341/2017 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ...

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Říci si o víc

4.10.2022, Zdroj: ČTK
„Chci přidat…“ Tato věta se neříká Čechům příliš snadno.
více
Zámek

Valorizace náhrady za ztrátu na výdělku k 1. 9. 2022Garance

3.10.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zvýšení peněžitého příspěvku na stravování od 20. 8. 2022Garance

3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vyhláška č. 237/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších…
více
Zámek

Zaměstnanci - odstupnéGarance

3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
více

Výplata mzdy při úmrtí zaměstnance

3.10.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 1. částGarance

30.9.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé mají právními předpisy uloženu celou řadu povinností. Při porušení některých z nich (zejména těch méně významných), nehrozí zaměstnavateli žádná sankce a takové porušení nanejvýš vytkne inspektor v protokolu o kontrole. Jinak je tomu však…
více
Zámek

Plošné zvyšování mezd

30.9.2022, Zdroj: ČTK
více
Zámek

Zkrácené úvazky chybí

28.9.2022, Zdroj: ČTK
V České republice využívá zkrácený úvazek desetina žen, průměr v západní Evropě je 35 procent.
více
Zámek

Home office podle nových podmínek

26.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Připravovaná novela zákoníku práce počítá s poměrně detailní úpravou práce na dálku. Co přináší?
více
Zámek

Navýšení příspěvku na bydlení

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října výrazně navýší.
více
Zámek

Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

23.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení se od 1. října výrazně navýší.
více
Zámek

Dodržení srovnatelných podmínek odměňování u agenturních zaměstnancůGarance

22.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Mzda s přihlédnutím k práci přesčas v případě mzdových výměrůGarance

22.9.2022, JUDr. Věra Bogárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Příplatek za práci třídního učitele

22.9.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Mzda za přiměřenou dobu na oddech a jídlo v návaznosti na rozsudek C-107/19Garance

21.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přeplatek z ročního zúčtování daněGarance

21.9.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zvýšení životního a existenčního minima od 1. 1. 2023

21.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Od ledna se navýší životní a existenční minimum. Přídavky na děti vzrostou zhruba o 30 %.
více
Zámek

Zaměstnavatelé a vzniklá škoda ve zdravotním pojištěníGarance

20.9.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Sjednat, stanovit, určit

20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.
více
Zámek

Netransparentnost - častý neduh mzdových systémů

20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Složitost, nespravedlnost, netransparentnost, tak by se daly shrnout nejčastější chyby firemních mzdových systémů. Dnes se zaměříme na posledně jmenovaný.
více
Zámek

Zákon o sociálním podnikání

15.9.2022, Zdroj: ČTK
Návrh zákona o sociálním podnikání by měla vláda dostat koncem letošního roku.
více
Zámek

Přečerpaná dovolenáGarance

14.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
více
Zámek

Zůstat, či odejít?

14.9.2022, Zdroj: ČTK
Až do důchodu hodlají vydržet v současné profesi čtyři z deseti lidí.
více
Zámek

Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

12.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
více
Zámek

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

12.9.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
více
Zámek

Paušálně stanovená náhrada nákladu plátce mzdy

12.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

9.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
více
Zámek

Dříve do důchodu

9.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Úprava, která má začít platit od 1. 1. 2023, se netýká všech, ale vybrané skupiny zaměstnanců - záchranářů.
více
Zámek

Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

8.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
více
Zámek

Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

7.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce odpadlých směn. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy ve výši průměrné délky…
více
Zámek

Zaměstnavatelé a odborové organizaceGarance

7.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Pokles reálné mzdy

7.9.2022, Zdroj: ČTK
Reálná mzda po zahrnutí inflace v Česku klesla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 9,8 %.
více
Zámek

StravnéGarance

6.9.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Elektronický dokument a jeho doručování zaměstnanci

6.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní předpisy obecně v rámci pracovního práva výslovně elektronickou formu nezakazují, praktická nemožnost jejího použití nicméně může vyplynout z jiných požadavků právních předpisů, zejména v oblasti…
více
Zámek

Legislativní změny od 22. 8. 2022 do 4. 9. 2022

6.9.2022, Zdroj: Fulsoft
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více
Zámek

Závodní stravování, stravnéGarance

5.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na stravování:
více
Zámek

Započtení 1 % nebo 0,5 % vstupní ceny osobního automobiluGarance

2.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny (od 1. 7. 2022), jedná-li se o nízkoemisní…
více
Zámek

Slevy na pojistném na sociální pojištění zaměstnavateleGarance

2.9.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dnem 1. února 2023 nabývá účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Účelem tohoto zákona je…
více
Zámek

Škola - stravování pro zaměstnance

2.9.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Mzdy a platy - přehledyGarance

1.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní…
více
Zámek

MŠMT podpoří znevýhodněné školy

1.9.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně…
více
Zámek

Přestávky na jídlo a oddech

31.8.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Práce na dálku z pohledu novely zákoníku práce

31.8.2022, Zdroj: ČTK
Lidem, kteří pracují na dálku, by měli zaměstnavatelé nejspíš už brzy začít poskytovat náhradu nákladů. Přispívat by mohli na energie, teplo či vodu.
více
Zámek

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

30.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
více
Zámek

Milostivé léto II

30.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Milostivé léto II začne 1. 9. 2022 a protáhne se do konce listopadu. Je určené těm, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím.
více
Zámek

Platy státních zaměstnanců se od září zvýší

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
Platy státních zaměstnanců se zvýší od 1. září o 10 procent, dohodli se zástupci vlády a odborů.
více
Zámek