Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výkonové odměňování

28.6.2004, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.5.2 Výkonové odměňování

Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Výkonové odměňování využívá pohyblivé (pobídkové) složky mzdy (platu) závislé na objektivně měřitelném výkonu, ať již zaměstnance, skupiny, nebo celé firmy. Je zaváděno ve snaze posílit individuální a skupinovou výkonnost, podpořit identifikaci zaměstnanců s cíli organizace, lépe kontrolovat fixní složku odměňování a zvýšit konkurenceschopnost firemního odměňování na trhu práce (také viz 5.8.7).

Ze své podstaty závisí na možnosti pravidelného měření (hodnocení) individuálního nebo skupinového výkonu zaměstnanců; efektivní je především tehdy, je-li výše odměny závisející na výsledku práce stanovena (nikoli zaručena) předem. Výkon vyššího, případně středního managementu je hodnocen především na základě finančních ukazatelů, výkon nižších pozic na základě ukazatelů operativních a na základě kvalitativních výkonových kritérií (pracovního chování, schopností apod.). Hierarchické postavení pozice ovlivňuje četnost vyplácení odměn: u výkonných pozic by měla být výplata odměn častější, nejlépe měsíční, u specializovaných zaměstnanců a manažerských pozic zpravidla roční.

Individuální výkonové odměňování

Individuální výkonové odměňování odměňující zaměstnance za dosažení nebo překročení určitých výkonových cílů může být použito tehdy, existuje-li možnost přesného a spolehlivého měření (hodnocení) individuálního výkonu: organizace musí být schopna rozlišit individuální příspěvek pracovníka od výsledku práce týmu nebo pracovní skupiny a práce musí být navržena tak, aby zaměstnanec měl možnost pracovat samostatně, s jistou mírou nezávislosti a vlastního rozhodování. Hlavním cílem je zvýšit individuální výkonnost a umožnit, aby systém odměňování aktivně podporoval zaměstnance s vysokou výkonností. Extrémní formou individuálního výkonového odměňování je situace, kdy plat zaměstnance závisí pouze na jeho pracovním výsledku.

Skupinové výkonové odměňování

Skupinové výkonové odměňování stimuluje výkon na úrovni pracovních