Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Dočasný charakter použití rezervního fondu

8.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Příspěvková organizace zřízená ÚSC použila prostředky rezervního fondu na odvody z překročeného objemu prostředků na platy s uvedením účelu časového překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. Časový nesoulad pominul, organizace peníze do fondu ale nevrátila. Došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 28 odst. 7 písm. c)z. č. 250/2000 Sb.?Byl splněn účel použití rezervního fondu k časovému překlenutí dočasného nesouladu