Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Odměňování zaměstnance při prostojích

14.2.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

V § 207 zákoníku práce jsou upraveny překážky v práce na straně zaměstnavatele – prostoje a přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy a přerušení práce způsobené živelní událostí.

V případě, že zaměstnanec nemůže konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši  nejméně 80 % průměrného výdělku.

V případě, že zaměstnanec nemůže konat práci v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí, a nebyl-li  převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatel  může zvýšit ve vnitřním předpisu náhradu