Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Jak spolehlivě a systematicky zničit firmu?

25.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Na seminářích a v knihách se zpravidla prezentují success stories a úspěšná desatera N, která většinou nefungují. Až 80 % projektů restrukturalizace podniků jsou „unsuccess stories“. Kroky, které vedou k neúspěchu, na rozdíl od zaručených rad na úspěch, fungují většinou poměrně spolehlivě. Žádný manažer nebo podnikatel určitě nepřichází ráno do práce s cílem dělat chyby, škodit a likvidovat svou firmu. Přesto to velmi často usilovně a důsledně dělají. Jak? Tu jsou některé chyby, které mohou zničit každou společnost.

  1. Řiďte se výlučně heslem „zákazník náš pán“ a bez diskuse splňte všechny požadavky zákazníků.

     Dělat přesně to, co chce zákazník, může být nejrychlejší cesta ke zničení firmy. Široké a nepřehledné nabídky mnoha výrobců, složitá logistika a výroba - to jsou často důsledky bezradného obchodu a marketinku. Je dobré mít širokou nabídku, když si z ní zákazník vybere to, co je pro naši firmu dobré. Toyota například důsledně analyzuje skutečné potřeby zákazníků v určitém segmentu a výsledkem je standardní model, který obsahuje všechny důležité požadavky většiny kupujících. Nestandardní vyhotovení se potom často montují přímo u prodejce.

     Vědět, co chce zákazník, jaké jsou jeho skryté touhy, nebo slepě kopírovat, co nám říkají, jsou dvě různé cesty. Ta první vede k vytváření hodnoty pro zákazníka. Ta druhá ke ztrátě produktivity, ale i inovační schopnosti.

  1. 2. Vytvořte dokonalou vizi, poslání a strategii firmy.

     Firmy jsou plné dokonalých vizí, poslání a strategií - pečlivě uložených v manažerských archivech a počítačích. Mnohé firmy používají při tvorbě a realizaci strategie obrácený Paretův princip - 80 % času věnují tvorbě vize, mise a strategie a jen 20 % jejich realizaci. Mezi napsáním a realizací strategie je „hustá mlha“. Odděluje malou skupinku, která připravila strategii, od velké skupiny, která ji má realizovat. Realizátoři většinou neznají cíle, nemají jasný postup, motivaci a místo prosazování strategie bojují mezi sebou. Představme si, že jen 4 z 11 fotbalistů vědí, co je jejich cílem a kde je branka soupeře, jen 2 z 11 to zajímá (ostatním je to jedno), jen 2 z 11 vědí, jaká je jejich pozice a co mají hrát, 9 hráčů z 11 soupeří nějakým způsobem se svými spoluhráči víc než se soupeřem. Toto je statistický výsledek průzkumu zaměřeného na realizaci strategie z tisíce firem, který vykonaly společnosti FranklinCovey & Harris Interactive.

  1. 3. Snažte se o to, aby byli všichni pracovníci produktivní a udělali v daném čase co nejvíc činností.

     Snaha stihnout v daném čase co nejvíc věcí je nesprávná. Produktivita neznamená dělat činnosti rychle, důležitější je vybrat správné činnosti a vykonávat je správně. Produktivní lidé se dívají častěji na kompas než na hodinky. Existují principy, které vládnou lidské efektivnosti a jejich neznalost nebo nerespektování vede k nízké produktivitě. Kompas nám ukazuje, kde je sever, pomáhá nám najít správný směr, ale i naše limity a omezení v daném čase a prostoru. Produktivita teda neznamená běhat rychle jako zajíci na poli, ale kráčet po správné cestě správným směrem. Kompas nám ukazuje, že se máme věnovat hodnotným a důležitým věcem, hodiny nám často říkají, že máme dát přednost věcem naléhavým. Vyřešení tohoto dilematu je cesta k výkonnosti, ale i ke šťastnějšímu životu.

  1. 4. Nekompromisně a radikálně snižujte náklady.

     „Je třeba šetřit, ať to stojí, co to stojí“, toto je heslo, které, s trochou humorné nadsázky, zaznívá v mnoha firmách. Výsledkem je často nepromyšlený outsourcing, který sice na papíře ukázal nižší náklady na daný výrobek nebo službu, ale v konečném důsledku vedl ke zvýšení celkových nákladů. Úsměvné jsou i snahy o nekompromisní redukování režijních pracovníků. Japonský expert H.Takeda například tvrdí, že na každých 15 výrobních pracovníků by měl být jeden „režista“, který zlepšuje procesy. Poměr jeho přínosů k nákladům bývá 4:1.

