Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účtování o bezúplatném pořízení majetku

8.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.7.1
Účtování o bezúplatném pořízení majetku

JUDr. Ing. David Zimandl

1. Pořízení majetku bezúplatným převodem od jiného subjektu než vybrané účetní jednotky

Obec majetek ocení reprodukční pořizovací cenou, a pokud se jedná o odpisovaný majetek, zahájí odpisování od následujícího měsíce.

Jedná-li se o nemovitý majetek, za okamžik účetního případu se považuje den podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Tab. 1

     
Text cena MD Dal PAP
č. řádku kód změny partner A/P partner transakce
Bezúplatné pořízení RPC 01X, 02XANO dle číselníku PAP 409 NE převodce
RPC401 401 959 NE převodce

2. Pořízení majetku, který není určen k prodeji, bezúplatným převodem od vybrané účetní jednotky podle § 25 odst. 6 zákona o účetnictví

Obec je povinna převzít ocenění od vybrané účetní jednotky a navázat na odpisový plán. Z toho důvodu přebírá od vybrané účetní jednotky i výši dosud uplatněných oprávek. Byl-li majetek zároveň pořízen z prostředků investičního transferu, je obec povinna do svého účetnictví zavést i výši tohoto investičního transferu, která nebyla u předávající vybrané účetní jednotky rozlišena ve věcné a časové souvislosti.

Uvedené povinnosti lze jednoduše shrnout tak, že s majetkem, který obec bezúplatně nabude od jiné VÚJ a majetek nebyl určen k prodeji, je obec povinna převzít všechny atributy, které tato VÚJ u majetku evidovala, tj. výši ocenění, uplatněné oprávky a výši transferu, která nebyla uplatněna do výnosů VÚJ v rámci odpisování majetku.

Tab. 2

 
Text cena MD Dal PAP
č. řádku kód změny partner A/P partner transakce
1. účtování o majetku podle § 25 odst. 6 zákona 01X, 02XANO dle číselníku PAP 409 NE převodce