Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pracovní úraz u dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

11.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.11
Pracovní úraz u dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Eva Dandová

Jaké povinnosti vznikají zaměstnavateli a jaká práva má zaměstnanec při úrazu u dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti?

 

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 105

    • § 385

    • § 386

  • Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Zákoník práce nerozlišuje, zda