Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled hlavních změn ve zdanění fyzických osob v daňovém balíčku 2021

9.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.01.05
Přehled hlavních změn ve zdanění fyzických osob v daňovém balíčku 2021

Ing. Ivan Macháček

Dne 31. 12. 2020 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., který rovněž obsahuje rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů. „Daňový balíček 2021” provázel neobvyklý proces jeho schvalování, kdy nejdříve došlo k jeho nečekaným změnám při schvalování v Poslanecké sněmovně (kromě obsaženého zrušení superhrubé mzdy došlo současně k odsouhlasení i poslaneckého variantního návrhu s podstatným zvýšením slevy na dani na poplatníka). Následně při projednávání v Senátu bylo předloženo několik návrhů korigujících enormní zatížení státního rozpočtu. Schválený změněný daňový balíček Senátem pro jeho vrácení Poslanecké sněmovně byl sněmovnou odsouhlasen. Následovalo rozhodnutí prezidenta, který nepodepsaný zákon vrátil Poslanecké sněmovně. Ministerstvo vnitra dostalo 29. 12. 2020 ze sněmovny pokyn k vyhlášení daňového balíčku, což se stalo 31. 12. 2020, takže účinnost zákona je od 1. 1. 2021.

STRUČNÝ PŘEHLED HLAVNÍCH ZMĚN TÝKAJÍCÍCH SE ZDANĚNÍ FYZICKÉ OSOBY

Zrušení superhrubé mzdy - ruší se zvýšení základu daně z příjmů ze závislé činnosti o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (33,8 % z hrubé mzdy zaměstnance). Jedná se o nejvýznamnější změnu v zákonu.

Zavedení dvou sazeb daně z příjmů fyzických osob. Sazba daně činí:

a) 15 % pro část základu daně do 48násobku průměrné mzdy (do výše 1 701 168 Kč v roce 2021 v rámci daňového přiznání a ročního zúčtování daně),

b) 23 % pro část základu daně přesahující 48násobek průměrné mzdy.

Současně se upravuje