Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pravděpodobný výdělek

13.8.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při zjišťování průměrného výdělku je nutné postupovat podle zákoníku práce a nelze se od něho odchýlit.

Zaměstnavatel zjistí průměrný výdělek z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z odpracované doby v rozhodném období. Rozhodným obdobím je předchozí kalendářní čtvrtletí. V praxi se však běžně vyskytují případy, kdy je potřeba zjistit průměrný výdělek u zaměstnanců, kteří neodpracovali v rozhodném období alespoň 21 dnů - pak se použije výdělek pravděpodobný.

Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel:

  • z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období,
  • popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl (jestliže by pracoval).

Přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Pokud by zaměstnanec (jestliže by pracoval) obdržel mimořádnou odměnu nebo jinou obdobnou složku mzdy, je nutné ji považovat za obvyklou složku mzdy a brát ji v úvahu pro zjištění pravděpodobného výdělku. Pravděpodobný výdělek by neměl zaměstnance ani zvýhodnit, ani znevýhodnit oproti výpočtu průměrného výdělku standardním způsobem. Je to výdělek, kterého by pravděpodobně dosáhl, kdyby odpracoval alespoň 21 dnů v rozhodném období.

Pro účely odpracovaných dnů se do odpracovaných dnů započtou i dny svátků připadající na pracovní dny zaměstnance, kdy zaměstnanec do zaměstnání nešel a za které zaměstnavatel poskytuje poměrnou část měsíční mzdy nebo poměrnou část platu (je to stanované ve vnitřním předpisu). V praxi se lze častěji setkat se zaměstnavateli, kteří při odměňování měsíční mzdou poskytují za svátek připadající na jinak obvyklý pracovní den náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku (tento postup vychází přímo ze zákoníku práce). V takovém případě se den svátku považuje za neodpracovaný den.

Příklad 1 - sjednaná mzda

Zaměstnanec má sjednanou měsíční mzdu ve