Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Délka odepisování dlouhodobého majetku

28.3.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jsme mateřská škola - příspěvková organizace.

Stále mi není jasné, podle čeho mám určit délku odpisování dlouhodobého majetku. Podle délky daňových odpisů je to prý špatně. Nyní budeme pořizovat interaktivní tabuli, prosím o radu, jak s ní naložit.

Odpověď:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů v § 28 odst. 6 ukládá účetním jednotkám povinnost sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v