Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vymezení obsahu rezerv

22.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1.4.1 Vymezení obsahu rezerv

Ing. Olga Hanzlová

Ze zákona o účetnictví v platném znění jsou podle § 7 odst. 1 účetní jednotky povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě poskytovala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. K tomuto účelu využívá účetní jednotka účetní metody, jejichž správné uplatnění povede k věrnému obrazu předmětu účetnictví. Jednou z těchto metod je také tvorba a vyúčtování rezerv, protože ta eliminuje rizika, která by vedla k významnému zhoršení výsledku hospodaření v některém z příštích období. Aby se toto riziko snížilo, případně vyloučilo, tak do nákladů účetních období, která předcházejí budoucímu riziku, se zahrnují částky nákladů na tvorbu rezerv, jež rozloží očekávaný náklad v poměrné částce do účetních období, která předcházejí rizikovému nákladu. Jakmile nastane skutečnost, která byla předem zohledněna jako riziko významného zvýšení nákladů, tak se k jejímu vyrovnání použije vytvořená rezerva. V současně platné směrné účtové osnově podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. je pro rezervy zařazen nákladový účet 555 – Tvorba a vyúčtování rezerv a v pasivech je souvztažný účet 441 – Rezervy. Dříve byl v účtové osnově ještě samostatný účet ve tř. 6 – Vyúčtování rezerv. Tento účet byl zrušen a zrušení