Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Počet starobních důchodců meziročně vzrostl o 55 tisíc

9.11.2011, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Počet starobních důchodců ve třetím čtvrtletí roku 2011 vzrostl oproti stejnému období loňska o 55 tisíc. Zvýšil se ale i počet poplatníků pojistného.

Ke konci září 2011 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení 2 310 238 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem
2 842 624. Těm ČSSZ k 30. 9. 2011 vyplácela 3 470 005 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 67 141 důchodů do zahraničí.

Invalidních důchodů (jde o invalidní důchody prvního, druhého nebo třetího stupně) vyplatila ČSSZ klientům ke konci září celkem 451 409 a pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích) 708 358.

Průměrná výše sólo starobního důchodu činila k 30. 9. 2011 celkem 10 539 Kč, z toho u mužů 11 692 Kč a u žen 9 572 Kč (jedná se o vyplácené starobní důchody vč. předčasných). Průměrný věk penzistů pobírajících starobní důchod ke konci září 2011 byl 68 let (muži 69 a ženy 67 let).

Nově přiznaných důchodů, jejichž trvalá výplata byla zahájena v 3. čtvrtletí 2011, bylo celkem 68 396, z toho bylo 50 354 starobních důchodů, 7 727 invalidních důchodů a pozůstalostních 10 315.

ČSSZ evidovala k 30. 9. 2011 celkem 5 043 387 poplatníků pojistného na důchodové pojištění, zatímco ve stejném období roku 2010 to bylo 4 992 194. Na jednoho