Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Splatnost náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

1.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je splatná se mzdou za příslušné období.

Náhrada mzdy nebo platu     se poskytuje    na základě dokladů     stanovených    pro uplatnění    nároku   na  nemocenské, a to v nejbližším  výplatním termínu po předložení těchto dokladů. Zaměstnavatel musí   stanovit,  do  kdy nejpozději  před výplatním termínem je  nutné doklady pro poskytnutí náhrady mzdy  nebo platu předložit,  aby  náhrada mzdy mohla být v tomto výplatním termínu vyplacena. Pokud zaměstnanec předloží příslušné doklady později,   poskytne zaměstnavatel náhradu při DPN až  v následujícím výplatním termínu.

Trvá-li DPN déle než 21  kalendářních dnů, je ošetřující lékař povinen vystavit  zaměstnanci  potvrzení o jejím trvání vždy k 21. kalendářnímu dni. Jestliže zaměstnavatel v případě včasného předložení dokladů zaměstnancem  nevyplatí zaměstnanci náhradu mzdy při DPN nebo její část ani  do 15 dnů po uplynutí  splatnosti, může zaměstnanec  okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 56 písm. b) ZP.

Má-li zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na náhradu mzdy při DPN, také právo na mzdu nebo plat za část  pracovní