Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2012

7.5.2012, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Připomeňme si ve stručnosti nová pravidla, která platí v letošním roce pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Změny v zaměstnávání osob se zdravotním postižením od 1. 1. 2012

  • dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což povede ke zjednodušení dosavadní právní úpravy a také ke snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů – v podstatě se jedná o totožné nástroje, jejichž prostřednictvím se vytváří pracovní místa pro OZP,
  • maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se od 1. 1. 2012 stanovuje na 48 000 Kč ročně,
  • nadále je zachováno tzv. náhradní plnění (tj. možnost plnit povinný podíl zaměstnávaných OZP formou odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP),
  • pro zamezení tzv. přefakturace se stanovil limit, do kterého budou moci tito zaměstnavatelé své výrobky nebo služby pro účely plnění povinného podílu poskytovat, objem těchto výrobků nebo služeb se omezuje částkou 36 násobku průměrné mzdy (cca 840 tisíc Kč) za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

  • příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance, kteří pracují na pracovních místech vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR jako chráněná pracovní místa a jeho výše činí měsíčně 75 % skutečně vynaložených mzdových nákladů na tyto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč,
  • zavádí se finanční