Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Traumatologický plán školy

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.11
Traumatologický plán školy

 

 

VZOR

 

TRAUMATOLOGICKÝ PLÁN

 

Škola ..................

____________________________________________________________

 

Plán řeší problematiku péče o raněné v období mimořádných událostí.

 

Každé podlaží má určenou osobu, která řídí

- organizaci zdravých osob do bezpečí mimo budovu

- ošetření drobných poranění na místě

- transport raněných do sběrného místa

 

Určená osoba má tyto pravomoci

1. určit osobu, která bude poskytovat první pomoc a ošetření drobných poranění;

2. určit osoby, které budou zajišťovat transport raněných;

3. určit spojku, která doručí informace řediteli školy, zejména v případě poruchy telefonického vedení.

 

Určené osoby - jednotlivá podlaží v hlavní budově a budově II a III, školní jídelně a tělocvičně

 

Hlavní budova

Přízemí

I. patro

II. patro