Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Převedení zaměstnance na jinou práci

3.9.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedna ze změn obsahu pracovního poměru se týká převedení zaměstnance na jinou práci.

Zaměstnavatel je podle § 41 odst. 1 písm. a) zákoníku práce povinen převést zaměstnance na jinou práci, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci. Převedením na jinou práci se rozumí změna ve sjednaném druhu práce, nikoliv ve sjednaném místě výkonu práce. Změnu místa výkonu práce zákoník práce v § 43 nazývá přeložením a přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné vždy pouze se souhlasem zaměstnance a pouze v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho potřeba. U změny místa výkonu práce proto zákoník práce nestanoví oprávnění nebo povinnost zaměstnavatele zaměstnanci určit jiné místo výkonu práce.

Pro povinnost zaměstnavatele převést zaměstnance na jinou práci je rozhodující lékařský posudek, který vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb a který konstatuje dlouhodobou nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci. Posouzení zdravotního stavu zaměstnance ve vztahu k rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti je na ošetřujícím lékaři, který určuje, kdy ukončí dočasnou pracovní neschopnost. Bude-li zdravotní nezpůsobilost zaměstnance konat dosavadní práci pouze dočasná, lze předpokládat, že ošetřující lékař rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud se zaměstnanec po ukončení dočasné pracovní neschopnosti vrací do práce a zaměstnavatel usoudí podle okolností, že je nutné přezkoumání jeho zdravotního stavu s ohledem na jeho způsobilost k výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě, musí zaměstnanci uložit povinnost podrobit se mimořádné preventivní prohlídce u poskytovatele pracovnělékařských služeb. Na základě zdravotního stavu zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb rozhodne, zda zaměstnanec je či není schopen sjednanou práci vykonávat.

Jestliže lékařský posudek stanoví, že zaměstnanec pozbyl dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci, musí