Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Nároky účastníků penzijního připojištění

28.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.7.1.2 Nároky účastníků penzijního připojištění

JUDr. Jan Přib

Účastníci penzijního připojištění mají nárok na dávky penzijního připojištění . Zákon o penzijním připojištění stanoví okruh těchto dávek, které lze účastníkům penzijního připojištění poskytovat, a obecné podmínky vzniku nároků na tyto dávky. Okruh dávek nemůže penzijní plán rozšiřovat. Konkrétní podmínky nároků na dávky penzijního připojištění včetně pravidel pro stanovení jejich výše jsou obsaženy v penzijním plánu. Dávky se vyplácejí na základě žádosti oprávněné osoby.

Dávky penzijního připojištění

Z penzijního připojištění se poskytují tyto dávky:

  • penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky, popřípadě u tzv. starých smluv (tj. smluv, které neodpovídají úpravě provedené třetí novelou zákona o penzijním připojištění, tj. zákonem č. 170/1999 Sb.) pravidelná výplata peněžní částky po stanovenou dobu,

  • jednorázové vyrovnání, které spočívá ve výplatě všech peněžních prostředků místo penze,

  • odbytné, které náleží účastníku, který ukončil penzijní připojištění před vznikem nároku na penzi, pokud zaplatil příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců. V případě úmrtí účastníka náleží odbytné osobám určeným ve smlouvě o penzijním připojištění.

V každé smlouvě musí být sjednána starobní penze. Dále mohou být ve smlouvě sjednány invalidní penze, výsluhová penze a pozůstalostní penze

Výše penze se stanoví v penzijním plánu podle pojistně matematických metod z prostředků, které