • Po úvodním zpracování výkazů PAP (kontrola ZO/NZO, validace a dešifrování) budou výkazy PAP uloženy do CSÚIS a proběhnou kontroly VVK, MVK a JVK.
  • ZO/NZO budou o stavu zpracování výkazu PAP vyrozuměny standardně formou stavové zprávy.
  • Koncoví uživatelé IISSP, kterým byl registrován Typový uživatel „Analytik PAP“ (viz dále) budou moci v rámci produktivního provozu pracovat již s reportingem PAP.
  • Pro Produktivní provoz PAP jsou platná XSD