Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela stavebního zákona je zásadním krokem vpřed

28.6.2011, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

Výrazné zpřesnění klíčových termínů, posílení role občanských sdružení v územním řízení a posílení ochrany majetku občanů. Tak by se dala charakterizovat novela stavebního zákona.

Novelu stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) v těchto dnech předkládá do vlády Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

"Leckomu se to může zdát nadnesené, ale i díky tomuto zákonu, by se od ledna příštího roku mohl zlepšit stav českého stavebnictví, včetně například poklesu nezaměstnanosti v daném oboru a zvýšení jeho obratu. Novela si klade za cíl zjednodušit a zpřesnit procesy vedoucí k povolování i provádění staveb," uvedl Miroslav Kalous, náměstek ministra pro místní rozvoj. Změny tak dozná například institut autorizovaného inspektora, rozšíří se seznam staveb, u nichž nebude potřeba stavební povolení, nebo zpřesní procesní náležitosti územního a stavebního řízení včetně možnosti občanských sdružení vstupovat do průběhu povolování stavby. "Dosavadní právní úprava se neosvědčila a v mnoha případech byla zneužívána k obstrukcím. Proto jsme se rozhodli výrazněji podpořit procesní rozdíly mezi územním a