Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vláda posvětila daňovou reformu

2.9.2011, Zdroj: Vláda

Ministři schválili zřízení jednoho inkasního místa a souhlasili například se zrušením daňového zvýhodnění stravenek.

Vládou schválené změny představují první fázi III. pilíře daňové reformy, tedy reformy přímých daní. Cílem reformy je dosažení jednoduchého a přehledného systému, který bude dlouhodobé stabilní a zároveň sníží administrativní náklady, a to jak poplatníkům, tak státu.

„Vytvoření jednoho inkasního místa umožní platby daní, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění tak, aby nemusely daňové subjekty komunikovat zvlášť s finančními úřady, orgány správy sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami. Dojde zároveň ke zjednodušení formy komunikace; podání se bude činit na společném formuláři a placení bude probíhat jednou platbou na společný osobní daňový účet,“ řekl premiér Petr Nečas po zasedání vlády.

V průběhu dvou týdnů, kdy byl bod přerušen, došlo k celé řadě jednání. V rámci zasedání tripartity byl tento návrh novel zákonů diskutován, byla detailně osvětlena změna, že dividendy budou