Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Co se mění od ledna 2013?

9.1.2013, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nový rok přinesl změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však také změnila sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.

Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Důchodová reforma

Lepší zabezpečení ve stáří z více zdrojů má zajistit druhý pilíř důchodového systému zavedený v rámci důchodové reformy. Mimo jiné umožní uzavírat nové celoživotní důchodové spoření. Lidé se budou moci sami rozhodnout, zda do systému vstoupí - smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít každý, komu je víc než 18 let a dosud nedostává starobní důchod z českého důchodového pojištění, tedy z I. pilíře. Lidé nad 35 let mohou do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, mladší pak do konce kalendářního roku, kdy jim bude 35 let.

Každému, kdo se rozhodne spořit ve II. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění, které dnes platí do I. pilíře. A to o 3 %, tedy z 28 % na 25 %. Tuto částku, k níž přidá další 2 procenta ze svých příjmů, si bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti.

Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů výplaty: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, anebo starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného důchodu bude záviset na tom, jaký druh penze si lidé zvolí, kolik si celkem naspoří a případně i na tom, kolik jim bude let.

Od 1. ledna 2013 se mění také III. důchodový pilíř:
- penzijní připojištění se státním příspěvkem se mění na doplňkové penzijní spoření,
- mění se pravidla výplaty dávek,
- zavádí se tzv. předdůchody.

Důchody

Od splátky důchodu v lednu 2013 se zvyšují všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, tedy z I. pilíře. Týká se to důchodů starobních (včetně předčasných), invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích).

Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 60 Kč z 2 270 Kč na 2 330 Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, vzroste o 0,9 %. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat.

V září 2012 ČSSZ evidovala 2 855 623 lidí pobírajících starobní, invalidní a pozůstalostní důchod. Víc na http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/2012-11-09-duchod-pobira-v-cr-pres-2-855-000-duchodcu-na-zpusobu-jeho-vyplaty-se-nic-nemeni.htm .

sKARTY

Nová sKarta bude přátelštější k lidem. Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně-právní ochraně dětí umožní do doby vydání sKarty - stejně jako u ostatních dávek - vyplácet podpory v nezaměstnanosti a dávky pěstounské péče stávajícím způsobem, tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

Chystají se i další zásadní legislativní změny, které vycházejí z nedávné dohody ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové, premiéra Petra Nečase, České spořitelny a České pošty. Mají se mimo jiné týkat způsobu nakládání s osobními údaji a jejich ochrany. V zákoně by rovněž mělo být zakotveno zmocnění a rozsah předávaných údajů držiteli bankovní licence. Právní předpis má definovat:
- dobrovolnost platební funkce sKarty,
- povinnost převzít sKartu jako identifikační kartu,
- nebude nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k sKartě ani přebírání PIN,
- za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou cenu,
- lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nebudou muset za poštovní poukázku platit vůbec.
Současně se bude upravovat smlouva s Českou spořitelnou.

sKartou,nebo-li průkazem, se klienti prokazují úřadům práce. Slouží jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. sKarty dnes používá více než 180 tisíc lidí, stát jim přes ně poslal téměř dvě miliardy korun. Každý občan při převzetí sKarty dostane také informace o všech funkcích, které může využít, včetně způsobu používání jako průkazu TP, ZTP a ZTP/P. MPSV předpokládá, že se celkem vydá 1,2 milionů sKaret.

Platy soudců

Od Nového roku by se měly zvýšit platy soudců na 2,75násobek průměrné nominální mzdy v nepodnikatelské sféře. Potřebnou novelu zákona č. 236/1995 Sb., kterou poslední pátek roku 2012 nechal