Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ve zkratce

27.3.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nález Ústavního soudu týkající se zákoníku práce

     Ústavní soud dne 12. 3. 2008 zrušil 11 ustanovení zákoníku práce. V důsledku toho došlo mimo jiné k omezení kontrolní pravomoci odborů, která se dosud vztahovala na dodržování všech pracovněprávních předpisů, pouze na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, snížení výhod největších odborových organizací a posílení pozice rad zaměstnanců. Změny vstoupí v platnost dnem zveřejnění nálezu Ústavního soudu ve Sbírce zákonů.

     Pokud se odboráři z odborářských organizací na jednom pracovišti navzájem nedohodnou, není již zaměstnavatel oprávněn uzavírat kolektivní smlouvu s odborovou organizací s největším počtem členů. Došlo také k zrušení práva odborů vydat pokyn k zastavení práce, která ohrožuje pracovníky. Odbory nemohou ani zakázat práci v noci a práci v přesčas, byť by podle jejich mínění ohrožovala zdraví zaměstnanců.

     Důležitým bodem nálezu je i to, že v situacích, které neupravuje zákoník práce, lze na pracovní právo uplatnit občanský zákoník. Zaměstnanecké rady mohou nově vyvíjet činnosti i tam, kde působí odborová organizace. Odborům zůstává výlučná kompetence při kolektivním vyjednávání.

Připravovaná novela zákona o zaměstnanosti

     Návrh novely zákona o zaměstnanosti, který bude poslanecké sněmovně předložen