Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pořízení pozemku

12.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace zřizovaná krajem má svěřený majetek k hospodaření. Zřizovatel bude kupovat část pozemku, který nyní PO užívá, ale vlastníkem není zřizovatel - Kraj. Kupní smlouvu za pozemek uhradí zřizovatel a pozemek předá k hospodaření v této hodnotě PO, bude dodatek ke zřizovací listině atd. Ale náklady na vyhotovení geometrického plánu části pozemku a znalecký posudek uhradila příspěvková organizace ze svých prostředků. Má tyto náklady PO hradit z