Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušení karenční doby v nemocenském pojištění

5.6.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Od 1. ledna 2008 byla na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zavedena v nemocenském pojištění tzv. karenční doba, tj. neposkytování nemocenského v období prvních tří kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Dále došlo od 1. ledna 2008 v nemocenském pojištění k úpravě procentních sazeb výše nemocenského z denního vyměřovacího základu, kdy místo dosavadní procentní sazby 25 % za první tři kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti (karantény) a 69 % od čtvrtého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) byly zavedeny nové sazby, a to 60 % od 4. do 30. kalendářního dne, 66 % od 31. do 60. kalendářního dne a 72 % od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

     Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl na základě návrhů skupiny poslanců i skupiny senátorů Parlamentu ČR posuzován Ústavním soudem ČR. Ústavní soud posuzoval zvlášť opatření zákona č. 261/2007 Sb. v oblasti sociálního zabezpečení a dne 23. dubna 2008 rozhodl o zrušení karenční doby v nemocenském pojištění. Jedná se o nález Ústavního soudu, který byl vyhlášen pod č. 166/2008 Sb. (částka 52/2008 Sb. rozeslaná dne 19. května 2008). Tímto nálezem byla dotčena ustanovení § 15 a § 16 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a to konkrétně tak, že v § 15 odst. 1 větě druhé byla zrušena slova „trvá-li pracovní neschopnost déle než 3 kalendářní dny“, v § 15 odst. 3 větě první bylo zrušeno slovo „čtvrtého“ a v § 16 byla zrušena věta druhá ve znění „Nemocenské podle věty první se poskytuje od čtvrtého kalendářního dne karantény“. Účinnost tohoto nálezu byla stanovena dnem 30. června 2008, tj. ke zrušení uvedených ustanovení došlo od 30. června 2008. A nyní k praktickým dopadům nálezu Ústavního soudu č. 166/2008 Sb.

1. POSKYTOVÁNÍ NEMOCENSKÉHO OD PRVNÍHO DNE DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI (KARANTÉNY)

     Nemocenské bude počínaje 30. červnem 2008 poskytováno i v době prvních tří kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. To platí jak pro zaměstnance v pracovním poměru a další osoby účastné nemocenského pojištění na základě zákona č. 54/1956 Sb., tak pro osoby samostatně výdělečně činné účastné nemocenského pojištění na základě zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení (§ 145a až § 145e).

Příklad č. 1

Zaměstnanec v pracovním poměru byl uznán dočasně práce neschopným od 8. července 2008 a tato neschopnost trvala do 23. července 2008.

Tomuto zaměstnanci bude náležet nemocenské po celou dobu trvání této dočasné pracovní neschopnosti, tj. od 8. července 2008 do 23. července 2008.

Příklad č. 2

Zaměstnanec v pracovním poměru byl uznán dočasně práce neschopným od 30. června 2008 a tato neschopnost trvala do 23. července 2008. Tomuto zaměstnanci bude náležet nemocenské po celou dobu trvání této dočasné pracovní neschopnosti, tj. od 30. června 2008 (pondělí) do 23. července 2008.

Příklad č. 3

Zaměstnanec v pracovním poměru byl uznán dočasně práce neschopným od 28. června 2008 a tato dočasná pracovní neschopnost trvala do 23. července 2008. Protože nález Ústavního soudu zrušil karenční dobu dnem 30. června 2008, nebude nemocenské náležet za dny 28. a 29. června 2008 (tj. za první dva dny dočasné pracovní neschopnosti tedy za období před účinností nálezu), avšak bude již náležet za 30. červen 2008 (tj. za třetí den dočasné pracovní neschopnosti).

     Beze změny zůstává podpůrčí doba pro poskytování nemocenského 81 kalendářních dnů stanovená v § 21 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců pro poživatele starobního nebo plného invalidního důchodu.

Příklad č. 4

Zaměstnanec v pracovním poměru, který pobírá starobní důchod, je uznán dočasně práce neschopným od 2. června 2008 a tato dočasná pracovní neschopnost trvá do 31. srpna 2008. Nemocenské se bude tomuto zaměstnanci poskytovat od 5. června 2008 (v tomto období ještě platila karenční doba) do 24. srpna 2008, tj. po dobu 81 kalendářních dnů.

Příklad č. 5

Zaměstnanec v pracovním poměru, který pobírá starobní důchod, je uznán dočasně práce neschopným od 3. července 2008 a tato dočasná pracovní neschopnost trvá do 30. září