Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Znáte odpověď? ŘEŠENÍ:

4.3.2007, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadání testu

ad 1b) Nový zákoník práce prakticky beze změn převzal právní úpravu pružné pracovní doby ze starého zákoníku práce. Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby musí ovšem být týdenní pracovní doba naplněna v každém týdnu, což je novinkou. Je otázka, zdali posledně citovaná povinnost má charakter kogentní, tedy že nebude možno se od tohoto ustanovení odchýlit.

ad 2a) Ustanovení § 86 odst. 1 NZP uvádí, že konto pracovní doby je jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat jen kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní