Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní prvky daňové soustavy

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.1
Základní prvky daňové soustavy

Ing. Helena Stuchlíková

Tab. 1 – Daně v České republice

Název daně Zákon č. Správce daně
1) daně nepřímé
Daň z přidané hodnoty 235/2004 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů
finanční úřad
Spotřební daně:
• Daň z uhlovodíkových paliv a maziv
• Daň z lihu a destilátů
• Daň z piva
• Daň z vína
• Daň z tabáků a tabákových výrobků
353/2003 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů
celní úřad
Daň ze zemního plynu a některých
dalších plynů
261/2007 Sb. celní úřad
Daň z pevných paliv 261/2007 Sb. celní úřad
Daň z elektřiny 261/2007 Sb. celní úřad
2) daně přímé
Daně z příjmů:
• Daň z příjmů fyzických osob
• Daň z příjmů právnických osob
586/1992 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů
finanční úřad
Daň silniční 16/1993 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů
finanční úřad
Daň z nemovitostí:
• Daň z pozemků
• Daň ze staveb
338/1992 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů
finanční úřad
Daň dědická, daň darovací a daň
z převodu nemovitostí
357/1992 Sb., ve
znění pozdějších
předpisů
finanční úřad

Daň

Přesné vymezení pojmu daň není specifikováno v žádném právním předpisu.

Pro účely daňového práva je daň definována v ustanovení § 2 odst. 3 z. č. 280/2009, daňového řádu (dále jen DŘ) jako:

  1. peněžité plnění, které zákon označuje jako daň, clo nebo poplatek,

  2. peněžité plnění, pokud zákon stanoví, že se při jeho správě postupuje podle tohoto zákona,

  3. peněžité plnění v rámci dělené správy.

Za daň se považuje také daňový odpočet, daňová ztráta nebo jiný způsob zdanění a příslušenství daně.

Příslušenství daně

Příslušenstvím daně jsou úroky, penále, pokuty a náklady řízení, které jsou uloženy anebo vznikají podle daňového zákona.

Účastníci