     Chceme-li zvýšit výkonnost firmy, musíme se nejdřív soustředit na zvyšování průtoku (přidaná hodnota za jednotku času). Výsledkem je zvyšování objemů výroby a vytížení zdrojů. V druhém kroku se soustředíme na redukci zásob a synchronizaci procesů a až ve třetím kroku dochází k redukování provozních nákladů. Konzultanti, kteří dělají „zázraky na počkání“ v opačném pořadí, sice dosáhnou krátkodobého efektu, ale z dlouhodobého hlediska firmu většinou poškodí.

  1. 5. Pošlete pracovníky na školení, aby co nejrychleji zavedli všechny nejmodernější metody a postupy pro zvyšování výkonnosti firmy.

     Na školení by měli chodit hlavně šéfové a majitelé firem, aby detailněji poznali jednotlivé metody, postupy a souvislosti mezi nimi. Pochopili by, že někdy méně je více. Nemá smysl zavádět ve firmě všechny nové věci, které byly prezentované na konferencích a v knihách. Výsledkem je často „guláš“ z nejrůznějších prvků - procesní řízení, BSC, reengineering, Kaizen, Lean, Six Sigma, ABC atd. Ne, že by byly tyto „ingredience“ škodlivé, je však třeba umět je správně dávkovat.

     Mnohé „moderní metody“ jsou často staré známé metody zdravého rozumu zabalené do nového obalu. Důležitější než jejich název je poznání, že nemůžeme set v jednom čase na jedno pole příliš mnoho semen. Zároveň platí zákon farmy, který říká, že všechno má svůj čas - čas setby, čas hnojení a okopávání a nakonec i čas sklizně. Implementace nových metod a postupů v podniku vyžaduje čas na přípravu, ale hlavně čas na usazení se, dozrání, zapuštění kořenů. Urychlování tohoto procesu vede k velkým škodám.

  1. 6. Neustále inovujte výrobky a podnikové procesy.

     Nikdo nepochybuje, že bez inovací výrobků, služeb, ale i podnikatelských procesů dlouhodobě nepřežije žádná firma. V čem je tedy problém? Ve slovíčku neustále. Inovace je změna, která má obvykle větší rozsah, a tedy i vliv na zákazníky a zaměstnance, kteří každou změnu přijímají s určitou dávkou odporu. Změny ve firmě musí být vyvážené, musí probíhat v určitém rytmu. Radikální a velké změny musí být kombinované s těmi plynulými a malými. Nemá smysl zahlcovat zákazníky inovacemi, o které nestojí, nemá smysl likvidovat úspěšné výrobky a nahrazovat je novými, pokud nepřišla jejich doba, nemá smysl znepokojovat pracovníky změnami, jejichž čas ještě nedozrál. Při inovacích není důležité jen to, co a jak změníme na daném výrobku nebo službě, jak přeorganizujeme podnikové procesy, ale i správné načasování této změny. Je mnoho případů neúspěšných inovací, které přinesly významné řešení a krok dopředu, ale lidé je nepřijali, protože přišly v nesprávném čase.

  1. 7. Investujte do dokonalého informačního systému, abyste měli co nejvíce informací a reportů z podnikových procesů.

     Když se v podniku zeptáte, co Vám nefunguje, tak s největší pravděpodobností dostanete odpověď - informační systém. Už samotná odpověď je však postavená nesprávně. Informační systém není nějaký zázračný stroj, který se zapne a začne generovat informace. Problém není ani tak v informačních systémech jako v jejich nesprávné implementaci. Firma nepotřebuje informační systém, ale informace. Současné informační systémy jsou zaměřeny na to, že rychle zpracovávají údaje, v lepším případě je mění na informace. Výsledkem je obyčejně záplava reportů a tabulek, které přesně a rychle sčítají nepřesné údaje. Klíčovým problémem v mnoha podnicích je technologie a systém sběru údajů, ne samotný informační systém.

  1. 8. Začněte organizovat outdoor tréninky a angažujte psychology a trenéry na zlepšení firemní