Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventarizace vybraného majetku

10.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.5 Inventarizace vybraného majetku

Ing. Olga Hanzlová

Do kategorie vybraného majetku patří kulturní památky, sbírky muzejní povahy a archeologické nálezy, které jsou zapsány v registrech ministerstva kultury. Do konce roku 2012 musí být zařazeny na účet 032 – Kulturní předměty, a to bez ohledu na ocenění. U těchto památek není nutné provést inventuru všech předmětů za jedno účetní období. Do zahájení inventury bude zpracován plán víceletého zjišťování skutečného stavu. Sestaví se časový a věcný harmonogram a určí se, ke kterému rozvahovému dni budou jednotlivé složky majetku fyzicky zjišťovány a ověřovány. Využije se přitom identifikace ve shodě s identifikátorem stanoveným podle jiných předpisů, u sbírky muzejní povahy se zpravidla používá evidenční číslo osvědčení o provedeném zápisu do centrální evidence sbírek muzejní povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění.

Při víceletém