Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pronájem prostor kulturního domu

24.2.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Pronajímáme prostory kulturního domu (je ve vlastnictví obce). Obec hradí zálohy na energie a vodu během roku. Nájemce platí za energie a vodu měsíčně dle odpočtových hodin. Jakým způsobem zaúčtovat tento příjem?

Odpověď:

Z dotazu není zřejmé, co myslíte pojmem „odpočtové hodiny“. Pokud je v nájemní smlouvě dohodnuto, že součástí nájemného jsou též náklady na spotřebované služby (odběr energie, vodné, stočné, úklid aj.), pak budete účtovat o předpisu