Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Tiskové sdělení k DPH u zaměstnaneckých benefitů

10.3.2010, Zdroj: Ministerstvo financí

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1.1.2010 ("zákon o DPH"), se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, je-li cena sjednaná nižší než cena obvyklá.

Podle § 36a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném od 1. 1. 2010 ("zákon o DPH"), se při dodání zboží nebo poskytnutí služby u zákonem jmenovitě uvedených osob (také u zaměstnanců a dalších osob v obdobném pracovně právním vztahu) použije jako základ pro výpočet daně cena obvyklá, je-li cena sjednaná nižší než cena obvyklá.

Cenou obvyklou se rozumí částka, kterou by za účelem získání stejného nebo obdobného zboží (služby) musel příjemce na stejném obchodním stupni zaplatit v podmínkách volné hospodářské soutěže nezávislému dodavateli. Nejčastěji je cenou obvyklou cena, kterou za zboží či služby hradí jiné osoby, tj. osoby, které nejsou ve zvláštním vztahu k zaměstnavateli poskytujícímu zboží nebo služby. Pokud nelze takovou cenu určit, jsou u zboží cenou obvyklou náklady v okamžiku dodání zboží, u služeb celkové náklady na poskytnutí služby. (Použití ceny obvyklé jako základu daně se netýká bývalých zaměstnanců a rodinných příslušníků zaměstnanců, nejsou-li jinými osobami, pro které platí ustanovení o ceně obvyklé.)

Vládní návrh zákona obsahuje změnu ustanovení § 36a , a to vypuštění zaměstnanců a osob v obdobném pracovně právním vztahu z