Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela zákona o DPH

21.4.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dnem 1. dubna 2011 nabyla účinnosti novela zákona o DPH. Tato novela přinesla celou řadu změn. Přinášíme Vám proto výběr novinek, které jsou důležité.

Dnem 1. 4. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tímto zákonem se zavádí celá řada změn.

Za pozornost stojí tyto změny:

§ 71 Osvobození dovozu zboží od DPH
-   Od DPH je osvobozen pouze dovoz zboží nepřesahující úhrnnou hodnotu 22 EUR. Limit 150 EUR pro osvobození zboží od cla podle Nařízení Rady (ES) č.1186/2009, o systému Společenství pro osvobození od cla, se nemění. Pro použití nového limitu je rozhodující datum předložení zboží k celnímu řízení, nikoliv datum objednání zboží v zahraničí.
-   Uvedené osvobození se netýká alkoholických nápojů, parfémů, toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků.
-   Osoby nepovinné k dani (občana) se změna projeví například u zboží nakupovaného „přes internet“ ve třetích zemích (např. USA) a dopravovaného na území EU.

§ 109 Ručení za nezaplacenou daň
-   Znamená podporu činnosti správců daně v boji proti daňovým únikům.
-   Příjemce zdanitelného plnění je ručitelem za daň nezaplacenou poskytovatelem tohoto plnění správci daně za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo předmětné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku, pokud v okamžiku uskutečnění plnění příjemce zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:
       - daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
       - plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění, se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
       - dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
-  Podmínky ručení dle § 109 ZDPH obsahují i nedbalost (vědomou i nevědomou), profesionální výkon funkce (neznalost, nedbalost, nevěnování času) apod.
-  Důkazní břemeno je na daňovém subjektu.

§ 109a Úhrada daně příjemcem
-   Zbavení se vazby „příjemce zdanitelného plnění = ručitele“ lze tak, že než je příjemce vyzván jako ručitel k úhradě dlužné daně, musí daň