341/2017 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ...

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

29.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést přesné označení, sídlo, IČ)
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při poskytování pracovního volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203a ZP související s akcí pro děti a mládežGarance

29.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ……………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
více
Zámek

Příjem z převodu obchodního podílu (zdanění)Garance

27.2.2024, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer
Protože transakce se týká tři daňových subjektů – s. r. o., jejíž podíl je převáděn, společníka prodávajícího podíl a společníka kupujícího podíl – z nichž každý může být jak daňovým rezidentem ČR (dále jen „Rezident”), tak i daňovým nerezidentem ČR (dále jen…
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovněprávního vztahuGarance

27.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ………………………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
více
Zámek

Příjem zaměstnance za práci přesčasGarance

27.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…
více
Zámek

Příjem zaměstnance za svátek připadající na jeho pracovní den (zaměstnanec pracuje)Garance

27.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno v rozsahu vykonané práce v den svátku. Lze se však se zaměstnancem písemně dohodnout na poskytnutí příplatku za práci ve svátek.
více
Zámek

Ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance

27.2.2024, Zdroj: Finanční správa
V důsledku poměrně významných změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů je třeba se  podrobněji zabývat rovněž otázkou ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance vzniklého v důsledku plnění poskytnutého…
více
Zámek

Informační povinnost vůči zaměstnancům vyslaným do jiného státu EU

27.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pokud zaměstnavatel vysílá zaměstnance do jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb, je  povinen mu předem poskytnout písemnou informaci nejen o obecných podmínkách vyslání uvedených v § 37a odst. 1 zákoníku…
více
Zámek

Výměna zámků u dveří ve škole

26.2.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící poskytování paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

23.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel …………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
více
Zámek

Roční zúčtování za rok 2023Garance

23.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovnéGarance

23.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slevu za umístění dítěte si mohou naposledy za rok 2023 uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
více
Zámek

Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

23.2.2024, Zdroj: VZP
Nejpozději do osmi dnů jsou zaměstnavatelé povinni oznámit zdravotní pojišťovně řadu skutečností. Které to jsou?
více
Zámek

§ 324a ZP Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohodyGarance

22.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

22.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
více
Zámek

Úlevy pro pracující důchodce

22.2.2024, Zdroj: ČTK
Lidem, kteří i v důchodu dál pracují, by se místo mírného trvalého zvyšování penze měly nově začít odpouštět sociální odvody.
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele k výkonu práce na dálku (mimo pracoviště zaměstnavatele)Garance

21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ……………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro sjednávání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

21.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel …………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
více
Zámek

Měna účetnictvíGarance

21.2.2024, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povoláníGarance

21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání je upraveno v § 365 ZP. V souvislosti s tímto ustanovením bylo vydáno též nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování boleti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním…
více
Zámek

Chyby ve mzdové účtárněGarance

21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

20.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ……………………………………………(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)    zastoupený…
více
Zámek

Přehledně o náhradě mzdy či platu při dočasné pracovní neschopnosti

20.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti je zvláštním druhem náhrady ušlého příjmu zaměstnance, a protože plní obdobnou funkci jako nemocenské z nemocenského pojištění, má též zvláštní právní režim, pokud jde o podmínky vzniku práva na tuto náhradu a na…
více
Zámek

Dovolená a svátekGarance

19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by jinak byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 ZP a čerpání…
více
Zámek

Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenouGarance

19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před…
více
Zámek

Přečerpaná dovolenáGarance

19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
více
Zámek

Krácení dovolené z důvodu neomluvené absenceGarance

19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Převedení zaměstnance na jiné pracoviště a na jinou práciGarance

19.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa 

19.2.2024, Zdroj: Finanční správa
Pokud zaměstnanci pracují vzdáleně, je třeba pamatovat na náhradu nákladů, které jim vznikají.
více
Zámek

Zastupování vedoucího zaměstnanceGarance

18.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Výměra dovolenéGarance

16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem) činí 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků…
více
Zámek

Odpracovaná doba pro účely dovolenéGarance

16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého…
více
Zámek

Dovolená a nepřetržité trvání pracovního poměruGarance

16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Výhradně pro účely dovolené je stanoveno, že za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Jde o výjimku z obecného pravidla, že každý…
více
Zámek

Přesčasová práce před dočasným uzavřením provozuGarance

16.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Uplatnění úroku z úvěru ze stavebního spořeníGarance

16.2.2024, Ing. Zuzana Rylová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Minimální mzda ve zdravotním pojištěníGarance

15.2.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve střední školeGarance

13.2.2024, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, který:
více
Zámek

Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnanceGarance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Od 1. 1. 2024 se zavedlo nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %. Celková výše odvodu pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance se tak navýšila z 6,5 % na 7,1…
více
Zámek

Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečeníGarance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro rok 2024 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 2 110 416 Kč (48násobek průměrné mzdy 43 967 Kč). Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.…
více
Zámek

Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o. a členů kolektivních orgánů právnické osobyGarance

13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Změna pracovní smlouvy  - kdy a jak

13.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vše se mění a platí to i o pracovní smlouvě. Změna je v takovém případě možná, dohodnou-li se na ní zaměstnanec i zaměstnavatel.
více
Zámek

Zdravotní pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbáchGarance

12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec je plátcem pojistného podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v případě, pokud mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkami uvedenými v § 5 písm.…
více
Zámek

Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměruGarance

12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády. Od 1. 1. 2024 činí výše minimální mzdy 18 900 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2…
více
Zámek

Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

11.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.
více
Zámek

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnostiGarance

9.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek