Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Personální marketing

1.4.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Všichni máme tendenci vytvářet si o druhých názory na základě našeho omezeného pozorování. To platí i pro firmy. Jeden dva chybné kroky a potencionální uchazeči o práci mohou začít váhat, zda nastoupit do této společnosti je opravdu dobrý nápad.

Do Horní Lhoty se přistěhují noví obyvatelé - řekněme Novákovi. Ostatní je pečlivě sledují a snaží se o nich udělat názor. Stačí drobné odchýlení od místních norem a posunou se směrem k negativnímu hodnocení. Pokud paní Nováková přijde do obchodu a pečlivě a nahlas pozdraví, aby ji nikdo nepřeslechl a nevypadalo to, že je nevychovaná, místní si mohou říci: „Koukněte, jak se naparuje... Aby ji náhodou někdo nepřehlédl!“ A malér je na světě.

Stejně tak i nová firma, která začne působit v nové lokalitě, svými prvními kroky nejvíc ovlivní to, jak ji budou lidé vnímat.

Personální marketing je termín, s nímž se nejspíš setkají pouze personalisté, a to hlavně ti z velkých firem. Jde o strategii prezentace firmy jako atraktivního zaměstnavatele. K této prezentaci přispívá způsob inzerce, požadovaná kritéria v inzerátech, známost a image firmy mezi zákazníky, veřejně prezentovaný přístup k zaměstnancům a uchazečům a v podstatě všechny kroky firmy, které mohou pomoci utvářet obraz firmy mezi potenciálními kandidáty. Vhodně nastavený personální marketing nám pomůže v oslovení většího počtu uchazečů, kteří jsou blíže naší firemní kultuře. Vytváření image naší firmy mezi zákazníky máme pod kontrolou jen zčásti - jedna věc je to, co říkáme, a druhá, co firma dělá. Je to, jako když vychováváme dítě vysvětlováním a zároveň mu poskytujeme vzor svým chováním, které nemáme tak úplně pod kontrolou.

Ať už vytvoříme špatný nebo dobrý obraz, má tendenci se udržovat. Jen dlouhodobé a systematické působení ho může časem změnit.

Pro vytvoření dobrého obrazu je důležité respektovat několik pravidel. V první řadě je důležité dodržovat všechna zákonná nařízení, dále slušnost ke všem uchazečům a deklarování obecně uznávaných hodnot navenek. K těmto bodům může přibýt také hodnota, která nějakým způsobem zapadá do firemní strategie. Firma může např. stát o to, aby byla chápána jako solidní nebo naopak flexibilní. Potom bude zřejmě hledat i zaměstnance, kteří tomuto obrazu odpovídají, a tyto výrazy by se měly odrazit v inzerci.

Asi nejtěžší situaci z hlediska personálního marketingu mají zahraniční společnosti. Jsou vlastně dvakrát cizí a mnohdy se musejí vypořádat také s obrazem (ať reálným nebo založeným na předsudku), který jejich země či